Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:
Administracinė informacija

Darbo užmokestis TOP LINK

1 Darbo užmokestis
2020-02-18

Direktoriaus įsakymai TOP LINK

1 Direktoriaus įsakymas „Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokinio individualios pažangos matavimo ir vertinimo pamokose tvarkos aprašo patvirtinimo“
2022-07-18
2 Dėl gimnazijos darbo laiko
2022-06-23
3 Dėl mokinių priėmimo į Kaišaidorių Algirdo Brazausko gimnazija 2022-2023 m. m. komisijos sudarymo
2022-05-30
4 Direktoriaus įsakymas „Dėl klasių komplektavimo 2022 metais“
2022-05-27
5 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2021 m. gegužės 14 d. įsakymo ,,Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais" pakeitimo.
2022-05-27
6 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2022-05-17
7 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje pakeitimo
2022-04-04
8 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-02-04
9 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais
2021-12-20
10 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.V-160 „Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2021-11-22
11 Dėl nuolat veikiančių darbo grupių sudarymo ir gimnazijos struktūros pakeitimo
2021-11-04
12 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-60 ,,Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30
13 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais, ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-20
14 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-06
15 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko tvarkos aprašo pakeitimo
2021-09-02
16 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje
2021-08-31
17 Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos
2021-08-23
18 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25
19 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2021-05-21
20 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-IV gimnazijos
2021-05-12
21 Dėl klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-11
22 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-III gimnazijos klasėse nuo gegužės 10 dienos
2021-05-07
23 Dėl klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašo, veiklos programos formos, mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2020-10-02
24 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų
2020-08-27
25 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkursas
2020-07-27
26 Dėl metinių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo I-III gimnazijos klasėse
2020-05-25
27 Dėl pirmų ir trečių gimnazijos klasių komplektavimo 2020 metais
2020-05-21
28 Dėl darbo tvarkos baigiantis 2019-2020 mokslo metams ir abiturientų konsultacijų organizavimo
2020-05-20
29 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-28 pakeitimo
2020-03-27
30 Dėl pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir nuotolinio mokymo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20
31 Pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka
2020-03-20
32 Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu
2020-03-17
33 Dėl gimnazijos veiklos karantino rėžimo laikotarpiu
2020-03-17
34 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos elektroninio dienyno nuostatų patvirtinimo
2019-11-27
35 Dėl gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-102 "Dėl gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-124 patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-211 ,,Dėl 2016-2017 mokslo metų kiekvieno mokinio pažangos
2019-10-14
36 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo
2019-06-27
37 Dėl gimnazijos darbo laiko
2019-06-20
38 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-05-30
39 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-23
40 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano
2019-03-07
41 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sričių
2019-01-08
42 Dėl mokinių mokymosi motyvacijos įsivertinimo / vertinimo tvarkos
2018-10-09
43 Dėl kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų
2018-09-07
44 Dėl gimnazijos darbo laiko
2018-06-15
45 Dėl ugdymo laikotarpių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo
2018-05-21
46 Dėl vairavimo kursų praleistos pamokos pateisinimo
2018-05-14
47 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-11
48 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-04-27
49 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktroriaus 2016m. rugpjūčio 30d. įsakymo nr. V-124 "Dėl 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo plano patvirtinimo"
2017-01-03

