Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:
Administracinė informacija

Darbo užmokestis TOP LINK

1 Darbo užmokestis
2020-02-18

Direktoriaus įsakymai TOP LINK

1 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.V-160 „Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2021-11-22
2 Dėl nuolat veikiančių darbo grupių sudarymo ir gimnazijos struktūros pakeitimo
2021-11-04
3 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-60 ,,Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30
4 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais, ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-20
5 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-06
6 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko tvarkos aprašo pakeitimo
2021-09-02
7 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje
2021-08-31
8 Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos
2021-08-23
9 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25
10 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2021-05-21
11 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-IV gimnazijos
2021-05-12
12 Dėl klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-11
13 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-III gimnazijos klasėse nuo gegužės 10 dienos
2021-05-07
14 Dėl klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašo, veiklos programos formos, mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2020-10-02
15 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų
2020-08-27
16 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkursas
2020-07-27
17 Dėl metinių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo I-III gimnazijos klasėse
2020-05-25
18 Dėl pirmų ir trečių gimnazijos klasių komplektavimo 2020 metais
2020-05-21
19 Dėl darbo tvarkos baigiantis 2019-2020 mokslo metams ir abiturientų konsultacijų organizavimo
2020-05-20
20 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-28 pakeitimo
2020-03-27
21 Dėl pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir nuotolinio mokymo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20
22 Pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka
2020-03-20
23 Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu
2020-03-17
24 Dėl gimnazijos veiklos karantino rėžimo laikotarpiu
2020-03-17
25 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos elektroninio dienyno nuostatų patvirtinimo
2019-11-27
26 Dėl gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-102 "Dėl gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-124 patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-211 ,,Dėl 2016-2017 mokslo metų kiekvieno mokinio pažangos
2019-10-14
27 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo
2019-06-27
28 Dėl gimnazijos darbo laiko
2019-06-20
29 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-05-30
30 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-23
31 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano
2019-03-07
32 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sričių
2019-01-08
33 Dėl mokinių mokymosi motyvacijos įsivertinimo / vertinimo tvarkos
2018-10-09
34 Dėl kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų
2018-09-07
35 Dėl gimnazijos darbo laiko
2018-06-15
36 Dėl ugdymo laikotarpių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo
2018-05-21
37 Dėl vairavimo kursų praleistos pamokos pateisinimo
2018-05-14
38 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-11
39 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-04-27
40 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktroriaus 2016m. rugpjūčio 30d. įsakymo nr. V-124 "Dėl 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo plano patvirtinimo"
2017-01-03

Dokumentai TOP LINK

1 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25
2 Svarbiausi gimnazijos dokumentai
2021-01-25

