Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:
Administracinė informacija

Aukcionai TOP LINK

1 Aukciono dokumentai
2023-06-20

Darbo užmokestis TOP LINK

1 Darbo užmokestis
2020-02-18

Direktoriaus įsakymai TOP LINK

1 Direktoriaus įsakymas „Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo pamokose tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-18
2 Dėl gimnazijos darbo laiko
2022-06-23
3 Dėl mokinių priėmimo į Kaišaidorių Algirdo Brazausko gimnazija 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo
2022-05-30
4 Direktoriaus įsakymas „Dėl klasių komplektavimo 2022 metais“
2022-05-27
5 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo ,,Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais" pakeitimo.
2022-05-27
6 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2022-05-17
7 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje pakeitimo
2022-04-04
8 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-02-04
9 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais
2021-12-20
10 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.V-160 „Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2021-11-22
11 Dėl nuolat veikiančių darbo grupių sudarymo ir gimnazijos struktūros pakeitimo
2021-11-04
12 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-60 ,,Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30
13 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais, ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-20
14 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-06
15 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko tvarkos aprašo pakeitimo
2021-09-02
16 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje
2021-08-31
17 Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos
2021-08-23
18 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25
19 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2021-05-21
20 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-IV gimnazijos
2021-05-12
21 Dėl klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-11
22 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-III gimnazijos klasėse nuo gegužės 10 dienos
2021-05-07
23 Dėl klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašo, veiklos programos formos, mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2020-10-02
24 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų
2020-08-27
25 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkursas
2020-07-27
26 Dėl metinių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo I-III gimnazijos klasėse
2020-05-25
27 Dėl pirmų ir trečių gimnazijos klasių komplektavimo 2020 metais
2020-05-21
28 Dėl darbo tvarkos baigiantis 2019-2020 mokslo metams ir abiturientų konsultacijų organizavimo
2020-05-20
29 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-28 pakeitimo
2020-03-27
30 Dėl pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir nuotolinio mokymo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20
31 Pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka
2020-03-20
32 Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu
2020-03-17
33 Dėl gimnazijos veiklos karantino rėžimo laikotarpiu
2020-03-17
34 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos elektroninio dienyno nuostatų patvirtinimo
2019-11-27
35 Dėl gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-102 "Dėl gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-124 patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-211 ,,Dėl 2016-2017 mokslo metų kiekvieno mokinio pažangos
2019-10-14
36 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo
2019-06-27
37 Dėl gimnazijos darbo laiko
2019-06-20
38 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-05-30
39 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-23
40 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano
2019-03-07
41 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sričių
2019-01-08
42 Dėl mokinių mokymosi motyvacijos įsivertinimo / vertinimo tvarkos
2018-10-09
43 Dėl kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų
2018-09-07
44 Dėl gimnazijos darbo laiko
2018-06-15
45 Dėl ugdymo laikotarpių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo
2018-05-21
46 Dėl vairavimo kursų praleistos pamokos pateisinimo
2018-05-14
47 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-11
48 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-04-27
49 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktroriaus 2016m. rugpjūčio 30d. įsakymo nr. V-124 "Dėl 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo plano patvirtinimo"
2017-01-03

