Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:
Administracinė informacija

Darbo užmokestis TOP LINK

1 Darbo užmokestis
2020-02-18

Direktoriaus įsakymai TOP LINK

1 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2022-05-17
2 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje pakeitimo
2022-04-04
3 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2022-02-04
4 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais
2021-12-20
5 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr.V-160 „Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
2021-11-22
6 Dėl nuolat veikiančių darbo grupių sudarymo ir gimnazijos struktūros pakeitimo
2021-11-04
7 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. V-60 ,,Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-30
8 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais Sars-cov-2 antigeno testais, ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-20
9 Dėl mokinių testavimo, vykdant savikontrolę greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno testais ir savikontrolės tyrimo rezultatų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2021-09-06
10 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojų darbo krūvio sandaros nustatymo ir darbo laiko grafiko tvarkos aprašo pakeitimo
2021-09-02
11 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje
2021-08-31
12 Dėl psichosocialinės rizikos vertinimo bei mobingo darbe prevencijos
2021-08-23
13 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25
14 Dėl ugdymo organizavimo I-III gimnazijos klasėse iki mokslo metų pabaigos
2021-05-21
15 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-IV gimnazijos
2021-05-12
16 Dėl klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-11
17 Dėl ugdymo proceso organizavimo I-III gimnazijos klasėse nuo gegužės 10 dienos
2021-05-07
18 Dėl klasių kuratoriaus (klasės vadovo) pareigybės aprašo, veiklos programos formos, mokinių pasiekimo knygelių tvarkymo taisyklių patvirtinimo
2020-10-02
19 Dėl būtinų ugdymo organizavimo sąlygų
2020-08-27
20 Direktoriaus pavaduotojo ugdymui konkursas
2020-07-27
21 Dėl metinių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo I-III gimnazijos klasėse
2020-05-25
22 Dėl pirmų ir trečių gimnazijos klasių komplektavimo 2020 metais
2020-05-21
23 Dėl darbo tvarkos baigiantis 2019-2020 mokslo metams ir abiturientų konsultacijų organizavimo
2020-05-20
24 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-28 pakeitimo
2020-03-27
25 Dėl pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo ir nuotolinio mokymo tvarkos patvirtinimo
2020-03-20
26 Pedagoginių darbuotojų darbo nuotoliniu būdu organizavimo tvarka
2020-03-20
27 Dėl situacijos, susijusios su Koronavirusu
2020-03-17
28 Dėl gimnazijos veiklos karantino rėžimo laikotarpiu
2020-03-17
29 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos elektroninio dienyno nuostatų patvirtinimo
2019-11-27
30 Dėl gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. V-102 "Dėl gimnazijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-124 patvirtinimo" ir 2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-211 ,,Dėl 2016-2017 mokslo metų kiekvieno mokinio pažangos
2019-10-14
31 Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos pakeitimo
2019-06-27
32 Dėl gimnazijos darbo laiko
2019-06-20
33 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2019-05-30
34 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019 metų veiklos plano patvirtinimo
2019-04-23
35 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2019-2021 m. strateginio veiklos plano
2019-03-07
36 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos struktūrinių padalinių vadovų veiklos sričių
2019-01-08
37 Dėl mokinių mokymosi motyvacijos įsivertinimo / vertinimo tvarkos
2018-10-09
38 Dėl kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų
2018-09-07
39 Dėl gimnazijos darbo laiko
2018-06-15
40 Dėl ugdymo laikotarpių įvertinimų, mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir ugdymo programos baigimo
2018-05-21
41 Dėl vairavimo kursų praleistos pamokos pateisinimo
2018-05-14
42 Dėl dalykų, modulių, ilgalaikių konsultacijų pasirinkimo ir keitimo, klasių ir mobilių grupių sudarymo, mokytojų pasirinkimo I-II gimnazijos klasėse tvarkos aprašo patvirtinimo
2018-05-11
43 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos 2018 metų veiklos plano patvirtinimo
2018-04-27
44 Dėl Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos direktroriaus 2016m. rugpjūčio 30d. įsakymo nr. V-124 "Dėl 2016–2017 mokslo metų kiekvieno mokinio individualios pažangos ir pasiekimų (pažangos diagnozavimo ir pagalbos mokiniui) gerinimo plano patvirtinimo"
2017-01-03

