Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:
Administracinė informacija

Aukcionai TOP LINK

1 Aukciono dokumentai
2023-06-20

Darbo užmokestis TOP LINK

1 Darbo užmokestis
2020-02-18

Direktoriaus įsakymai TOP LINK

1 Direktoriaus įsakymas „Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo pamokose tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-18
2 Dėl gimnazijos darbo laiko
2022-06-23
3 Dėl mokinių priėmimo į Kaišaidorių Algirdo Brazausko gimnazija 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo
2022-05-30
4 Direktoriaus įsakymas „Dėl klasių komplektavimo 2022 metais“
2022-05-27
5 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo ,,Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais" pakeitimo.
2022-05-27
6 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2022-05-17
7 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje pakeitimo
2022-04-04
8 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-02-04
9 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais
2021-12-20
10 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.V-160 „Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2021-11-22
11 Dėl nuolat veikiančių darbo grupių sudarymo ir gimnazijos struktūros pakeitimo
2021-11-04
12 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-60 ,,Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30
13 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais, ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-20
14 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-06
15 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko tvarkos aprašo pakeitimo
2021-09-02
16 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje
2021-08-31
17 Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos
2021-08-23
18 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25
19 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2021-05-21
20 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-IV gimnazijos
2021-05-12
21 Dėl klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-11
22 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-III gimnazijos klasėse nuo gegužės 10 dienos
2021-05-07
23 Dėl klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašo, veiklos programos formos, mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2020-10-02
24 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų
2020-08-27
25 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkursas
2020-07-27
26 Dėl metinių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo I-III gimnazijos klasėse
2020-05-25
27 Dėl pirmų ir trečių gimnazijos klasių komplektavimo 2020 metais
2020-05-21
28 Dėl darbo tvarkos baigiantis 2019-2020 mokslo metams ir abiturientų konsultacijų organizavimo
2020-05-20
29 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-28 pakeitimo
2020-03-27
30 Dėl pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir nuotolinio mokymo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20
31 Pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka
2020-03-20
32 Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu
2020-03-17
33 Dėl gimnazijos veiklos karantino rėžimo laikotarpiu
2020-03-17
34 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos elektroninio dienyno nuostatų patvirtinimo
2019-11-27
35 Dėl gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-102 "Dėl gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-124 patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-211 ,,Dėl 2016-2017 mokslo metų kiekvieno mokinio pažangos
2019-10-14
36 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo
2019-06-27
37 Dėl gimnazijos darbo laiko
2019-06-20
38 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-05-30
39 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-23
40 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano
2019-03-07
41 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sričių
2019-01-08
42 Dėl mokinių mokymosi motyvacijos įsivertinimo / vertinimo tvarkos
2018-10-09
43 Dėl kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų
2018-09-07
44 Dėl gimnazijos darbo laiko
2018-06-15
45 Dėl ugdymo laikotarpių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo
2018-05-21
46 Dėl vairavimo kursų praleistos pamokos pateisinimo
2018-05-14
47 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-11
48 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-04-27
49 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktroriaus 2016m. rugpjūčio 30d. įsakymo nr. V-124 "Dėl 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo plano patvirtinimo"
2017-01-03