Dokumentai TOP LINK

1 Svarbiausi gimnazijos dokumentai
2022-03-21
2 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25

Neformalus ugdymas TOP LINK

1 Kelionė į šiaurės Italiją
2023-11-16
2 „Protono“ vasaros stovyklos išvyka
2023-09-08
3 Protonas „Erdvėlaivy“
2023-06-29
4 Turistų pergalė
2022-05-17
5 Saugesnio interneto savaitė
2021-02-07
6 Naujienos „Protono“ veikloje
2019-09-25
7 „Erdvėlaivis žemė“
2019-09-25
8 „Diva“ šokėjos teatro festivalyje
2019-05-13
9 Gimnazijos turistai
2019-05-08
10 „Laikas, meilė, Šekspyras ir mes”
2019-04-18
11 „Protų mūšis“ Vaclovo Giržado progimnazijoje
2019-03-16
12 Chemikų praktikumas Vilniuje
2019-03-04
13 Gimnazijos naujiena
2019-01-11
14 Gyvoji istorija
2018-09-25
15 Dalyvavome „Ateities inžinerija“ (AI) projektinių darbų peržiūroje
2018-06-16
16 Istorijos akademijos vasaros stovykla
2017-09-11
17 Gamtos mokslų akademijos vasaros sesijoje
2017-06-27
18 Saugesnio interneto dienai SID2017 skirto renginio „Vienykimės“, vykusio vasario 9 dieną, akimirkos
2017-02-12
19 Respublikiniame konkurse „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2017-02-09
20 Kino klubas „Dublis“ Vilniuje ir Anykščiuose
2016-12-05
21 Informatikos akademijos narių išvyka
2016-12-01
22 Pergalė konkurso „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“ atrankoje
2016-11-24
23 Mokslas iš arti
2016-10-03
24 Biologai VDU Kauno botanikos sode
2016-05-28
25 Baigėsi konkursas „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2016-04-07
26 Protų mūšyje „Švęsk Žemės dieną su KTU!“
2016-03-26
27 Jaunieji tyrėjai mokymuose
2015-06-25
28 Gimnazistai Baltijos jūros projekte
2015-05-07
29 VDU protų kovos
2015-04-01
30 „Protono“ išvyka į chemijos pramonės įmones
2015-04-01
31 Žemės diena A.Stulginskio universitete
2015-04-01
32 Jaunuosius tyrėjus pasitiko šventiška Varšuva
2014-12-29
33 Tarptautinės GIS dienos šventėje
2014-12-02
34 Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
2014-12-01
35 Idėjų mugėje
2014-11-26
36 Geografijos klubo „Azimutas“ nariai Biržų regioniniame parke
2014-11-19
37 Gamtos mokslų akademikų vasara
2014-09-15
38 Elektroninių mašinų perdirbimo įmonėje
2014-04-03
39 Geografijos klubo „Azimutas“ narių išvyka į Vilnių
2013-11-26
40 Gamtos mokslų mėnuo
2013-09-26
41 Biologijos popietė- konkursas „Gamta- mūsų namai“
2013-05-08