Dokumentai TOP LINK

1 Svarbiausi gimnazijos dokumentai
2022-03-21
2 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25

Neformalus ugdymas TOP LINK

1 Turistų pergalė
2022-05-17
2 Saugesnio interneto savaitė
2021-02-07
3 Naujienos „Protono“ veikloje
2019-09-25
4 „Erdvėlaivis žemė“
2019-09-25
5 „Diva“ šokėjos teatro festivalyje
2019-05-13
6 Gimnazijos turistai
2019-05-08
7 „Laikas, meilė, Šekspyras ir mes”
2019-04-18
8 „Protų mūšis“ Vaclovo Giržado progimnazijoje
2019-03-16
9 Chemikų praktikumas Vilniuje
2019-03-04
10 Gimnazijos naujiena
2019-01-11
11 Gyvoji istorija
2018-09-25
12 Dalyvavome „Ateities inžinerija“ (AI) projektinių darbų peržiūroje
2018-06-16
13 Istorijos akademijos vasaros stovykla
2017-09-11
14 Gamtos mokslų akademijos vasaros sesijoje
2017-06-27
15 Saugesnio interneto dienai SID2017 skirto renginio „Vienykimės“, vykusio vasario 9 dieną, akimirkos
2017-02-12
16 Respublikiniame konkurse „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2017-02-09
17 Kino klubas „Dublis“ Vilniuje ir Anykščiuose
2016-12-05
18 Informatikos akademijos narių išvyka
2016-12-01
19 Pergalė konkurso „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“ atrankoje
2016-11-24
20 Mokslas iš arti
2016-10-03
21 Biologai VDU Kauno botanikos sode
2016-05-28
22 Baigėsi konkursas „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2016-04-07
23 Protų mūšyje „Švęsk Žemės dieną su KTU!“
2016-03-26
24 Jaunieji tyrėjai mokymuose
2015-06-25
25 Gimnazistai Baltijos jūros projekte
2015-05-07
26 VDU protų kovos
2015-04-01
27 „Protono“ išvyka į chemijos pramonės įmones
2015-04-01
28 Žemės diena A.Stulginskio universitete
2015-04-01
29 Jaunuosius tyrėjus pasitiko šventiška Varšuva
2014-12-29
30 Tarptautinės GIS dienos šventėje
2014-12-02
31 Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
2014-12-01
32 Idėjų mugėje
2014-11-26
33 Geografijos klubo „Azimutas“ nariai Biržų regioniniame parke
2014-11-19
34 Gamtos mokslų akademikų vasara
2014-09-15
35 Elektroninių mašinų perdirbimo įmonėje
2014-04-03
36 Geografijos klubo „Azimutas“ narių išvyka į Vilnių
2013-11-26
37 Gamtos mokslų mėnuo
2013-09-26
38 Biologijos popietė- konkursas „Gamta- mūsų namai“
2013-05-08