Dokumentai TOP LINK

1 Svarbiausi gimnazijos dokumentai
2022-03-21
2 Dėl priėmimo į gimnaziją ir klasių komplektavimo 2021 metais
2021-05-25

Neformalus ugdymas TOP LINK

1 Turistų pergalė
2022-05-17
2 Saugesnio interneto savaitė
2021-02-07
3 Naujienos „Protono“ veikloje
2019-09-25
4 „Erdvėlaivis žemė“
2019-09-25
5 „Diva“ šokėjos teatro festivalyje
2019-05-13
6 Gimnazijos turistai
2019-05-08
7 „Laikas, meilė, Šekspyras ir mes”
2019-04-18
8 „Protų mūšis“ Vaclovo Giržado progimnazijoje
2019-03-16
9 Chemikų praktikumas Vilniuje
2019-03-04
10 Gimnazijos naujiena
2019-01-11
11 Gyvoji istorija
2018-09-25
12 Dalyvavome „Ateities inžinerija“ (AI) projektinių darbų peržiūroje
2018-06-16
13 Istorijos akademijos vasaros stovykla
2017-09-11
14 Gamtos mokslų akademijos vasaros sesijoje
2017-06-27
15 Saugesnio interneto dienai SID2017 skirto renginio „Vienykimės“, vykusio vasario 9 dieną, akimirkos
2017-02-12
16 Respublikiniame konkurse „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2017-02-09
17 Kino klubas „Dublis“ Vilniuje ir Anykščiuose
2016-12-05
18 Informatikos akademijos narių išvyka
2016-12-01
19 Pergalė konkurso „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“ atrankoje
2016-11-24
20 Mokslas iš arti
2016-10-03
21 Biologai VDU Kauno botanikos sode
2016-05-28
22 Baigėsi konkursas „Mano pasaulis - darniai Lietuvai“
2016-04-07
23 Protų mūšyje „Švęsk Žemės dieną su KTU!“
2016-03-26
24 Jaunieji tyrėjai mokymuose
2015-06-25
25 Gimnazistai Baltijos jūros projekte
2015-05-07
26 VDU protų kovos
2015-04-01
27 „Protono“ išvyka į chemijos pramonės įmones
2015-04-01
28 Žemės diena A.Stulginskio universitete
2015-04-01
29 Jaunuosius tyrėjus pasitiko šventiška Varšuva
2014-12-29
30 Tarptautinės GIS dienos šventėje
2014-12-02
31 Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
2014-12-01
32 Idėjų mugėje
2014-11-26
33 Geografijos klubo „Azimutas“ nariai Biržų regioniniame parke
2014-11-19
34 Gamtos mokslų akademikų vasara
2014-09-15
35 Elektroninių mašinų perdirbimo įmonėje
2014-04-03
36 Geografijos klubo „Azimutas“ narių išvyka į Vilnių
2013-11-26
37 Gamtos mokslų mėnuo
2013-09-26
38 Biologijos popietė- konkursas „Gamta- mūsų namai“
2013-05-08