Neformalus ugdymas TOP LINK

1 Saugesnio interneto savaitė
2021-02-07
2 Naujienos „Protono“ veikloje
2019-09-25
3 „Erdvėlaivis žemė“
2019-09-25
4 „Diva“ šokėjos teatro festivalyje
2019-05-13
5 Gimnazijos turistai
2019-05-08
6 „Laikas, meilė, Šekspyras ir mes”
2019-04-18
7 „Protų mūšis“ Vaclovo Giržado progimnazijoje
2019-03-16
8 Chemikų praktikumas Vilniuje
2019-03-04
9 Gimnazijos naujiena
2019-01-11
10 Gyvoji istorija
2018-09-25
11 Dalyvavome „Ateities inžinerija“ (AI) projektinių darbų peržiūroje
2018-06-16
12 Istorijos akademijos vasaros stovykla
2017-09-11
13 Gamtos mokslų akademijos vasaros sesijoje
2017-06-27
14 Saugesnio interneto dienai SID2017 skirto renginio „Vienykimės“, vykusio vasario 9 dieną, akimirkos
2017-02-12
15 Respublikiniame konkurse „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2017-02-09
16 Kino klubas „Dublis“ Vilniuje ir Anykščiuose
2016-12-05
17 Informatikos akademijos narių išvyka
2016-12-01
18 Pergalė konkurso „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“ atrankoje
2016-11-24
19 Mokslas iš arti
2016-10-03
20 Biologai VDU Kauno botanikos sode
2016-05-28
21 Baigėsi konkursas „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2016-04-07
22 Protų mūšyje „Švęsk Žemės dieną su KTU!“
2016-03-26
23 Jaunieji tyrėjai mokymuose
2015-06-25
24 Gimnazistai Baltijos jūros projekte
2015-05-07
25 VDU protų kovos
2015-04-01
26 „Protono“ išvyka į chemijos pramonės įmones
2015-04-01
27 Žemės diena A.Stulginskio universitete
2015-04-01
28 Jaunuosius tyrėjus pasitiko šventiška Varšuva
2014-12-29
29 Tarptautinės GIS dienos šventėje
2014-12-02
30 Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
2014-12-01
31 Idėjų mugėje
2014-11-26
32 Geografijos klubo „Azimutas“ nariai Biržų regioniniame parke
2014-11-19
33 Gamtos mokslų akademikų vasara
2014-09-15
34 Elektroninių mašinų perdirbimo įmonėje
2014-04-03
35 Geografijos klubo „Azimutas“ narių išvyka į Vilnių
2013-11-26
36 Gamtos mokslų mėnuo
2013-09-26
37 Biologijos popietė- konkursas „Gamta- mūsų namai“
2013-05-08