Renginiai TOP LINK

1 „Muzikinis tiltas“ Širvintose
2023-02-07
2 Augant asmenybei – auga ir atsakomybė
2022-12-07
3 Gamtos mokslų biologijos akademijos narių edukacijos
2022-12-07
4 Pažymėjome Pasaulinę AIDS dieną
2022-12-05
5 KTU partnerystė
2022-12-02
6 Ekskursija į Lenkiją
2022-11-24
7 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2022-11-23
8 Psichoaktyvios medžiagos, ar verta?
2022-11-22
9 Paminėjome Tarpatutinę Tolerancijos diena
2022-11-17
10 Gimnazistams apie prekybą žmonėmis
2022-11-16
11 KTU partnerystė
2022-11-16
12 Ketvirtokų viešnia – žinoma aktorė
2022-10-17
13 Kultūrinių, socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimo renginys
2022-10-11
14 Atviroji psichologijos pamoka Pasaulinei psichikos sveikatos dienai paminėti
2022-10-11
15 Mokytojų diena Trakuose
2022-10-06
16 Pilietiškumo pagrindų pamoka apie ES
2022-10-04
17 Žalingų įpročių prevencijai - reidai
2022-09-30
18 Mokslo festivalyje „Erdvėlaivis žemė"
2022-09-28
19 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2022-09-23
20 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2022-09-23
21 Protmūšis gimnazijoje
2022-09-13
22 „Žydės vosilkos mėlynai...“
2022-06-16
23 XXXVIII abiturientų laida
2022-06-16
24 „Žmogaus vertė“
2022-05-16
25 (Ne)vaikiškai apie spektaklį
2022-05-11
26 Kviečiame
2022-05-10
27 Kitokios pilietiškumo pagrindų pamokos
2022-05-10
28 Pasaulinė vandens diena
2022-03-24
29 „Atmintis gyva, nes liudija“
2022-01-13
30 Savanorystės galimybės
2021-12-14
31 Kvietimas
2021-12-08
32 Vilniaus nekropolis
2021-11-18
33 Tolerancijos diena
2021-11-17
34 „Išdrįsk kalbėti“
2021-11-17
35 Atvira psichologijos pamoka gimnazijoje
2021-11-17
36 Gimnazijoje – teatro „No Shoes“ („Be batų“) pasirodymas
2021-11-12
37 „Meilės termometras“
2021-11-08
38 Dailės pamoka trečiokams
2021-10-26
39 Išvyka į „ArtVilnius’21“
2021-10-19
40 Sporto festivalis „BE ACTIVE“
2021-09-23
41 Linijinių šokių festivalis „Palanga 2021“
2021-09-23
42 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2021-08-26
43 Brandos atestatų įteikimo šventė
2021-07-22
44 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
45 Pamoka žiūrint į dangų ir bendraujant...
2021-05-25
46 Pamokos apie Prezidentą Algirdą Brazauską
2020-09-24
47 Laimės paslaptis
2020-04-03
48 Nacionalinis diktantas 2020
2020-02-28
49 „Mokausi iš kino“ peržiūra su Kultūros pasu
2019-12-10
50 „Mokausi iš kino“ peržiūra su „Kultūros pasu“
2019-12-10
51 Klaipėdos jaunimo teatro „Taškas“ aktorių susitikimas su gimnazijos moksleiviais ir mokytojais
2019-11-25
52 Svečiai iš pajūrio
2019-11-04
53 „Maisto banko“ akcijoje
2019-11-04
54 Dalyvaukime „Kultūros paso“ programose
2019-10-23
55 IT sprendimų kūrimui nereikia ypatingų galių
2019-10-23
56 Krašto apsaugos diena
2019-10-17
57 Mokytojo diena - kitaip
2019-10-08
58 Mokytojų diena
2019-10-03
59 Konstitucijos egzaminas
2019-10-03
60 Moksleivių praktikos forumas
2019-09-24
61 Gimnazistams apie savanoriavimą
2019-09-12
62 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-16
63 Nuostabi kelionė prie jūros
2019-05-30
64 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-23
65 Šeima – tai muzika (2)
2019-05-17
66 Šeima – tai muzika
2019-05-17
67 Kūno kultūros pamoka kitaip
2019-05-14
68 Netradicinė dailės pamoka