Dokumentai TOP LINK

1 Svarbiausi gimnazijos dokumentai
2022-03-21
2 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25

Neformalus ugdymas TOP LINK

1 „Protono“ vasaros stovyklos išvyka
2023-09-08
2 Protonas „Erdvėlaivy“
2023-06-29
3 Turistų pergalė
2022-05-17
4 Saugesnio interneto savaitė
2021-02-07
5 Naujienos „Protono“ veikloje
2019-09-25
6 „Erdvėlaivis žemė“
2019-09-25
7 „Diva“ šokėjos teatro festivalyje
2019-05-13
8 Gimnazijos turistai
2019-05-08
9 „Laikas, meilė, Šekspyras ir mes”
2019-04-18
10 „Protų mūšis“ Vaclovo Giržado progimnazijoje
2019-03-16
11 Chemikų praktikumas Vilniuje
2019-03-04
12 Gimnazijos naujiena
2019-01-11
13 Gyvoji istorija
2018-09-25
14 Dalyvavome „Ateities inžinerija“ (AI) projektinių darbų peržiūroje
2018-06-16
15 Istorijos akademijos vasaros stovykla
2017-09-11
16 Gamtos mokslų akademijos vasaros sesijoje
2017-06-27
17 Saugesnio interneto dienai SID2017 skirto renginio „Vienykimės“, vykusio vasario 9 dieną, akimirkos
2017-02-12
18 Respublikiniame konkurse „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2017-02-09
19 Kino klubas „Dublis“ Vilniuje ir Anykščiuose
2016-12-05
20 Informatikos akademijos narių išvyka
2016-12-01
21 Pergalė konkurso „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“ atrankoje
2016-11-24
22 Mokslas iš arti
2016-10-03
23 Biologai VDU Kauno botanikos sode
2016-05-28
24 Baigėsi konkursas „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2016-04-07
25 Protų mūšyje „Švęsk Žemės dieną su KTU!“
2016-03-26
26 Jaunieji tyrėjai mokymuose
2015-06-25
27 Gimnazistai Baltijos jūros projekte
2015-05-07
28 VDU protų kovos
2015-04-01
29 „Protono“ išvyka į chemijos pramonės įmones
2015-04-01
30 Žemės diena A.Stulginskio universitete
2015-04-01
31 Jaunuosius tyrėjus pasitiko šventiška Varšuva
2014-12-29
32 Tarptautinės GIS dienos šventėje
2014-12-02
33 Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
2014-12-01
34 Idėjų mugėje
2014-11-26
35 Geografijos klubo „Azimutas“ nariai Biržų regioniniame parke
2014-11-19
36 Gamtos mokslų akademikų vasara
2014-09-15
37 Elektroninių mašinų perdirbimo įmonėje
2014-04-03
38 Geografijos klubo „Azimutas“ narių išvyka į Vilnių
2013-11-26
39 Gamtos mokslų mėnuo
2013-09-26
40 Biologijos popietė- konkursas „Gamta- mūsų namai“
2013-05-08