Renginiai TOP LINK

1 Kviečiame
2024-05-29
2 Savęs pažinimo pamokos
2024-05-28
3 Pavasario žygis Pūčkoriuose
2024-05-27
4 „Savo istoriją privalome pažinti“, – sako kariuomenės kapitonė Elmyra
2024-05-24
5 Bohemiškasis Vilnius
2024-05-21
6 „Žygūno taurė 2024“
2024-05-16
7 Civilinės saugos pamoka
2024-05-13
8 Kas ta meilė?
2024-05-10
9 Geografijos naktis Kruonyje
2024-05-10
10 „STEAM triatlonas“
2024-05-07
11 EGO diena
2024-05-03
12 „Kas aš esu?“
2024-05-02
13 Rungtynės „Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 100-mečio taurė“
2024-04-24
14 „STEAM pavasaris“
2024-04-16
15 Svečiuose Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda
2024-04-09
16 Liepos Staninaitės mokslinė veikla
2024-04-03
17 Džiaugiamės aktoriaus ir dramaturgo Raimondo Klezio įvertinimu – Auksiniu scenos kryžiumi
2024-04-02
18 Pergalė Raudondvaryje
2024-03-25
19 Gimnazistai – prof. K. Baršausko konkurse
2024-03-25
20 Savanorystė
2024-03-19
21 Nacionalinis diktantas 2024 gimnazijoje
2024-03-15
22 Motyvacinė fizinio aktyvumo pamoka
2024-03-06
23 Nugalėtojų taurė – mūsų gimnazistų rankose
2024-03-01
24 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
2024-02-15
25 Džiaugiamės trečia vieta respublikiniame konkurse
2024-02-12
26 Spektaklis „Tūla“
2024-02-09
27 Geografijos konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“
2024-02-07
28 Gimnazijos gimtadienio akimirkos
2024-02-02
29 Didžiuokimės vieni kitais!
2024-02-01
30 Praktinė veikla Alytaus STEAM atviros prieigos centre
2024-01-30
31 „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“
2024-01-22
32 Turininga išvyka į Vilnių
2023-12-27
33 Apie kino edukacijos filmą „Sistema“
2023-12-19
34 „Kalėdų žvaigždės: 90-ieji Lietuvoje“
2023-12-19
35 Moksleivių inžinerinės varžybos JuniorBEC‘23
2023-12-19
36 Minėjome AIDS dieną
2023-12-19
37 PASKAITOS „SOS - PREKYBA ŽMONĖMIS“
2023-12-01
38 Muzikos ir matematikos sąsajos
2023-12-01
39 Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija gimnazijoje
2023-11-24
40 Gimnazistų pažintis su psichoemociniu menu
2023-11-23
41 Plakato konkursas „Gimnazijai – 100“
2023-11-23
42 Paminėjome Tarptautinę tolerancijos dieną
2023-11-17
43 Skanu ir sveika
2023-11-08
44 „Maisto banko“ akcija
2023-10-17
45 ArtVilnius'23
2023-10-16
46 Tyrėjų naktis 2023
2023-10-10
47 Mokytojo dienos šventės akimirkos
2023-10-06
48 Sveikiname
2023-10-04
49 Žiežmarių gimnazijos pereinamosios taurės varžybos
2023-10-04
50 Išvyka į Vilnių
2023-09-26
51 Pirmokų priesaikos šventė
2023-09-25
52 Žalingų įpročių prevencijai - reidai
2023-09-21
53 Mankšta šokio ritmu
2023-09-21
54 Aukcionas
2023-09-11
55 DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
2023-09-06
56 Rugsėjo 1-osios šventė
2023-09-01
57 Mokslo ir žinių diena
2023-08-28
58 Atestatų įteikimo šventė
2023-07-19
59 Susitikimas po 50 metų
2023-07-19
60 Kviečiame!
2023-07-12
61 Geografijos klubo "Azimutas" gimnazistų vasaros stovykla
2023-07-07
62 Išvyka į Palangą
2023-06-26
63 Naktinis žygis
2023-06-21
64 Pirmokų mokslo metų pabaigos šventė
2023-06-14
65 Antrokų mokslo metų pabaigos šventė
2023-06-14
66 Virtualus psichoemocinio tyrimo pristatymas
2023-06-08
67 Netradicinė biologijos pamoka - fotosintezė
2023-06-06
68 Tegul rūksta kaminai, bet ne aš!
2023-06-01
69 Nuskambėjo paskutinis skambutis
2023-06-01
70 Paskutinio skambučio šventė
2023-05-30
71 Mūsų gimnazistų ekskursija į Estiją
2023-05-26
72 Konkurso nugalėtoja
2023-05-24
73 Masinė šokio fiesta
2023-05-22
74 Tradiciniai turistų startai
2023-05-22
75 „Mokausi būti vairuotoju“
2023-05-22
76 „Vilniaus sekliai“
2023-05-12
77 Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena
2023-05-10
78 Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas
2023-05-10
79 Ego diena gimnazijoje
2023-05-09
80 Jaunieji inžinieriai
2023-05-08
81 Paskaita apie seksualinį smurtą
2023-05-04
82 LMS pavasario forumas
2023-05-03
83 Ugdėme kūrybiškumą
2023-04-28
84 Diena „Be kuprinių“
2023-04-26
85 Kitokios edukacijos
2023-04-25
86 „Aš ir Tu, daug mes galime kartu“
2023-04-20
87 RKL sezono pabaiga...
2023-04-05
88 Spalvų dienos gimnazijoje
2023-04-04
89 Geri darbai nelieka nepastebėti
2023-04-04
90 Šventėme Pasaulinę Žemės dieną!
2023-04-04
91 Biodinaminis praktikumas: „Kavos puodelis su psichologu“
2023-03-30
92 Laimė švęsti kartu...
2023-03-28
93 Minėjome Pasaulinę vandens dieną
2023-03-23
94 „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“
2023-03-02
95 „Muzikinis tiltas“ Širvintose
2023-02-07
96 Augant asmenybei – auga ir atsakomybė
2022-12-07
97 Gamtos mokslų biologijos akademijos narių edukacijos
2022-12-07
98 Pažymėjome Pasaulinę AIDS dieną
2022-12-05
99 KTU partnerystė
2022-12-02
100 Ekskursija į Lenkiją
2022-11-24
101 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2022-11-23
102 Psichoaktyvios medžiagos, ar verta?
2022-11-22
103 Paminėjome Tarpatutinę Tolerancijos diena
2022-11-17
104 Gimnazistams apie prekybą žmonėmis
2022-11-16
105 KTU partnerystė
2022-11-16
106 Ketvirtokų viešnia – žinoma aktorė
2022-10-17
107 Kultūrinių, socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo renginys
2022-10-11
108 Atviroji psichologijos pamoka Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti
2022-10-11
109 Mokytojų diena Trakuose
2022-10-06
110 Pilietiškumo pagrindų pamoka apie ES
2022-10-04
111 Žalingų įpročių prevencijai - reidai
2022-09-30
112 Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė"
2022-09-28
113 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2022-09-23
114 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2022-09-23
115 Protmūšis gimnazijoje
2022-09-13
116 „Žydės vosilkos mėlynai...“
2022-06-16
117 XXXVIII abiturientų laida
2022-06-16
118 „Žmogaus vertė“
2022-05-16
119 (Ne)vaikiškai apie spektaklį
2022-05-11
120 Kviečiame
2022-05-10
121 Kitokios pilietiškumo pagrindų pamokos
2022-05-10
122 Pasaulinė vandens diena
2022-03-24
123 „Atmintis gyva, nes liudija“
2022-01-13
124 Savanorystės galimybės
2021-12-14
125 Kvietimas
2021-12-08
126 Vilniaus nekropolis
2021-11-18
127 Tolerancijos diena
2021-11-17
128 „Išdrįsk kalbėti“
2021-11-17
129 Atvira psichologijos pamoka gimnazijoje
2021-11-17
130 Gimnazijoje – teatro „No Shoes“ („Be batų“) pasirodymas
2021-11-12
131 „Meilės termometras“
2021-11-08
132 Dailės pamoka trečiokams
2021-10-26
133 Išvyka į „ArtVilnius’21“
2021-10-19
134 Sporto festivalis „BE ACTIVE“
2021-09-23
135 Linijinių šokių festivalis „Palanga 2021“
2021-09-23
136 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2021-08-26
137 Brandos atestatų įteikimo šventė
2021-07-22
138 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
139 Pamoka žiūrint į dangų ir bendraujant...
2021-05-25
140 Pamokos apie Prezidentą Algirdą Brazauską
2020-09-24
141 Laimės paslaptis
2020-04-03
142 Nacionalinis diktantas 2020
2020-02-28
143 „Mokausi iš kino“ peržiūra su Kultūros pasu
2019-12-10
144 „Mokausi iš kino“ peržiūra su „Kultūros pasu“
2019-12-10
145 Klaipėdos jaunimo teatro „Taškas“ aktorių susitikimas su gimnazijos moksleiviais ir mokytojais
2019-11-25
146 Svečiai iš pajūrio
2019-11-04
147 „Maisto banko“ akcijoje
2019-11-04
148 Dalyvaukime „Kultūros paso“ programose
2019-10-23
149 IT sprendimų kūrimui nereikia ypatingų galių
2019-10-23
150 Krašto apsaugos diena
2019-10-17
151 Mokytojo diena - kitaip
2019-10-08
152 Mokytojų diena
2019-10-03
153 Konstitucijos egzaminas
2019-10-03