2019-05-14
69 Gimnazistų dalyvavimas Tarptautiniame mėgėjų teatro festivalio renginyje
2019-05-13
70 Kviečiame!
2019-05-07
71 Kviečiame!
2019-04-07
72 Gimnazijų lygos protmūšiai su Robertu Petrausku ir SODROS projektu „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“
2019-03-25
73 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2019-01-11
74 Tradicinis Advento vakaras
2018-12-05
75 Mes vėl susitikom 20-tajame Kanone
2018-11-29
76 „Pažink valstybę“
2018-11-19
77 Susitikimas su VU profesoriumi V.Radžvilu ir jaunu politologu, publicistu V.Sinica
2018-11-12
78 Popietė Kaišiadorių teismo rūmuose
2018-11-02
79 Paroda
2018-10-15
80 Mokslo metų pradžios šventė
2018-08-27
81 Stovykla „Būk gimnazistas!”
2018-06-25
82 Kelionė į Europos Parlamentą
2018-06-24
83 Mokslo metų baigiamasis užsiėmimas Vilniuje
2018-06-13
84 Europos dieną šventėme kartu
2018-05-21
85 „Šokis Lietuvai“
2018-05-16
86 Kviečiame dalyvauti!
2018-05-15
87 ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ KARTU!
2018-05-08
88 Kviečiame dalyvauti!
2018-04-20
89 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2018-03-28
90 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“
2018-03-14
91 Geografinės informacinės sistemos (GIS) mokykloje ir mūsų gyvenime
2018-03-13
92 Nacionalinis diktantas 2018
2018-03-05
93 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
2018-03-03
94 Konferencija Kauno Antano Smetonos gimnazijoje
2018-02-24
95 Projektas „Būk detektyvas!“
2018-02-24
96 Saugesnio interneto diena
2018-02-06
97 VDU konferencijoje
2017-12-13
98 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2017-11-05
99 Ruduo su S.Nėrimi
2017-10-24
100 Pilietiškumo pamoka
2017-09-21
101 Kas? Kriaušė! Kam? Kriaušei!
2017-06-01
102 Gimnazija gavo bronzinį Saugios e. erdvės ženklą
2017-02-08
103 Metų gimnazistai
2017-02-07
104 Saugesnio interneto diena
2017-02-06
105 Sveikinimas 93-ojo gimnazijos gimtadienio proga
2017-02-02
106 Respublikinė istorinė konferencija
2016-12-14
107 Solidarumo bėgimas
2016-10-28
108 Tu tikrai gali!
2016-09-10
109 Pi 2016
2016-03-17
110 „Misija Sibiras’15“
2016-02-12
111 Meninio skaitymo konkursas
2016-01-31
112 „Moksleivių diena“ VDU
2016-01-19
113 Pamoka Kaišiadorių rajono savivaldybėje
2015-12-03
114 Nerūkyk, sveikatą taupyk
2015-11-22
115 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2015-10-21
116 Paskutinio skambučio šventė
2015-05-26
117 Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, paminėti
2015-03-09
118 Projektas „Erasmus+“ įsibėgėja
2015-01-12
119 Sveikiname ir džiaugiamės!
2014-12-19
120 Advento vakaras
2014-12-09
121 Konstitucijos diena
2014-10-28
122 „Jaunojo istoriko“ savaitė
2014-10-20
123 Kunigo Roberto Skrinsko paskaita
2014-10-10
124 Biologijos pamoka LSMU
2014-06-06
125 Edukacinių konkursų „Olympis 2014“ rezultatai
2014-04-23
126 „Pavasario kanonas“
2014-04-10
127 Svečiuose pas Donelaitį
2014-03-21
128 Pamoka-renginys „Aš ir Donelaitis“
2014-03-20
129 Keliame paukščiams inkilus
2014-03-17
130 „Jau saulelė vėl atkopdama...“
2014-03-14
131 „Pi“ diena
2014-03-12
132 Žiema jau išvaryta
2014-03-04
133 Gimnazistai anatomijos muziejuje
2013-06-18
134 Ekskursija
2013-03-21
135 Gimnazijos radijas „Devintoji banga” - tarptautinio projekto dalyvė
2012-03-22