Renginiai TOP LINK

1 Išvyka į Vilnių
2023-09-26
2 Pirmokų priesaikos šventė
2023-09-25
3 Žalingų įpročių prevencijai - reidai
2023-09-21
4 Mankšta šokio ritmu
2023-09-21
5 Aukcionas
2023-09-11
6 DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS
2023-09-06
7 Rugsėjo 1-osios šventė
2023-09-01
8 Mokslo ir žinių diena
2023-08-28
9 Atestatų įteikimo šventė
2023-07-19
10 Susitikimas po 50 metų
2023-07-19
11 Kviečiame!
2023-07-12
12 Geografijos klubo "Azimutas" gimnazistų vasaros stovykla
2023-07-07
13 Išvyka į Palangą
2023-06-26
14 Naktinis žygis
2023-06-21
15 Pirmokų mokslo metų pabaigos šventė
2023-06-14
16 Antrokų mokslo metų pabaigos šventė
2023-06-14
17 Virtualus psichoemocinio tyrimo pristatymas
2023-06-08
18 Netradicinė biologijos pamoka - fotosintezė
2023-06-06
19 Tegul rūksta kaminai, bet ne aš!
2023-06-01
20 Nuskambėjo paskutinis skambutis
2023-06-01
21 Paskutinio skambučio šventė
2023-05-30
22 Mūsų gimnazistų ekskursija į Estiją
2023-05-26
23 Konkurso nugalėtoja
2023-05-24
24 Masinė šokio fiesta
2023-05-22
25 Tradiciniai turistų startai
2023-05-22
26 „Mokausi būti vairuotoju“
2023-05-22
27 „Vilniaus sekliai“
2023-05-12
28 Gegužės 15-oji - Tarptautinė šeimos diena
2023-05-10
29 Akademiko Jono Janickio chemijos konkursas
2023-05-10
30 Ego diena gimnazijoje
2023-05-09
31 Jaunieji inžinieriai
2023-05-08
32 Paskaita apie seksualinį smurtą
2023-05-04
33 LMS pavasario forumas
2023-05-03
34 Ugdėme kūrybiškumą
2023-04-28
35 Diena „Be kuprinių“
2023-04-26
36 Kitokios edukacijos
2023-04-25
37 „Aš ir Tu, daug mes galime kartu“
2023-04-20
38 RKL sezono pabaiga...
2023-04-05
39 Spalvų dienos gimnazijoje
2023-04-04
40 Geri darbai nelieka nepastebėti
2023-04-04
41 Šventėme Pasaulinę Žemės dieną!
2023-04-04
42 Biodinaminis praktikumas: „Kavos puodelis su psichologu“
2023-03-30
43 Laimė švęsti kartu...
2023-03-28
44 Minėjome Pasaulinę vandens dieną
2023-03-23
45 „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“
2023-03-02
46 „Muzikinis tiltas“ Širvintose
2023-02-07
47 Augant asmenybei – auga ir atsakomybė
2022-12-07
48 Gamtos mokslų biologijos akademijos narių edukacijos
2022-12-07
49 Pažymėjome Pasaulinę AIDS dieną
2022-12-05
50 KTU partnerystė
2022-12-02
51 Ekskursija į Lenkiją
2022-11-24
52 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2022-11-23
53 Psichoaktyvios medžiagos, ar verta?
2022-11-22
54 Paminėjome Tarpatutinę Tolerancijos diena
2022-11-17
55 Gimnazistams apie prekybą žmonėmis
2022-11-16
56 KTU partnerystė
2022-11-16
57 Ketvirtokų viešnia – žinoma aktorė
2022-10-17
58 Kultūrinių, socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo renginys
2022-10-11
59 Atviroji psichologijos pamoka Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti
2022-10-11
60 Mokytojų diena Trakuose
2022-10-06
61 Pilietiškumo pagrindų pamoka apie ES
2022-10-04
62 Žalingų įpročių prevencijai - reidai
2022-09-30
63 Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė"
2022-09-28
64 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2022-09-23
65 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2022-09-23
66 Protmūšis gimnazijoje
2022-09-13
67 „Žydės vosilkos mėlynai...“
2022-06-16
68 XXXVIII abiturientų laida
2022-06-16
69 „Žmogaus vertė“
2022-05-16
70 (Ne)vaikiškai apie spektaklį
2022-05-11
71 Kviečiame
2022-05-10
72 Kitokios pilietiškumo pagrindų pamokos
2022-05-10
73 Pasaulinė vandens diena
2022-03-24
74 „Atmintis gyva, nes liudija“
2022-01-13
75 Savanorystės galimybės
2021-12-14
76 Kvietimas
2021-12-08
77 Vilniaus nekropolis
2021-11-18
78 Tolerancijos diena
2021-11-17
79 „Išdrįsk kalbėti“
2021-11-17
80 Atvira psichologijos pamoka gimnazijoje
2021-11-17
81 Gimnazijoje – teatro „No Shoes“ („Be batų“) pasirodymas
2021-11-12
82 „Meilės termometras“
2021-11-08
83 Dailės pamoka trečiokams
2021-10-26
84 Išvyka į „ArtVilnius’21“
2021-10-19
85 Sporto festivalis „BE ACTIVE“
2021-09-23
86 Linijinių šokių festivalis „Palanga 2021“
2021-09-23
87 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2021-08-26
88 Brandos atestatų įteikimo šventė
2021-07-22
89 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
90 Pamoka žiūrint į dangų ir bendraujant...
2021-05-25
91 Pamokos apie Prezidentą Algirdą Brazauską
2020-09-24
92 Laimės paslaptis
2020-04-03
93 Nacionalinis diktantas 2020