154 Moksleivių praktikos forumas
2019-09-24
155 Gimnazistams apie savanoriavimą
2019-09-12
156 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-16
157 Nuostabi kelionė prie jūros
2019-05-30
158 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-23
159 Šeima – tai muzika (2)
2019-05-17
160 Šeima – tai muzika
2019-05-17
161 Kūno kultūros pamoka kitaip
2019-05-14
162 Netradicinė dailės pamoka
2019-05-14
163 Gimnazistų dalyvavimas Tarptautiniame mėgėjų teatro festivalio renginyje
2019-05-13
164 Kviečiame!
2019-05-07
165 Kviečiame!
2019-04-07
166 Gimnazijų lygos protmūšiai su Robertu Petrausku ir SODROS projektu „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“
2019-03-25
167 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2019-01-11
168 Tradicinis Advento vakaras
2018-12-05
169 Mes vėl susitikom 20-tajame Kanone
2018-11-29
170 „Pažink valstybę“
2018-11-19
171 Susitikimas su VU profesoriumi V.Radžvilu ir jaunu politologu, publicistu V.Sinica
2018-11-12
172 Popietė Kaišiadorių teismo rūmuose
2018-11-02
173 Paroda
2018-10-15
174 Mokslo metų pradžios šventė
2018-08-27
175 Stovykla „Būk gimnazistas!”
2018-06-25
176 Kelionė į Europos Parlamentą
2018-06-24
177 Mokslo metų baigiamasis užsiėmimas Vilniuje
2018-06-13
178 Europos dieną šventėme kartu
2018-05-21
179 „Šokis Lietuvai“
2018-05-16
180 Kviečiame dalyvauti!
2018-05-15
181 ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ KARTU!
2018-05-08
182 Kviečiame dalyvauti!
2018-04-20
183 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2018-03-28
184 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“
2018-03-14
185 Geografinės informacinės sistemos (GIS) mokykloje ir mūsų gyvenime
2018-03-13
186 Nacionalinis diktantas 2018
2018-03-05
187 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
2018-03-03
188 Konferencija Kauno Antano Smetonos gimnazijoje
2018-02-24
189 Projektas „Būk detektyvas!“
2018-02-24
190 Saugesnio interneto diena
2018-02-06
191 VDU konferencijoje
2017-12-13
192 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2017-11-05
193 Ruduo su S.Nėrimi
2017-10-24
194 Pilietiškumo pamoka
2017-09-21
195 Kas? Kriaušė! Kam? Kriaušei!
2017-06-01
196 Gimnazija gavo bronzinį Saugios e. erdvės ženklą
2017-02-08
197 Metų gimnazistai
2017-02-07
198 Saugesnio interneto diena
2017-02-06
199 Sveikinimas 93-ojo gimnazijos gimtadienio proga
2017-02-02
200 Respublikinė istorinė konferencija
2016-12-14
201 Solidarumo bėgimas
2016-10-28
202 Tu tikrai gali!
2016-09-10
203 Pi 2016
2016-03-17
204 „Misija Sibiras’15“
2016-02-12
205 Meninio skaitymo konkursas
2016-01-31
206 „Moksleivių diena“ VDU
2016-01-19
207 Pamoka Kaišiadorių rajono savivaldybėje
2015-12-03
208 Nerūkyk, sveikatą taupyk
2015-11-22
209 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2015-10-21
210 Paskutinio skambučio šventė
2015-05-26
211 Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, paminėti
2015-03-09
212 Projektas „Erasmus+“ įsibėgėja
2015-01-12
213 Sveikiname ir džiaugiamės!
2014-12-19
214 Advento vakaras
2014-12-09
215 Konstitucijos diena
2014-10-28
216 „Jaunojo istoriko“ savaitė
2014-10-20
217 Kunigo Roberto Skrinsko paskaita
2014-10-10
218 Biologijos pamoka LSMU
2014-06-06
219 Edukacinių konkursų „Olympis 2014“ rezultatai
2014-04-23
220 „Pavasario kanonas“
2014-04-10
221 Svečiuose pas Donelaitį
2014-03-21
222 Pamoka-renginys „Aš ir Donelaitis“
2014-03-20
223 Keliame paukščiams inkilus
2014-03-17
224 „Jau saulelė vėl atkopdama...“
2014-03-14
225 „Pi“ diena
2014-03-12
226 Žiema jau išvaryta
2014-03-04
227 Gimnazistai anatomijos muziejuje
2013-06-18
228 Ekskursija
2013-03-21
229 Gimnazijos radijas „Devintoji banga” - tarptautinio projekto dalyvė
2012-03-22