Ugdymas TOP LINK

1 Lapkritis ir S. Nėris
2019-11-07

Veikla TOP LINK

1 Gimnazijai – 99
2023-02-03
2 Susitikimas-diskusija su psichologu „Ar nori mokytojas kavos...?“
2023-01-26
3 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2023-01-25
4 „Atmintis gyva, nes liudija“
2023-01-13
5 Baigėsi projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas"
2022-12-21
6 Gimnazistė – Lietuvos WKF karatė čempionė
2022-12-19
7 Atranka įveikta
2022-12-19
8 Gyvenimas - lyg muzika...
2022-12-19
9 Technologijų pamokos bibliotekoje
2022-12-19
10 „Žvakių fabrikėlis“
2022-12-16
11 Jubiliejinis 30-asis Advento vakaras su „Čiutyta“
2022-12-16
12 Gimnazijoje lankėsi LR Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė
2022-12-06
13 Dalyvavome akcijoje „Maltos sriuba“
2022-11-28
14 Popietė „Prisimenant Prezidentą Algirdą Brazauską“
2022-11-23
15 Kviečiame!
2022-11-21
16 Dėmesio!
2022-11-14
17 Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai
2022-10-28
18 Savanoriavome „Maisto banko“ akcijoje
2022-10-17
19 Aplankėme Prezidento Algirdo Brazausko kapą
2022-09-26
20 Prevencinės paskaitos „Prekyba žmonėmis“
2022-09-16
21 Svečiai iš Sakartvelo mūsų gimnazijoje
2022-09-12
22 Vasaros kelionės
2022-09-09
23 Vasaros stovykla Klaipėdoje
2022-09-05
24 Pirma diena... Pirma pamoka...
2022-09-01
25 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2022-08-30
26 Atestatų teikimo šventė
2022-07-14
27 Kelionė į Nidą
2022-06-24
28 Gimnazistų išvyka į Estiją
2022-06-22
29 Smagi kelionė per kopas...
2022-06-22
30 Projekto „Sveikas ir išmanus jaunimas“ edukacinis renginys - stovykla
2022-06-15
31 Paminėjome Pasaulinę dieną be tabako...
2022-05-30
32 Paskutinio skambučio šventė
2022-05-25
33 Smiltės Dzimidavičiūtės pasiekimai
2022-05-25
34 Prasminga socialinė veikla
2022-05-20
35 Renginio „Masinė šokio fiesta“ akimirkos
2022-05-19
36 Paskaita gimnazistams
2022-05-13
37 Kino dirbtuvės „Šviesa ir veidai“
2022-05-12
38 Prevencija aktualiais jaunimui klausimais
2022-05-05
39 Pažintinė išvyka
2022-05-02
40 Akcija „1000 ąžuolų giria Lietuvos mokyklose“
2022-04-29
41 Konkurse „STEAM PAVASARIS“
2022-04-11
42 Įsibėgėjo projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2022-04-07
43 Švietimo inovacijų parodoje MOKYKLA 2022
2022-04-06
44 Istorijos pamoka kitaip
2022-04-06
45 Svečiuose – žinoma aktorė
2022-04-01
46 Gimnazijos gimtadienio akimirkos
2022-03-30
47 Savanorystė
2022-03-28
48 LSU inovatyvi mobilioji sporto mokslo laboratorija
2022-03-24
49 Apsilankymas sostinėje
2022-03-15
50 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė gimnazijoje
2022-03-10
51 Prisiminėme dar vieną pandemiją...
2022-03-08
52 Psichoterapiniai mokymai taikant „Lego serious play“ ir „Points of you“ metodus
2022-03-02
53 Minint saugaus interneto savaitę
2022-02-21
54 KTU mokslininkai padeda mokiniams pagilinti chemijos žinias
2022-02-17
55 „Čiutyta“ koncertavo Vilniuje
2022-02-11
56 Sausio 13-oji
2022-01-12
57 Diena be kuprinių
2021-12-30
58 „Gauja“
2021-12-16
59 Tvariausioji jaunoji bendrovė 2021
2021-12-16
60 Praktikumas Vilniaus kolegijoje
2021-12-09
61 Projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2021-12-02
62 Prevencinės pamokos jaunimui
2021-12-02
63 Meilė, draugystė ir aš
2021-11-19
64 Jauniesiems turistams – mokslo metų pradžia
2021-11-18
65 KTU svečiai gimnazijoje
2021-11-17
66 Socialinio saugumo akcija „Būk matomas“
2021-11-12
67 Rinkimų simuliacija
2021-11-11
68 Ekskursijoje „Pabėgimas iš Vilniaus geto“
2021-10-29
69 Prevencinis reidas
2021-10-12
70 „Maisto banko“ akcija
2021-10-12
71 Mokytojai Birštone
2021-10-08
72 Galimybė pakilti virš kasdienybės
2021-10-08
73 NATO gimnazijoje
2021-10-07
74 Gimnazijoje lankėsi mokslininkų komanda
2021-10-06
75 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2021-09-23
76 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2021-09-23
77 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2021-09-23
78 „Protono“ vasara
2021-09-16
79 Savanorė Kamilė
2021-09-15
80 Padėka gimnazijai
2021-09-02
81 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
82 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
83 Kelionė po Dieveniškių kraštą
2021-06-29
84 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
85 Stovykla „Būk gimnazistas -2021"
2021-06-29
86 Vasaros stovykla
2021-06-17
87 Nacionalinis mokinių konkursas
2021-05-25
88 Turistų pasiekimai
2021-05-25
89 Skelbti Gegužės 31-oji - Pasaulinė diena be tabako
2021-05-25
90 Maloni naujiena
2021-05-25
91 Abiturientų kūrybiniai darbai
2021-05-25
92 Olympis 2021
2021-05-24
93 Abiturientai pasodino ąžuoliuką
2021-05-20
94 Šaunuolė
2021-05-19
95 Abiturientės Ievos Jurevičiūtės pasiekimai
2021-05-19
96 Protmūšis „Kas ir kodėl?“ nuotolyje
2021-05-07
97 Geografijos olimpiados rezultatai
2021-03-23
98 Pasaulinė Žemės diena – proga pamąstyti. Viskas mūsų rankose.
2021-03-19
99 Mėja –„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose“
2021-03-17
100 Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rezultatai