2020-02-28
94 „Mokausi iš kino“ peržiūra su Kultūros pasu
2019-12-10
95 „Mokausi iš kino“ peržiūra su „Kultūros pasu“
2019-12-10
96 Klaipėdos jaunimo teatro „Taškas“ aktorių susitikimas su gimnazijos moksleiviais ir mokytojais
2019-11-25
97 Svečiai iš pajūrio
2019-11-04
98 „Maisto banko“ akcijoje
2019-11-04
99 Dalyvaukime „Kultūros paso“ programose
2019-10-23
100 IT sprendimų kūrimui nereikia ypatingų galių
2019-10-23
101 Krašto apsaugos diena
2019-10-17
102 Mokytojo diena - kitaip
2019-10-08
103 Mokytojų diena
2019-10-03
104 Konstitucijos egzaminas
2019-10-03
105 Moksleivių praktikos forumas
2019-09-24
106 Gimnazistams apie savanoriavimą
2019-09-12
107 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-16
108 Nuostabi kelionė prie jūros
2019-05-30
109 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-23
110 Šeima – tai muzika (2)
2019-05-17
111 Šeima – tai muzika
2019-05-17
112 Kūno kultūros pamoka kitaip
2019-05-14
113 Netradicinė dailės pamoka
2019-05-14
114 Gimnazistų dalyvavimas Tarptautiniame mėgėjų teatro festivalio renginyje
2019-05-13
115 Kviečiame!
2019-05-07
116 Kviečiame!
2019-04-07
117 Gimnazijų lygos protmūšiai su Robertu Petrausku ir SODROS projektu „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“
2019-03-25
118 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2019-01-11
119 Tradicinis Advento vakaras
2018-12-05
120 Mes vėl susitikom 20-tajame Kanone
2018-11-29
121 „Pažink valstybę“
2018-11-19
122 Susitikimas su VU profesoriumi V.Radžvilu ir jaunu politologu, publicistu V.Sinica
2018-11-12
123 Popietė Kaišiadorių teismo rūmuose
2018-11-02
124 Paroda
2018-10-15
125 Mokslo metų pradžios šventė
2018-08-27
126 Stovykla „Būk gimnazistas!”
2018-06-25
127 Kelionė į Europos Parlamentą
2018-06-24
128 Mokslo metų baigiamasis užsiėmimas Vilniuje
2018-06-13
129 Europos dieną šventėme kartu
2018-05-21
130 „Šokis Lietuvai“
2018-05-16
131 Kviečiame dalyvauti!
2018-05-15
132 ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ KARTU!
2018-05-08
133 Kviečiame dalyvauti!
2018-04-20
134 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2018-03-28
135 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“
2018-03-14
136 Geografinės informacinės sistemos (GIS) mokykloje ir mūsų gyvenime
2018-03-13
137 Nacionalinis diktantas 2018
2018-03-05
138 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
2018-03-03
139 Konferencija Kauno Antano Smetonos gimnazijoje
2018-02-24
140 Projektas „Būk detektyvas!“
2018-02-24
141 Saugesnio interneto diena
2018-02-06
142 VDU konferencijoje
2017-12-13
143 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2017-11-05
144 Ruduo su S.Nėrimi
2017-10-24
145 Pilietiškumo pamoka
2017-09-21
146 Kas? Kriaušė! Kam? Kriaušei!
2017-06-01
147 Gimnazija gavo bronzinį Saugios e. erdvės ženklą
2017-02-08
148 Metų gimnazistai
2017-02-07
149 Saugesnio interneto diena
2017-02-06
150 Sveikinimas 93-ojo gimnazijos gimtadienio proga
2017-02-02
151 Respublikinė istorinė konferencija
2016-12-14
152 Solidarumo bėgimas
2016-10-28
153 Tu tikrai gali!
2016-09-10
154 Pi 2016
2016-03-17
155 „Misija Sibiras’15“
2016-02-12
156 Meninio skaitymo konkursas
2016-01-31
157 „Moksleivių diena“ VDU
2016-01-19
158 Pamoka Kaišiadorių rajono savivaldybėje
2015-12-03
159 Nerūkyk, sveikatą taupyk
2015-11-22
160 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2015-10-21
161 Paskutinio skambučio šventė
2015-05-26
162 Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, paminėti
2015-03-09
163 Projektas „Erasmus+“ įsibėgėja
2015-01-12
164 Sveikiname ir džiaugiamės!
2014-12-19
165 Advento vakaras
2014-12-09
166 Konstitucijos diena
2014-10-28
167 „Jaunojo istoriko“ savaitė
2014-10-20
168 Kunigo Roberto Skrinsko paskaita
2014-10-10
169 Biologijos pamoka LSMU
2014-06-06
170 Edukacinių konkursų „Olympis 2014“ rezultatai
2014-04-23
171 „Pavasario kanonas“
2014-04-10
172 Svečiuose pas Donelaitį
2014-03-21
173 Pamoka-renginys „Aš ir Donelaitis“
2014-03-20
174 Keliame paukščiams inkilus
2014-03-17
175 „Jau saulelė vėl atkopdama...“
2014-03-14
176 „Pi“ diena
2014-03-12
177 Žiema jau išvaryta
2014-03-04
178 Gimnazistai anatomijos muziejuje
2013-06-18
179 Ekskursija
2013-03-21
180 Gimnazijos radijas „Devintoji banga” - tarptautinio projekto dalyvė
2012-03-22