Renginiai TOP LINK

1 Vilniaus nekropolis
2021-11-18
2 Tolerancijos diena
2021-11-17
3 „Išdrįsk kalbėti“
2021-11-17
4 Atvira psichologijos pamoka gimnazijoje
2021-11-17
5 Gimnazijoje – teatro „No Shoes“ („Be batų“) pasirodymas
2021-11-12
6 „Meilės termometras“
2021-11-08
7 Dailės pamoka trečiokams
2021-10-26
8 Išvyka į „ArtVilnius’21“
2021-10-19
9 Sporto festivalis „BE ACTIVE“
2021-09-23
10 Linijinių šokių festivalis „Palanga 2021“
2021-09-23
11 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2021-08-26
12 Brandos atestatų įteikimo šventė
2021-07-22
13 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
14 Pamoka žiūrint į dangų ir bendraujant...
2021-05-25
15 Pamokos apie Prezidentą Algirdą Brazauską
2020-09-24
16 Laimės paslaptis
2020-04-03
17 Nacionalinis diktantas 2020
2020-02-28
18 „Mokausi iš kino“ peržiūra su Kultūros pasu
2019-12-10
19 „Mokausi iš kino“ peržiūra su „Kultūros pasu“
2019-12-10
20 Klaipėdos jaunimo teatro „Taškas“ aktorių susitikimas su gimnazijos moksleiviais ir mokytojais
2019-11-25
21 Svečiai iš pajūrio
2019-11-04
22 „Maisto banko“ akcijoje
2019-11-04
23 Dalyvaukime „Kultūros paso“ programose
2019-10-23
24 IT sprendimų kūrimui nereikia ypatingų galių
2019-10-23
25 Krašto apsaugos diena
2019-10-17
26 Mokytojo diena - kitaip
2019-10-08
27 Mokytojų diena
2019-10-03
28 Konstitucijos egzaminas
2019-10-03
29 Moksleivių praktikos forumas
2019-09-24
30 Gimnazistams apie savanoriavimą
2019-09-12
31 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-16
32 Nuostabi kelionė prie jūros
2019-05-30
33 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-23
34 Šeima – tai muzika
2019-05-17
35 Šeima – tai muzika (2)
2019-05-17
36 Kūno kultūros pamoka kitaip
2019-05-14
37 Netradicinė dailės pamoka
2019-05-14
38 Gimnazistų dalyvavimas Tarptautiniame mėgėjų teatro festivalio renginyje
2019-05-13
39 Kviečiame!
2019-05-07
40 Kviečiame!
2019-04-07
41 Gimnazijų lygos protmūšiai su Robertu Petrausku ir SODROS projektu „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“
2019-03-25
42 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2019-01-11
43 Tradicinis Advento vakaras
2018-12-05
44 Mes vėl susitikom 20-tajame Kanone
2018-11-29
45 „Pažink valstybę“
2018-11-19
46 Susitikimas su VU profesoriumi V.Radžvilu ir jaunu politologu, publicistu V.Sinica
2018-11-12
47 Popietė Kaišiadorių teismo rūmuose
2018-11-02
48 Paroda
2018-10-15
49 Mokslo metų pradžios šventė
2018-08-27
50 Stovykla „Būk gimnazistas!”
2018-06-25
51 Kelionė į Europos Parlamentą
2018-06-24
52 Mokslo metų baigiamasis užsiėmimas Vilniuje
2018-06-13
53 Europos dieną šventėme kartu
2018-05-21
54 „Šokis Lietuvai“
2018-05-16
55 Kviečiame dalyvauti!
2018-05-15
56 ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ KARTU!
2018-05-08
57 Kviečiame dalyvauti!
2018-04-20
58 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2018-03-28
59 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“
2018-03-14
60 Geografinės informacinės sistemos (GIS) mokykloje ir mūsų gyvenime
2018-03-13
61 Nacionalinis diktantas 2018
2018-03-05
62 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
2018-03-03
63 Konferencija Kauno Antano Smetonos gimnazijoje
2018-02-24
64 Projektas „Būk detektyvas!“
2018-02-24
65 Saugesnio interneto diena
2018-02-06
66 VDU konferencijoje
2017-12-13
67 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2017-11-05
68 Ruduo su S.Nėrimi
2017-10-24
69 Pilietiškumo pamoka
2017-09-21
70 Kas? Kriaušė! Kam? Kriaušei!
2017-06-01
71 Gimnazija gavo bronzinį Saugios e. erdvės ženklą
2017-02-08
72 Metų gimnazistai
2017-02-07
73 Saugesnio interneto diena
2017-02-06
74 Sveikinimas 93-ojo gimnazijos gimtadienio proga
2017-02-02
75 Respublikinė istorinė konferencija
2016-12-14
76 Solidarumo bėgimas
2016-10-28
77 Tu tikrai gali!
2016-09-10
78 Pi 2016
2016-03-17
79 „Misija Sibiras’15“
2016-02-12
80 Meninio skaitymo konkursas
2016-01-31
81 „Moksleivių diena“ VDU
2016-01-19
82 Pamoka Kaišiadorių rajono savivaldybėje
2015-12-03
83 Nerūkyk, sveikatą taupyk
2015-11-22
84 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2015-10-21
85 Paskutinio skambučio šventė
2015-05-26
86 Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, paminėti
2015-03-09
87 Projektas „Erasmus+“ įsibėgėja
2015-01-12
88 Sveikiname ir džiaugiamės!
2014-12-19
89 Advento vakaras
2014-12-09
90 Konstitucijos diena
2014-10-28
91 „Jaunojo istoriko“ savaitė
2014-10-20
92 Kunigo Roberto Skrinsko paskaita
2014-10-10
93 Biologijos pamoka LSMU
2014-06-06
94 Edukacinių konkursų „Olympis 2014“ rezultatai
2014-04-23
95 „Pavasario kanonas“
2014-04-10
96 Svečiuose pas Donelaitį
2014-03-21
97 Pamoka-renginys „Aš ir Donelaitis“
2014-03-20
98 Keliame paukščiams inkilus
2014-03-17
99 „Jau saulelė vėl atkopdama...“
2014-03-14
100 „Pi“ diena
2014-03-12
101 Žiema jau išvaryta
2014-03-04
102 Gimnazistai anatomijos muziejuje
2013-06-18
103 Ekskursija
2013-03-21
104 Gimnazijos radijas „Devintoji banga” - tarptautinio projekto dalyvė
2012-03-22