Renginiai TOP LINK

1 „Žmogaus vertė“
2022-05-16
2 (Ne)vaikiškai apie spektaklį
2022-05-11
3 Kviečiame
2022-05-10
4 Kitokios pilietiškumo pagrindų pamokos
2022-05-10
5 Pasaulinė vandens diena
2022-03-24
6 „Atmintis gyva, nes liudija“
2022-01-13
7 Savanorystės galimybės
2021-12-14
8 Kvietimas
2021-12-08
9 Vilniaus nekropolis
2021-11-18
10 Tolerancijos diena
2021-11-17
11 „Išdrįsk kalbėti“
2021-11-17
12 Atvira psichologijos pamoka gimnazijoje
2021-11-17
13 Gimnazijoje – teatro „No Shoes“ („Be batų“) pasirodymas
2021-11-12
14 „Meilės termometras“
2021-11-08
15 Dailės pamoka trečiokams
2021-10-26
16 Išvyka į „ArtVilnius’21“
2021-10-19
17 Sporto festivalis „BE ACTIVE“
2021-09-23
18 Linijinių šokių festivalis „Palanga 2021“
2021-09-23
19 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ!
2021-08-26
20 Brandos atestatų įteikimo šventė
2021-07-22
21 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
22 Pamoka žiūrint į dangų ir bendraujant...
2021-05-25
23 Pamokos apie Prezidentą Algirdą Brazauską
2020-09-24
24 Laimės paslaptis
2020-04-03
25 Nacionalinis diktantas 2020
2020-02-28
26 „Mokausi iš kino“ peržiūra su Kultūros pasu
2019-12-10
27 „Mokausi iš kino“ peržiūra su „Kultūros pasu“
2019-12-10
28 Klaipėdos jaunimo teatro „Taškas“ aktorių susitikimas su gimnazijos moksleiviais ir mokytojais
2019-11-25
29 Svečiai iš pajūrio
2019-11-04
30 „Maisto banko“ akcijoje
2019-11-04
31 Dalyvaukime „Kultūros paso“ programose
2019-10-23
32 IT sprendimų kūrimui nereikia ypatingų galių
2019-10-23
33 Krašto apsaugos diena
2019-10-17
34 Mokytojo diena - kitaip
2019-10-08
35 Mokytojų diena
2019-10-03
36 Konstitucijos egzaminas
2019-10-03
37 Moksleivių praktikos forumas
2019-09-24
38 Gimnazistams apie savanoriavimą
2019-09-12
39 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-16
40 Nuostabi kelionė prie jūros
2019-05-30
41 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-23
42 Šeima – tai muzika (2)
2019-05-17
43 Šeima – tai muzika
2019-05-17
44 Kūno kultūros pamoka kitaip
2019-05-14
45 Netradicinė dailės pamoka
2019-05-14
46 Gimnazistų dalyvavimas Tarptautiniame mėgėjų teatro festivalio renginyje
2019-05-13
47 Kviečiame!
2019-05-07
48 Kviečiame!
2019-04-07
49 Gimnazijų lygos protmūšiai su Robertu Petrausku ir SODROS projektu „NEPAMIRŠK PARAŠIUTO“
2019-03-25
50 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2019-01-11
51 Tradicinis Advento vakaras
2018-12-05
52 Mes vėl susitikom 20-tajame Kanone
2018-11-29
53 „Pažink valstybę“
2018-11-19
54 Susitikimas su VU profesoriumi V.Radžvilu ir jaunu politologu, publicistu V.Sinica
2018-11-12
55 Popietė Kaišiadorių teismo rūmuose