Ugdymas TOP LINK

1 Lapkritis ir S. Nėris
2019-11-07

Veikla TOP LINK

1 Uniformos įsigijimas
2023-06-23
2 Savęs pažinimo, emocijų valdymo ir komandinio darbo mokymai gimnazistams
2023-06-07
3 Trečiokų mokslo metų pabaigos šventė
2023-06-07
4 Uniformų įsigijimas
2023-05-29
5 Užsiėmimai MO muziejuje
2023-05-29
6 Gimnazijos stadiono rekonstrukcija
2023-05-03
7 Konferencijoje
2023-03-10
8 Minėjome saugaus interneto dieną
2023-02-21
9 Kaišiadorių rajono jaunimo apdovanojimai
2023-02-20
10 Gimnazijai – 99
2023-02-03
11 Susitikimas-diskusija su psichologu „Ar nori mokytojas kavos...?“
2023-01-26
12 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2023-01-25
13 „Atmintis gyva, nes liudija“
2023-01-13
14 Nepamirštamas apsilankynas Trakuose
2022-12-30
15 Baigėsi projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas"
2022-12-21
16 Gimnazistė – Lietuvos WKF karatė čempionė
2022-12-19
17 Atranka įveikta
2022-12-19
18 Gyvenimas - lyg muzika...
2022-12-19
19 Technologijų pamokos bibliotekoje
2022-12-19
20 „Žvakių fabrikėlis“
2022-12-16
21 Jubiliejinis 30-asis Advento vakaras su „Čiutyta“
2022-12-16
22 Gimnazijoje lankėsi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė
2022-12-06
23 Dalyvavome akcijoje „Maltos sriuba“
2022-11-28
24 Popietė „Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską“
2022-11-23
25 Kviečiame!
2022-11-21
26 Dėmesio!
2022-11-14
27 Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai
2022-10-28
28 Savanoriavome „Maisto banko“ akcijoje
2022-10-17
29 Aplankėme Prezidento Algirdo Brazausko kapą
2022-09-26
30 Prevencinės paskaitos „Prekyba žmonėmis“
2022-09-16
31 Svečiai iš Sakartvelo mūsų gimnazijoje
2022-09-12
32 Vasaros kelionės
2022-09-09
33 Vasaros stovykla Klaipėdoje
2022-09-05
34 Pirma diena... Pirma pamoka...
2022-09-01
35 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2022-08-30
36 Atestatų teikimo šventė
2022-07-14
37 Kelionė į Nidą
2022-06-24
38 Gimnazistų išvyka į Estiją
2022-06-22
39 Smagi kelionė per kopas...
2022-06-22
40 Projekto „Sveikas ir išmanus jaunimas“ edukacinis renginys - stovykla
2022-06-15
41 Paminėjome Pasaulinę dieną be tabako...
2022-05-30
42 Paskutinio skambučio šventė
2022-05-25
43 Smiltės Dzimidavičiūtės pasiekimai
2022-05-25
44 Prasminga socialinė veikla
2022-05-20
45 Renginio „Masinė šokio fiesta“ akimirkos
2022-05-19
46 Paskaita gimnazistams
2022-05-13
47 Kino dirbtuvės „Šviesa ir veidai“
2022-05-12
48 Prevencija aktualiais jaunimui klausimais
2022-05-05
49 Pažintinė išvyka
2022-05-02
50 Akcija „1000 ąžuolų giria Lietuvos mokyklose“
2022-04-29
51 Konkurse „STEAM PAVASARIS“
2022-04-11
52 Įsibėgėjo projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2022-04-07
53 Švietimo inovacijų parodoje MOKYKLA 2022
2022-04-06
54 Istorijos pamoka kitaip
2022-04-06
55 Svečiuose – žinoma aktorė
2022-04-01
56 Gimnazijos gimtadienio akimirkos
2022-03-30
57 Savanorystė
2022-03-28
58 LSU inovatyvi mobilioji sporto mokslo laboratorija
2022-03-24
59 Apsilankymas sostinėje
2022-03-15
60 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė gimnazijoje
2022-03-10
61 Prisiminėme dar vieną pandemiją...
2022-03-08
62 Psichoterapiniai mokymai taikant „Lego serious play“ ir „Points of you“ metodus
2022-03-02
63 Minint saugaus interneto savaitę
2022-02-21
64 KTU mokslininkai padeda mokiniams pagilinti chemijos žinias
2022-02-17
65 „Čiutyta“ koncertavo Vilniuje
2022-02-11
66 Sausio 13-oji
2022-01-12
67 Diena be kuprinių
2021-12-30