Ugdymas TOP LINK

1 Saldi pamoka
2024-03-15
2 Lapkritis ir S. Nėris
2019-11-07

Veikla TOP LINK

1 Uniformos įsigijimas
2023-06-23
2 Savęs pažinimo, emocijų valdymo ir komandinio darbo mokymai gimnazistams
2023-06-07
3 Trečiokų mokslo metų pabaigos šventė
2023-06-07
4 Uniformų įsigijimas
2023-05-29
5 Užsiėmimai MO muziejuje
2023-05-29
6 Gimnazijos stadiono rekonstrukcija
2023-05-03
7 Konferencijoje
2023-03-10
8 Minėjome saugaus interneto dieną
2023-02-21
9 Kaišiadorių rajono jaunimo apdovanojimai
2023-02-20
10 Gimnazijai – 99
2023-02-03
11 Susitikimas-diskusija su psichologu „Ar nori mokytojas kavos...?“
2023-01-26
12 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2023-01-25
13 „Atmintis gyva, nes liudija“
2023-01-13
14 Nepamirštamas apsilankynas Trakuose
2022-12-30
15 Baigėsi projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas"
2022-12-21
16 Gimnazistė – Lietuvos WKF karatė čempionė
2022-12-19
17 Atranka įveikta
2022-12-19
18 Gyvenimas - lyg muzika...
2022-12-19
19 Technologijų pamokos bibliotekoje
2022-12-19
20 „Žvakių fabrikėlis“
2022-12-16
21 Jubiliejinis 30-asis Advento vakaras su „Čiutyta“
2022-12-16
22 Gimnazijoje lankėsi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė
2022-12-06
23 Dalyvavome akcijoje „Maltos sriuba“
2022-11-28
24 Popietė „Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską“
2022-11-23
25 Kviečiame!
2022-11-21
26 Dėmesio!
2022-11-14
27 Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai
2022-10-28
28 Savanoriavome „Maisto banko“ akcijoje
2022-10-17
29 Aplankėme Prezidento Algirdo Brazausko kapą
2022-09-26
30 Prevencinės paskaitos „Prekyba žmonėmis“
2022-09-16
31 Svečiai iš Sakartvelo mūsų gimnazijoje
2022-09-12
32 Vasaros kelionės
2022-09-09
33 Vasaros stovykla Klaipėdoje
2022-09-05
34 Pirma diena... Pirma pamoka...
2022-09-01
35 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2022-08-30
36 Atestatų teikimo šventė
2022-07-14
37 Kelionė į Nidą
2022-06-24
38 Gimnazistų išvyka į Estiją
2022-06-22
39 Smagi kelionė per kopas...
2022-06-22
40 Projekto „Sveikas ir išmanus jaunimas“ edukacinis renginys - stovykla
2022-06-15
41 Paminėjome Pasaulinę dieną be tabako...
2022-05-30
42 Paskutinio skambučio šventė
2022-05-25
43 Smiltės Dzimidavičiūtės pasiekimai
2022-05-25
44 Prasminga socialinė veikla
2022-05-20
45 Renginio „Masinė šokio fiesta“ akimirkos
2022-05-19
46 Paskaita gimnazistams
2022-05-13
47 Kino dirbtuvės „Šviesa ir veidai“
2022-05-12
48 Prevencija aktualiais jaunimui klausimais
2022-05-05
49 Pažintinė išvyka
2022-05-02
50 Akcija „1000 ąžuolų giria Lietuvos mokyklose“
2022-04-29
51 Konkurse „STEAM PAVASARIS“
2022-04-11
52 Įsibėgėjo projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2022-04-07
53 Švietimo inovacijų parodoje MOKYKLA 2022
2022-04-06
54 Istorijos pamoka kitaip
2022-04-06
55 Svečiuose – žinoma aktorė
2022-04-01
56 Gimnazijos gimtadienio akimirkos
2022-03-30
57 Savanorystė
2022-03-28
58 LSU inovatyvi mobilioji sporto mokslo laboratorija
2022-03-24
59 Apsilankymas sostinėje
2022-03-15
60 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė gimnazijoje
2022-03-10
61 Prisiminėme dar vieną pandemiją...
2022-03-08
62 Psichoterapiniai mokymai taikant „Lego serious play“ ir „Points of you“ metodus
2022-03-02
63 Minint saugaus interneto savaitę
2022-02-21
64 KTU mokslininkai padeda mokiniams pagilinti chemijos žinias
2022-02-17
65 „Čiutyta“ koncertavo Vilniuje
2022-02-11
66 Sausio 13-oji
2022-01-12
67 Diena be kuprinių
2021-12-30