2018-11-02
56 Paroda
2018-10-15
57 Mokslo metų pradžios šventė
2018-08-27
58 Stovykla „Būk gimnazistas!”
2018-06-25
59 Kelionė į Europos Parlamentą
2018-06-24
60 Mokslo metų baigiamasis užsiėmimas Vilniuje
2018-06-13
61 Europos dieną šventėme kartu
2018-05-21
62 „Šokis Lietuvai“
2018-05-16
63 Kviečiame dalyvauti!
2018-05-15
64 ŠVĘSKIME EUROPOS DIENĄ KARTU!
2018-05-08
65 Kviečiame dalyvauti!
2018-04-20
66 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2018-03-28
67 Nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“
2018-03-14
68 Geografinės informacinės sistemos (GIS) mokykloje ir mūsų gyvenime
2018-03-13
69 Nacionalinis diktantas 2018
2018-03-05
70 Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis
2018-03-03
71 Konferencija Kauno Antano Smetonos gimnazijoje
2018-02-24
72 Projektas „Būk detektyvas!“
2018-02-24
73 Saugesnio interneto diena
2018-02-06
74 VDU konferencijoje
2017-12-13
75 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2017-11-05
76 Ruduo su S.Nėrimi
2017-10-24
77 Pilietiškumo pamoka
2017-09-21
78 Kas? Kriaušė! Kam? Kriaušei!
2017-06-01
79 Gimnazija gavo bronzinį Saugios e. erdvės ženklą
2017-02-08
80 Metų gimnazistai
2017-02-07
81 Saugesnio interneto diena
2017-02-06
82 Sveikinimas 93-ojo gimnazijos gimtadienio proga
2017-02-02
83 Respublikinė istorinė konferencija
2016-12-14
84 Solidarumo bėgimas
2016-10-28
85 Tu tikrai gali!
2016-09-10
86 Pi 2016
2016-03-17
87 „Misija Sibiras’15“
2016-02-12
88 Meninio skaitymo konkursas
2016-01-31
89 „Moksleivių diena“ VDU
2016-01-19
90 Pamoka Kaišiadorių rajono savivaldybėje
2015-12-03
91 Nerūkyk, sveikatą taupyk
2015-11-22
92 MUMS SVARBUS KIEKVIENAS, ESANTIS ŠALIA
2015-10-21
93 Paskutinio skambučio šventė
2015-05-26
94 Renginiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Kovo 11-ajai, paminėti
2015-03-09
95 Projektas „Erasmus+“ įsibėgėja
2015-01-12
96 Sveikiname ir džiaugiamės!
2014-12-19
97 Advento vakaras
2014-12-09
98 Konstitucijos diena
2014-10-28
99 „Jaunojo istoriko“ savaitė
2014-10-20
100 Kunigo Roberto Skrinsko paskaita
2014-10-10
101 Biologijos pamoka LSMU
2014-06-06
102 Edukacinių konkursų „Olympis 2014“ rezultatai
2014-04-23
103 „Pavasario kanonas“
2014-04-10
104 Svečiuose pas Donelaitį
2014-03-21
105 Pamoka-renginys „Aš ir Donelaitis“
2014-03-20
106 Keliame paukščiams inkilus
2014-03-17
107 „Jau saulelė vėl atkopdama...“
2014-03-14
108 „Pi“ diena
2014-03-12
109 Žiema jau išvaryta
2014-03-04
110 Gimnazistai anatomijos muziejuje
2013-06-18
111 Ekskursija
2013-03-21
112 Gimnazijos radijas „Devintoji banga” - tarptautinio projekto dalyvė
2012-03-22