68 „Gauja“
2021-12-16
69 Tvariausioji jaunoji bendrovė 2021
2021-12-16
70 Praktikumas Vilniaus kolegijoje
2021-12-09
71 Projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2021-12-02
72 Prevencinės pamokos jaunimui
2021-12-02
73 Meilė, draugystė ir aš
2021-11-19
74 Jauniesiems turistams – mokslo metų pradžia
2021-11-18
75 KTU svečiai gimnazijoje
2021-11-17
76 Socialinio saugumo akcija „Būk matomas“
2021-11-12
77 Rinkimų simuliacija
2021-11-11
78 Ekskursijoje „Pabėgimas iš Vilniaus geto“
2021-10-29
79 Prevencinis reidas
2021-10-12
80 „Maisto banko“ akcija
2021-10-12
81 Mokytojai Birštone
2021-10-08
82 Galimybė pakilti virš kasdienybės
2021-10-08
83 NATO gimnazijoje
2021-10-07
84 Gimnazijoje lankėsi mokslininkų komanda
2021-10-06
85 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2021-09-23
86 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2021-09-23
87 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2021-09-23
88 „Protono“ vasara
2021-09-16
89 Savanorė Kamilė
2021-09-15
90 Padėka gimnazijai
2021-09-02
91 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
92 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
93 Kelionė po Dieveniškių kraštą
2021-06-29
94 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
95 Stovykla „Būk gimnazistas -2021"
2021-06-29
96 Vasaros stovykla
2021-06-17
97 Nacionalinis mokinių konkursas
2021-05-25
98 Turistų pasiekimai
2021-05-25
99 Skelbti Gegužės 31-oji - Pasaulinė diena be tabako
2021-05-25
100 Maloni naujiena
2021-05-25
101 Abiturientų kūrybiniai darbai
2021-05-25
102 Olympis 2021
2021-05-24
103 Abiturientai pasodino ąžuoliuką
2021-05-20
104 Šaunuolė
2021-05-19
105 Abiturientės Ievos Jurevičiūtės pasiekimai
2021-05-19
106 Protmūšis „Kas ir kodėl?“ nuotolyje
2021-05-07
107 Geografijos olimpiados rezultatai
2021-03-23
108 Pasaulinė Žemės diena – proga pamąstyti. Viskas mūsų rankose.
2021-03-19
109 Mėja –„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose“
2021-03-17
110 Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rezultatai
2021-03-10
111 Istorijos olimpiados rezultatai
2021-03-09
112 Dailės olimpiados rezultatai
2021-03-05
113 Vaikščiojimas – smagu, nemokama, sveika...
2021-03-04
114 Rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai
2021-02-17
115 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
2021-02-11
116 Padėka Algirdo Brazausko gimnazijai
2021-02-03
117 Prevencinė paskaita
2021-02-02
118 Sveikiname
2021-01-29
119 Deimilės Janonytės (IVbm) dailės kūrinių paroda
2020-12-23
120 Neleisk tyčiotis iš kitų
2020-12-15
121 Informacija apie maisto davinių išdalinimą mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą
2020-12-03
122 Pusryčiai. Ar jie naudingi?
2020-11-24
123 Skatiname savanorystę ir pagalbą
2020-10-27
124 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2020-10-23
125 Rūkymo prevencijos reidas
2020-10-23
126 „Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“
2020-10-15
127 Prevencinė paskaita „SOS - prekyba žmonėmis“
2020-10-09
128 Popietė su šiuolaikiniu menu
2020-10-07
129 Savanorystė - puiki galimybė tobulėti kiekvienam
2020-09-29
130 Ir vėl rugsėjis...
2020-09-01
131 Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį
2020-03-10
132 Netikėta pamoka
2020-02-18
133 Daryti gerus darbus malonu
2020-02-11
134 Mūsų šauniausieji
2020-02-06
135 Gimmnazijos gimtadienis 2020
2020-02-06
136 Šventinės - integruotos pamokos
2020-02-06
137 Šventinės pamokos
2020-02-06
138 Švenčiame