68 „Gauja“
2021-12-16
69 Tvariausioji jaunoji bendrovė 2021
2021-12-16
70 Praktikumas Vilniaus kolegijoje
2021-12-09
71 Projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2021-12-02
72 Prevencinės pamokos jaunimui
2021-12-02
73 Meilė, draugystė ir aš
2021-11-19
74 Jauniesiems turistams – mokslo metų pradžia
2021-11-18
75 KTU svečiai gimnazijoje
2021-11-17
76 Socialinio saugumo akcija „Būk matomas“
2021-11-12
77 Rinkimų simuliacija
2021-11-11
78 Ekskursijoje „Pabėgimas iš Vilniaus geto“
2021-10-29
79 Prevencinis reidas
2021-10-12
80 „Maisto banko“ akcija
2021-10-12
81 Mokytojai Birštone
2021-10-08
82 Galimybė pakilti virš kasdienybės
2021-10-08
83 NATO gimnazijoje
2021-10-07
84 Gimnazijoje lankėsi mokslininkų komanda
2021-10-06
85 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2021-09-23
86 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2021-09-23
87 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2021-09-23
88 „Protono“ vasara
2021-09-16
89 Savanorė Kamilė
2021-09-15
90 Padėka gimnazijai
2021-09-02
91 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
92 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
93 Kelionė po Dieveniškių kraštą
2021-06-29
94 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
95 Stovykla „Būk gimnazistas -2021"
2021-06-29
96 Vasaros stovykla
2021-06-17
97 Nacionalinis mokinių konkursas
2021-05-25
98 Turistų pasiekimai
2021-05-25
99 Skelbti Gegužės 31-oji - Pasaulinė diena be tabako
2021-05-25
100 Maloni naujiena
2021-05-25
101 Abiturientų kūrybiniai darbai
2021-05-25
102 Olympis 2021
2021-05-24
103 Abiturientai pasodino ąžuoliuką
2021-05-20
104 Šaunuolė
2021-05-19
105 Abiturientės Ievos Jurevičiūtės pasiekimai
2021-05-19
106 Protmūšis „Kas ir kodėl?“ nuotolyje
2021-05-07
107 Geografijos olimpiados rezultatai
2021-03-23
108 Pasaulinė Žemės diena – proga pamąstyti. Viskas mūsų rankose.
2021-03-19
109 Mėja –„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose“
2021-03-17
110 Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rezultatai
2021-03-10
111 Istorijos olimpiados rezultatai
2021-03-09
112 Dailės olimpiados rezultatai
2021-03-05
113 Vaikščiojimas – smagu, nemokama, sveika...
2021-03-04
114 Rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai
2021-02-17
115 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
2021-02-11
116 Padėka Algirdo Brazausko gimnazijai
2021-02-03
117 Prevencinė paskaita
2021-02-02
118 Sveikiname
2021-01-29
119 Deimilės Janonytės (IVbm) dailės kūrinių paroda
2020-12-23
120 Neleisk tyčiotis iš kitų
2020-12-15
121 Informacija apie maisto davinių išdalinimą mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą
2020-12-03
122 Pusryčiai. Ar jie naudingi?
2020-11-24
123 Skatiname savanorystę ir pagalbą
2020-10-27
124 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2020-10-23
125 Rūkymo prevencijos reidas
2020-10-23
126 „Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“
2020-10-15
127 Prevencinė paskaita „SOS - prekyba žmonėmis“
2020-10-09
128 Popietė su šiuolaikiniu menu
2020-10-07
129 Savanorystė - puiki galimybė tobulėti kiekvienam
2020-09-29
130 Ir vėl rugsėjis...
2020-09-01
131 Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį
2020-03-10
132 Netikėta pamoka
2020-02-18
133 Daryti gerus darbus malonu
2020-02-11
134 Mūsų šauniausieji
2020-02-06
135 Gimmnazijos gimtadienis 2020
2020-02-06
136 Šventinės - integruotos pamokos
2020-02-06
137 Šventinės pamokos
2020-02-06
138 Švenčiame
2020-02-04