Ugdymas TOP LINK

1 Lapkritis ir S. Nėris
2019-11-07

Veikla TOP LINK

1 Renginio „Masinė šokio fiesta“ akimirkos
2022-05-19
2 Paskaita gimnazistams
2022-05-13
3 Kino dirbtuvės „Šviesa ir veidai“
2022-05-12
4 Prevencija aktualiais jaunimui klausimais
2022-05-05
5 Pažintinė išvyka
2022-05-02
6 Akcija „1000 ąžuolų giria Lietuvos mokyklose“
2022-04-29
7 Konkurse „STEAM PAVASARIS“
2022-04-11
8 Įsibėgėjo projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2022-04-07
9 Švietimo inovacijų parodoje MOKYKLA 2022
2022-04-06
10 Istorijos pamoka kitaip
2022-04-06
11 Svečiuose – žinoma aktorė
2022-04-01
12 Gimnazijos gimtadienio akimirkos
2022-03-30
13 Savanorystė
2022-03-28
14 LSU inovatyvi mobilioji sporto mokslo laboratorija
2022-03-24
15 Apsilankymas sostinėje
2022-03-15
16 Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos šventė gimnazijoje
2022-03-10
17 Prisiminėme dar vieną pandemiją...
2022-03-08
18 Psichoterapiniai mokymai taikant „Lego serious play“ ir „Points of you“ metodus
2022-03-02
19 Minint saugaus interneto savaitę
2022-02-21
20 KTU mokslininkai padeda mokiniams pagilinti chemijos žinias
2022-02-17
21 „Čiutyta“ koncertavo Vilniuje
2022-02-11
22 Sausio 13-oji
2022-01-12
23 Diena be kuprinių
2021-12-30
24 „Gauja“
2021-12-16
25 Tvariausioji jaunoji bendrovė 2021
2021-12-16
26 Praktikumas Vilniaus kolegijoje
2021-12-09
27 Projektas „Sveikas ir išmanus jaunimas“
2021-12-02
28 Prevencinės pamokos jaunimui
2021-12-02
29 Meilė, draugystė ir aš
2021-11-19
30 Jauniesiems turistams – mokslo metų pradžia
2021-11-18
31 KTU svečiai gimnazijoje
2021-11-17
32 Socialinio saugumo akcija „Būk matomas“
2021-11-12
33 Rinkimų simuliacija
2021-11-11
34 Ekskursijoje „Pabėgimas iš Vilniaus geto“
2021-10-29
35 Prevencinis reidas
2021-10-12
36 „Maisto banko“ akcija
2021-10-12
37 Mokytojai Birštone
2021-10-08
38 Galimybė pakilti virš kasdienybės
2021-10-08
39 NATO gimnazijoje
2021-10-07
40 Gimnazijoje lankėsi mokslininkų komanda
2021-10-06
41 Geros savijautos programa gimnazijoje
2021-10-06
42 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2021-09-23
43 Pirmokai jau tikri gimnazistai
2021-09-23
44 Prezidento Algirdo Brazausko gimtadienis
2021-09-23
45 „Protono“ vasara
2021-09-16
46 Savanorė Kamilė
2021-09-15
47 Padėka gimnazijai
2021-09-02
48 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-07-05
49 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
50 Kelionė po Dieveniškių kraštą
2021-06-29
51 Stovykla „Būk gimnazistas 2021“
2021-06-29
52 Stovykla „Būk gimnazistas -2021"
2021-06-29
53 Vasaros stovykla
2021-06-17
54 Nacionalinis mokinių konkursas
2021-05-25
55 Turistų pasiekimai
2021-05-25
56 Skelbti Gegužės 31-oji - Pasaulinė diena be tabako
2021-05-25
57 Maloni naujiena
2021-05-25
58 Abiturientų kūrybiniai darbai
2021-05-25
59 Olympis 2021
2021-05-24
60 Abiturientai pasodino ąžuoliuką
2021-05-20
61 Šaunuolė
2021-05-19
62 Abiturientės Ievos Jurevičiūtės pasiekimai
2021-05-19
63 Protmūšis „Kas ir kodėl?“ nuotolyje
2021-05-07
64 Geografijos olimpiados rezultatai
2021-03-23
65 Pasaulinė Žemės diena – proga pamąstyti. Viskas mūsų rankose.
2021-03-19
66 Mėja –„Lietuvos tūkstantmečio vaikuose“
2021-03-17
67 Anglų kalbos konkurso 9-10 klasių mokiniams rezultatai
2021-03-10
68 Istorijos olimpiados rezultatai
2021-03-09
69 Dailės olimpiados rezultatai
2021-03-05
70 Vaikščiojimas – smagu, nemokama, sveika...
2021-03-04
71 Rusų kalbos olimpiados rajono etapo rezultatai
2021-02-17
72 Lietuvos mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada
2021-02-11
73 Padėka Algirdo Brazausko gimnazijai
2021-02-03
74 Prevencinė paskaita
2021-02-02
75 Deimilės Janonytės (IVbm) dailės kūrinių paroda
2020-12-23
76 Neleisk tyčiotis iš kitų
2020-12-15
77 Informacija apie maisto davinių išdalinimą mokiniams, gaunantiems nemokamą maitinimą
2020-12-03
78 Pusryčiai. Ar jie naudingi?
2020-11-24
79 Skatiname savanorystę ir pagalbą
2020-10-27
80 Akcija „Būk matomas tamsoje“
2020-10-23
81 Rūkymo prevencijos reidas