Ugdymas TOP LINK

1 Lapkritis ir S. Nėris
2019-11-07

Veikla TOP LINK

1 Meilė, draugystė ir aš
2021-11-19
2 Jauniesiems turistams – mokslo metų pradžia
2021-11-18
3 KTU svečiai gimnazijoje
2021-11-17
4 Socialinio saugumo akcija „Būk matomas“
2021-11-12
5 Rinkimų simuliacija
2021-11-11
6 Ekskursijoje „Pabėgimas iš Vilniaus geto“
2021-10-29
7 Prevencinis reidas
2021-10-12
8 „Maisto banko“ akcija
2021-10-12
9 Mokytojai Birštone
2021-10-08
10 Galimybė pakilti virš kasdienybės
2021-10-08
11 NATO gimnazijoje
2021-10-07
12 Gimnazijoje lankėsi mokslininkų komanda
2021-10-06
13 Geros savijautos programa gimnazijoje
2021-10-06
14 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2021-09-23
15 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2021-09-23
16 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2021-09-23
17 „Protono“ vasara
2021-09-16
18 Savanorė Kamilė
2021-09-15
19 Padėka gimnazijai
2021-09-02
20 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
21 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
22 Kelionė po Dieveniškių kraštą
2021-06-29
23 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
24 Stovykla „Būk gimnazistas -2021"
2021-06-29
25 Vasaros stovykla
2021-06-17
26 Nacionalinis mokinių konkursas
2021-05-25
27 Turistų pasiekimai
2021-05-25
28 Skelbti Gegužės 31-oji - Pasaulinė diena be tabako
2021-05-25
29 Maloni naujiena
2021-05-25
30 Abiturientų kūrybiniai darbai
2021-05-25
31 Informacija apie maisto davinių išdalinimą mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą
2021-05-24
32 Olympis 2021
2021-05-24
33 Abiturientai pasodino ąžuoliuką
2021-05-20
34 Šaunuolė
2021-05-19
35 Abiturientės Ievos Jurevičiūtės pasiekimai
2021-05-19
36 Protmūšis „Kas ir kodėl?“ nuotolyje
2021-05-07
37 Geografijos olimpiados rezultatai
2021-03-23
38 Pasaulinė Žemės diena – proga pamąstyti. Viskas mūsų rankose.
2021-03-19
39 Mėja –„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose“
2021-03-17
40 Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rezultatai
2021-03-10
41 Istorijos olimpiados rezultatai
2021-03-09
42 Dailės olimpiados rezultatai
2021-03-05
43 Vaikščiojimas – smagu, nemokama, sveika...
2021-03-04
44 Rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai
2021-02-17
45 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
2021-02-11
46 Padėka Algirdo Brazausko gimnazijai
2021-02-03
47 Prevencinė paskaita
2021-02-02
48 Deimilės Janonytės (IVbm) dailės kūrinių paroda
2020-12-23
49 Neleisk tyčiotis iš kitų
2020-12-15
50 Informacija apie maisto davinių išdalinimą mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą
2020-12-03
51 Pusryčiai. Ar jie naudingi?
2020-11-24
52 Skatiname savanorystę ir pagalbą
2020-10-27
53 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2020-10-23
54 Rūkymo prevencijos reidas
2020-10-23
55 „Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“
2020-10-15
56 Prevencinė paskaita „SOS - prekyba žmonėmis“
2020-10-09
57 Popietė su šiuolaikiniu menu
2020-10-07
58 Savanorystė - puiki galimybė tobulėti kiekvienam
2020-09-29
59 Ir vėl rugsėjis...
2020-09-01
60 Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį
2020-03-10
61 Netikėta pamoka
2020-02-18
62 Daryti gerus darbus malonu
2020-02-11
63 Mūsų šauniausieji
2020-02-06
64 Gimmnazijos gimtadienis 2020
2020-02-06
65 Šventinės - integruotos pamokos
2020-02-06
66 Šventinės pamokos
2020-02-06
67 Švenčiame
2020-02-04