2021-03-10
101 Istorijos olimpiados rezultatai
2021-03-09
102 Dailės olimpiados rezultatai
2021-03-05
103 Vaikščiojimas – smagu, nemokama, sveika...
2021-03-04
104 Rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai
2021-02-17
105 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
2021-02-11
106 Padėka Algirdo Brazausko gimnazijai
2021-02-03
107 Prevencinė paskaita
2021-02-02
108 Sveikiname
2021-01-29
109 Deimilės Janonytės (IVbm) dailės kūrinių paroda
2020-12-23
110 Neleisk tyčiotis iš kitų
2020-12-15
111 Informacija apie maisto davinių išdalinimą mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą
2020-12-03
112 Pusryčiai. Ar jie naudingi?
2020-11-24
113 Skatiname savanorystę ir pagalbą
2020-10-27
114 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2020-10-23
115 Rūkymo prevencijos reidas
2020-10-23
116 „Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“
2020-10-15
117 Prevencinė paskaita „SOS - prekyba žmonėmis“
2020-10-09
118 Popietė su šiuolaikiniu menu
2020-10-07
119 Savanorystė - puiki galimybė tobulėti kiekvienam
2020-09-29
120 Ir vėl rugsėjis...
2020-09-01
121 Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį
2020-03-10
122 Netikėta pamoka
2020-02-18
123 Daryti gerus darbus malonu
2020-02-11
124 Mūsų šauniausieji
2020-02-06
125 Gimmnazijos gimtadienis 2020
2020-02-06
126 Šventinės - integruotos pamokos
2020-02-06
127 Šventinės pamokos
2020-02-06
128 Švenčiame
2020-02-04
129 RŪKYMO PREVENCIJA GIMNAZIJOJE
2020-01-16
130 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2020-01-14
131 Akcija „Ateitis vaikams“
2020-01-03
132 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Kūčių tradicijos“
2019-12-20
133 Portretų paroda
2019-12-19
134 AKCIJA „BŪK MATOMAS TAMSOJE“
2019-12-19
135 Kalėdinių puošmenų gamyba
2019-12-19
136 Gimnazistai Birštone
2019-12-19
137 „Advento laiptais link Kalėdų“
2019-12-18
138 Tegul šildo
2019-12-17
139 Jėzuitų keliu
2019-12-12
140 Mėlynasis saulės atspaudas
2019-12-10
141 „Cukraus Lietuva“
2019-12-10
142 „Maltiečių sriuba“
2019-12-10
143 Istorinio filmo vakaras
2019-12-03
144 Paskaitos gimnazistams
2019-11-29
145 Idėjų mugė
2019-11-26
146 GLOBE ir Baltijos jūros projektas
2019-11-26
147 Gimnazijoje apsilankė „Mobilioji bioklasė“
2019-11-22
148 Kino forumas „Scanorama“
2019-11-22
149 Gimnazijos turistų pergalės
2019-11-19
150 Išvyka į MO muziejų
2019-11-19
151 Dalinamės geromis naujienomis
2019-11-12
152 Rudens kanono akimirkos
2019-11-12
153 Tai - svarbu!
2019-10-25
154 Prevencinės paskaitos gimnazistams
2019-10-24
155 Šakočio kepimo edukacija
2019-10-22
156 „Naujoji Europos era“
2019-10-16
157 Rūšių atsiradimas. 90-tųjų DNR
2019-10-16
158 Pamokos apie Algirdą Brazauską
2019-10-02
159 Respublikinė gamtos mokslų olimpiada
2019-10-02
160 „Tyrėjų naktis“
2019-10-02
161 Priesaikos šventė
2019-10-02
162 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2019-10-02
163 Rugsėjo 1-osios šventė
2019-09-03
164 Informacija apie 2019-2020 mokslo metų pradžią
2019-08-26
165 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-18
166 Susitikimas po 50 metų
2019-07-18
167 Kinas – šimtas metų jaunystės
2019-06-27
168 Antroji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
169 Pirmoji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
170 Svečių iš Vokietijos viešnagė gimnazijoje
2019-06-18
171 Partizaninių dainų popietė
2019-06-14
172 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-28
173 Šaunuolės!
2019-05-22
174 Mokytojų išvyka į Lenkiją
2019-05-21
175 Sporto šventė gimnazijoje
2019-05-21
176 Tai neeilinė asmenybė
2019-05-14
177 Pilnas sunkvežimis įspūdžių
2019-04-29
178 Pamoka kitaip
2019-04-16
179 Aukso medalis už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį
2019-04-12
180 Respublikinė fizikos olimpiada
2019-04-11
181 Mokytojos ir mokinių kūrybinių darbų paroda
2019-04-09
182 „Kiek nedegu, tiek negyvenu“
2019-04-08
183 Kasdienybė – chorai ir pučiamųjų orkestrai
2019-04-05
184 „Išgyventi vasarą“
2019-03-29
185 Susitikimas su mėgstamu jaunimo aktoriumi
2019-03-21
186 Neformali biologijos pamoka
2019-03-21
187 Kaip tapti gyvenimo lyderiu?
2019-03-20
188 Gimnazistai tarptautinėje fizikos pamokoje
2019-03-19
189 Pi diena gimnazijoje
2019-03-15
190 Žvilgsnis į praeitį
2019-03-15
191 Kovo 11-osios šventė gimnazijoje
2019-03-11
192 Svečiuose - mokyklos direktorius
2019-03-11
193 Nacionalinis diktantas
2019-03-08
194 Susitikimas
2019-03-08
195 Kvietimas į X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventę
2019-02-09
196 Kviečiame į valstybės aktūrimo dienos minėjimą
2019-02-09
197 INFORMACIJA DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATŲ
2018-01-19

RENGINIŲ KALENDORIUS

Vasaris 2023
Pr A T K P Š S
4
5
12
13
14
16
17
19
25
26

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 81 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
60
Straipsniai
1108
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
4971311
http://1rxpills.com/