Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Administracinė informacija

Prevencinis reidas

IMG-2942

Vi­sais lai­kais taip bu­vo ir bus – vi­sa­da at­si­ras no­rin­čių bū­ti „kie­tiems“ ir su drau­gais ,,užtraukti“ dū­me­lį. Ta­čiau gimnazija, jos teritorija ir parkas šalia gimnazijos yra ne­rū­ky­mo zo­na, o as­me­nims iki 18 me­tų drau­džia­ma rū­ky­ti tiek pa­pras­tas, tiek elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes.

 

Siekiant įgyvendinti žalingų įpročių prevencijos priemones šalia gimnazijos ir parke yra vykdomi reidai. Vie­ni pas­ku­ti­nių­jų rei­dų vy­ko spalio 6 d. ir spalio 8 d. Reidus vykdė socialinė pedagogė Daiva Janonienė, visuomenės sveikatos specialistė Inga Petrauskienė, Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Bendruomenės pareigūnė Irena Budrikienė. Buvo užfiksuoti du pa­žei­di­mai, bus at­lie­ka­mas ad­mi­nist­ra­ci­nis ty­ri­mas, at­si­žvel­gia­ma į tai, ar pažeidėjai jau bu­vo baus­ti, ar tu­ri ga­lio­jan­čių nuo­bau­dų, ar yra 16 me­tų, ir ki­tus niu­an­sus, o ta­da ski­ria­ma nuo­bau­da – įspė­ji­mas ar­ba bau­da. Tokie reidai bus vykdomi ir ateityje, bus fiksuojami pažeidimai, už pažeidimus skiriamos nuobaudos. Spalį ir lapkritį gimnazistams vyks prevencinės paskaitos psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos temomis, bus kalbama apie nepilnamečių atsakomybę, rūkymo žalą sveikatai.

 

Po­li­ci­ja pri­me­na, jog as­me­nims iki 18 m. drau­džia­ma rū­ky­ti ta­ba­ko ga­mi­nius ar jų tu­rė­ti. Taip pat drau­džia­ma rū­ky­ti ir tu­rė­ti elek­tro­ni­nes ci­ga­re­tes bei ne­šio­tis elek­tro­ni­nių ci­ga­re­čių pil­do­mą­sias tal­pyk­las.
As­me­nims nuo 16 m. šis pa­žei­di­mas už­trau­kia įspė­ji­mą ar­ba bau­dą nuo 20 iki 50 eu­rų su ta­ba­ko ga­mi­nių kon­fis­ka­vi­mu. Už pa­kar­to­ti­nį pa­žei­di­mą – nuo 50 iki 90 eu­rų. Už as­me­nų iki 16 m. ta­ba­ko ga­mi­nių var­to­ji­mą ar jų tu­rė­ji­mą at­sa­ko tė­vai, jiems ski­ria­mas įspė­ji­mas ar­ba bau­da nuo 10 iki 100 eu­rų.
Kaip ži­no­ma, pa­tys ne­pil­na­me­čiai nu­si­pirk­ti rū­ka­lų ne­ga­li. Tiems, kas nu­per­ka ar „pa­vai­ši­na“, ga­li bū­ti ski­ria­ma bau­da nuo 90 iki 280 eu­rų.

 

Socialinė pedagogė Daiva Janonienė, visuomenės sveikatos specialistė Inga Petrauskienė

 

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
1
5
18
19
28
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 55 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1369
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5776992
http://1rxpills.com/