2020-10-23
82 „Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“
2020-10-15
83 Prevencinė paskaita „SOS - prekyba žmonėmis“
2020-10-09
84 Popietė su šiuolaikiniu menu
2020-10-07
85 Savanorystė - puiki galimybė tobulėti kiekvienam
2020-09-29
86 Ir vėl rugsėjis...
2020-09-01
87 Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtmetį
2020-03-10
88 Netikėta pamoka
2020-02-18
89 Daryti gerus darbus malonu
2020-02-11
90 Mūsų šauniausieji
2020-02-06
91 Gimmnazijos gimtadienis 2020
2020-02-06
92 Šventinės - integruotos pamokos
2020-02-06
93 Šventinės pamokos
2020-02-06
94 Švenčiame
2020-02-04
95 RŪKYMO PREVENCIJA GIMNAZIJOJE
2020-01-16
96 Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena
2020-01-14
97 Akcija „Ateitis vaikams“
2020-01-03
98 Pilietiškumo pagrindų pamoka „Kūčių tradicijos“
2019-12-20
99 Portretų paroda
2019-12-19
100 AKCIJA „BŪK MATOMAS TAMSOJE“
2019-12-19
101 Kalėdinių puošmenų gamyba
2019-12-19
102 Gimnazistai Birštone
2019-12-19
103 „Advento laiptais link Kalėdų“
2019-12-18
104 Tegul šildo
2019-12-17
105 Jėzuitų keliu
2019-12-12
106 Mėlynasis saulės atspaudas
2019-12-10
107 „Cukraus Lietuva“
2019-12-10
108 „Maltiečių sriuba“
2019-12-10
109 Istorinio filmo vakaras
2019-12-03
110 Paskaitos gimnazistams
2019-11-29
111 Idėjų mugė
2019-11-26
112 GLOBE ir Baltijos jūros projektas
2019-11-26
113 Gimnazijoje apsilankė „Mobilioji bioklasė“
2019-11-22
114 Kino forumas „Scanorama“
2019-11-22
115 Gimnazijos turistų pergalės
2019-11-19
116 Išvyka į MO muziejų
2019-11-19
117 Dalinamės geromis naujienomis
2019-11-12
118 Rudens kanono akimirkos
2019-11-12
119 Tai - svarbu!
2019-10-25
120 Prevencinės paskaitos gimnazistams
2019-10-24
121 Šakočio kepimo edukacija
2019-10-22
122 „Naujoji Europos era“
2019-10-16
123 Rūšių atsiradimas. 90-tųjų DNR
2019-10-16
124 Pamokos apie Algirdą Brazauską
2019-10-02
125 Respublikinė gamtos mokslų olimpiada
2019-10-02
126 „Tyrėjų naktis“
2019-10-02
127 Priesaikos šventė
2019-10-02
128 Pirmokų gimnazistų krikštynos
2019-10-02
129 Rugsėjo 1-osios šventė
2019-09-03
130 Informacija apie 2019-2020 mokslo metų pradžią
2019-08-26
131 Brandos atestatų įteikimo šventė
2019-07-18
132 Susitikimas po 50 metų
2019-07-18
133 Kinas – šimtas metų jaunystės
2019-06-27
134 Antroji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
135 Pirmoji stovyklos „Būk gimnazistas“ diena
2019-06-26
136 Svečių iš Vokietijos viešnagė gimnazijoje
2019-06-18
137 Partizaninių dainų popietė
2019-06-14
138 Paskutinio skambučio šventė
2019-05-28
139 Šaunuolės!
2019-05-22
140 Mokytojų išvyka į Lenkiją
2019-05-21
141 Sporto šventė gimnazijoje
2019-05-21
142 Tai neeilinė asmenybė
2019-05-14
143 Pilnas sunkvežimis įspūdžių
2019-04-29
144 Pamoka kitaip
2019-04-16
145 Aukso medalis už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį
2019-04-12
146 Respublikinė fizikos olimpiada
2019-04-11
147 Mokytojos ir mokinių kūrybinių darbų paroda
2019-04-09
148 „Kiek nedegu, tiek negyvenu“
2019-04-08
149 Kasdienybė – chorai ir pučiamųjų orkestrai
2019-04-05
150 „Išgyventi vasarą“
2019-03-29
151 Susitikimas su mėgstamu jaunimo aktoriumi
2019-03-21
152 Neformali biologijos pamoka
2019-03-21
153 Kaip tapti gyvenimo lyderiu?
2019-03-20
154 Gimnazistai tarptautinėje fizikos pamokoje
2019-03-19
155 Pi diena gimnazijoje
2019-03-15
156 Žvilgsnis į praeitį
2019-03-15
157 Kovo 11-osios šventė gimnazijoje
2019-03-11
158 Svečiuose - mokyklos direktorius
2019-03-11
159 Nacionalinis diktantas
2019-03-08
160 Susitikimas
2019-03-08
161 Kvietimas į X Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros šventę
2019-02-09
162 Kviečiame į valstybės aktūrimo dienos minėjimą
2019-02-09
163 INFORMACIJA DĖL DARBO TARYBOS RINKIMŲ REZULTATŲ
2018-01-19

RENGINIŲ KALENDORIUS

Birželis 2022
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 89 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
60
Straipsniai
982
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
4932667
http://1rxpills.com/