139 RŪKYMO PREVENCIJA GIMNAZIJOJE
2020-01-16
140 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2020-01-14
141 Akcija „Ateitis vaikams“
2020-01-03
142 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Kūčių tradicijos“
2019-12-20
143 Portretų paroda
2019-12-19
144 AKCIJA „BŪK MATOMAS TAMSOJE“
2019-12-19
145 Kalėdinių puošmenų gamyba
2019-12-19
146 Gimnazistai Birštone
2019-12-19
147 „Advento laiptais link Kalėdų“
2019-12-18
148 Tegul šildo
2019-12-17
149 Jėzuitų keliu
2019-12-12
150 Mėlynasis saulės atspaudas
2019-12-10
151 „Cukraus Lietuva“
2019-12-10
152 „Maltiečių sriuba“
2019-12-10
153 Istorinio filmo vakaras
2019-12-03
154 Paskaitos gimnazistams
2019-11-29
155 Idėjų mugė
2019-11-26
156 GLOBE ir Baltijos jūros projektas
2019-11-26
157 Gimnazijoje apsilankė „Mobilioji bioklasė“
2019-11-22
158 Kino forumas „Scanorama“
2019-11-22
159 Gimnazijos turistų pergalės
2019-11-19
160 Išvyka į MO muziejų
2019-11-19
161 Dalinamės geromis naujienomis
2019-11-12
162 Rudens kanono akimirkos
2019-11-12
163 Tai - svarbu!
2019-10-25
164 Prevencinės paskaitos gimnazistams
2019-10-24
165 Šakočio kepimo edukacija
2019-10-22
166 „Naujoji Europos era“
2019-10-16
167 Rūšių atsiradimas. 90-tųjų DNR
2019-10-16
168 Pamokos apie Algirdą Brazauską
2019-10-02
169 Respublikinė gamtos mokslų olimpiada
2019-10-02
170 „Tyrėjų naktis“
2019-10-02
171 Priesaikos šventė
2019-10-02
172 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2019-10-02
173 Rugsėjo 1-osios šventė
2019-09-03
174 Informacija apie 2019-2020 mokslo metų pradžią
2019-08-26
175 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-18
176 Susitikimas po 50 metų
2019-07-18
177 Kinas – šimtas metų jaunystės
2019-06-27
178 Antroji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
179 Pirmoji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
180 Svečių iš Vokietijos viešnagė gimnazijoje
2019-06-18
181 Partizaninių dainų popietė
2019-06-14
182 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-28
183 Šaunuolės!
2019-05-22
184 Mokytojų išvyka į Lenkiją
2019-05-21
185 Sporto šventė gimnazijoje
2019-05-21
186 Tai neeilinė asmenybė
2019-05-14
187 Pilnas sunkvežimis įspūdžių
2019-04-29
188 Pamoka kitaip
2019-04-16
189 Aukso medalis už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį
2019-04-12
190 Respublikinė fizikos olimpiada
2019-04-11
191 Mokytojos ir mokinių kūrybinių darbų paroda
2019-04-09
192 „Kiek nedegu, tiek negyvenu“
2019-04-08
193 Kasdienybė – chorai ir pučiamųjų orkestrai
2019-04-05
194 „Išgyventi vasarą“
2019-03-29
195 Susitikimas su mėgstamu jaunimo aktoriumi
2019-03-21
196 Neformali biologijos pamoka
2019-03-21
197 Kaip tapti gyvenimo lyderiu?
2019-03-20
198 Gimnazistai tarptautinėje fizikos pamokoje
2019-03-19
199 Pi diena gimnazijoje
2019-03-15
200 Žvilgsnis į praeitį
2019-03-15
201 Kovo 11-osios šventė gimnazijoje
2019-03-11
202 Svečiuose - mokyklos direktorius
2019-03-11
203 Nacionalinis diktantas
2019-03-08
204 Susitikimas
2019-03-08
205 Kvietimas į X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventę
2019-02-09
206 Kviečiame į valstybės aktūrimo dienos minėjimą
2019-02-09
207 INFORMACIJA DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATŲ
2018-01-19

RENGINIŲ KALENDORIUS

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
1
5
18
19
28
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 78 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1353
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5721453
http://1rxpills.com/