2020-02-04
139 RŪKYMO PREVENCIJA GIMNAZIJOJE
2020-01-16
140 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2020-01-14
141 Akcija „Ateitis vaikams“
2020-01-03
142 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Kūčių tradicijos“
2019-12-20
143 Portretų paroda
2019-12-19
144 AKCIJA „BŪK MATOMAS TAMSOJE“
2019-12-19
145 Kalėdinių puošmenų gamyba
2019-12-19
146 Gimnazistai Birštone
2019-12-19
147 „Advento laiptais link Kalėdų“
2019-12-18
148 Tegul šildo
2019-12-17
149 Jėzuitų keliu
2019-12-12
150 Mėlynasis saulės atspaudas
2019-12-10
151 „Cukraus Lietuva“
2019-12-10
152 „Maltiečių sriuba“
2019-12-10
153 Istorinio filmo vakaras
2019-12-03
154 Paskaitos gimnazistams
2019-11-29
155 Idėjų mugė
2019-11-26
156 GLOBE ir Baltijos jūros projektas
2019-11-26
157 Gimnazijoje apsilankė „Mobilioji bioklasė“
2019-11-22
158 Kino forumas „Scanorama“
2019-11-22
159 Gimnazijos turistų pergalės
2019-11-19
160 Išvyka į MO muziejų
2019-11-19
161 Dalinamės geromis naujienomis
2019-11-12
162 Rudens kanono akimirkos
2019-11-12
163 Tai - svarbu!
2019-10-25
164 Prevencinės paskaitos gimnazistams
2019-10-24
165 Šakočio kepimo edukacija
2019-10-22
166 „Naujoji Europos era“
2019-10-16
167 Rūšių atsiradimas. 90-tųjų DNR
2019-10-16
168 Pamokos apie Algirdą Brazauską
2019-10-02
169 Respublikinė gamtos mokslų olimpiada
2019-10-02
170 „Tyrėjų naktis“
2019-10-02
171 Priesaikos šventė
2019-10-02
172 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2019-10-02
173 Rugsėjo 1-osios šventė
2019-09-03
174 Informacija apie 2019-2020 mokslo metų pradžią
2019-08-26
175 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-18
176 Susitikimas po 50 metų
2019-07-18
177 Kinas – šimtas metų jaunystės
2019-06-27
178 Antroji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
179 Pirmoji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
180 Svečių iš Vokietijos viešnagė gimnazijoje
2019-06-18
181 Partizaninių dainų popietė
2019-06-14
182 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-28
183 Šaunuolės!
2019-05-22
184 Mokytojų išvyka į Lenkiją
2019-05-21
185 Sporto šventė gimnazijoje
2019-05-21
186 Tai neeilinė asmenybė
2019-05-14
187 Pilnas sunkvežimis įspūdžių
2019-04-29
188 Pamoka kitaip
2019-04-16
189 Aukso medalis už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį
2019-04-12
190 Respublikinė fizikos olimpiada
2019-04-11
191 Mokytojos ir mokinių kūrybinių darbų paroda
2019-04-09
192 „Kiek nedegu, tiek negyvenu“
2019-04-08
193 Kasdienybė – chorai ir pučiamųjų orkestrai
2019-04-05
194 „Išgyventi vasarą“
2019-03-29
195 Susitikimas su mėgstamu jaunimo aktoriumi
2019-03-21
196 Neformali biologijos pamoka
2019-03-21
197 Kaip tapti gyvenimo lyderiu?
2019-03-20
198 Gimnazistai tarptautinėje fizikos pamokoje
2019-03-19
199 Pi diena gimnazijoje
2019-03-15
200 Žvilgsnis į praeitį
2019-03-15
201 Kovo 11-osios šventė gimnazijoje
2019-03-11
202 Svečiuose - mokyklos direktorius
2019-03-11
203 Nacionalinis diktantas
2019-03-08
204 Susitikimas
2019-03-08
205 Kvietimas į X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventę
2019-02-09
206 Kviečiame į valstybės aktūrimo dienos minėjimą
2019-02-09
207 INFORMACIJA DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATŲ
2018-01-19

RENGINIŲ KALENDORIUS

Rugpjūtis 2023
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 94 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1229
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
4865156
http://1rxpills.com/