68 RŪKYMO PREVENCIJA GIMNAZIJOJE
2020-01-16
69 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2020-01-14
70 Akcija „Ateitis vaikams“
2020-01-03
71 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Kūčių tradicijos“
2019-12-20
72 Portretų paroda
2019-12-19
73 AKCIJA „BŪK MATOMAS TAMSOJE“
2019-12-19
74 Kalėdinių puošmenų gamyba
2019-12-19
75 Gimnazistai Birštone
2019-12-19
76 „Advento laiptais link Kalėdų“
2019-12-18
77 Tegul šildo
2019-12-17
78 Jėzuitų keliu
2019-12-12
79 Mėlynasis saulės atspaudas
2019-12-10
80 „Cukraus Lietuva“
2019-12-10
81 „Maltiečių sriuba“
2019-12-10
82 Istorinio filmo vakaras
2019-12-03
83 Paskaitos gimnazistams
2019-11-29
84 Idėjų mugė
2019-11-26
85 GLOBE ir Baltijos jūros projektas
2019-11-26
86 Gimnazijoje apsilankė „Mobilioji bioklasė“
2019-11-22
87 Kino forumas „Scanorama“
2019-11-22
88 Gimnazijos turistų pergalės
2019-11-19
89 Išvyka į MO muziejų
2019-11-19
90 Dalinamės geromis naujienomis
2019-11-12
91 Rudens kanono akimirkos
2019-11-12
92 Tai - svarbu!
2019-10-25
93 Prevencinės paskaitos gimnazistams
2019-10-24
94 Šakočio kepimo edukacija
2019-10-22
95 „Naujoji Europos era“
2019-10-16
96 Rūšių atsiradimas. 90-tųjų DNR
2019-10-16
97 Pamokos apie Algirdą Brazauską
2019-10-02
98 Respublikinė gamtos mokslų olimpiada
2019-10-02
99 „Tyrėjų naktis“
2019-10-02
100 Priesaikos šventė
2019-10-02
101 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2019-10-02
102 Rugsėjo 1-osios šventė
2019-09-03
103 Informacija apie 2019-2020 mokslo metų pradžią
2019-08-26
104 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-18
105 Susitikimas po 50 metų
2019-07-18
106 Kinas – šimtas metų jaunystės
2019-06-27
107 Antroji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
108 Pirmoji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
109 Svečių iš Vokietijos viešnagė gimnazijoje
2019-06-18
110 Partizaninių dainų popietė
2019-06-14
111 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-28
112 Šaunuolės!
2019-05-22
113 Mokytojų išvyka į Lenkiją
2019-05-21
114 Sporto šventė gimnazijoje
2019-05-21
115 Tai neeilinė asmenybė
2019-05-14
116 Pilnas sunkvežimis įspūdžių
2019-04-29
117 Pamoka kitaip
2019-04-16
118 Aukso medalis už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį
2019-04-12
119 Respublikinė fizikos olimpiada
2019-04-11
120 Mokytojos ir mokinių kūrybinių darbų paroda
2019-04-09
121 „Kiek nedegu, tiek negyvenu“
2019-04-08
122 Kasdienybė – chorai ir pučiamųjų orkestrai
2019-04-05
123 „Išgyventi vasarą“
2019-03-29
124 Susitikimas su mėgstamu jaunimo aktoriumi
2019-03-21
125 Neformali biologijos pamoka
2019-03-21
126 Kaip tapti gyvenimo lyderiu?
2019-03-20
127 Gimnazistai tarptautinėje fizikos pamokoje
2019-03-19
128 Pi diena gimnazijoje
2019-03-15
129 Žvilgsnis į praeitį
2019-03-15
130 Kovo 11-osios šventė gimnazijoje
2019-03-11
131 Svečiuose - mokyklos direktorius
2019-03-11
132 Nacionalinis diktantas
2019-03-08
133 Susitikimas
2019-03-08
134 Kvietimas į X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventę
2019-02-09
135 Kviečiame į valstybės aktūrimo dienos minėjimą
2019-02-09
136 INFORMACIJA DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATŲ
2018-01-19

RENGINIŲ KALENDORIUS

Lapkritis 2021
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 47 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
60
Straipsniai
873
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
4648521
http://1rxpills.com/