Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Svarbi diena gimnazijos istorijoje

Kovo 24 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu (KTU). Sutartį pasirašė KTU studijų prorektorius Jonas Čeponis ir Algirdo Brazausko gimnazijos direktorius Stanislavas Bernikas.

Sutarties pasirašymo renginyje Kaišiadorių jaunimo centre „Mazgas“ dalyvavo Algirdo Brazausko gimnazijos gimnazistai, Vaclovo Giržado progimnazijos 8 klasių mokiniai ir direktorius Rojus Šadurskas, Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus, mero pavaduotojas Darius Vilimas, mero patarėjas Audris Narbutas, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Rimutė Arlauskienė, skyriaus vyriausioji specialistė Edita Navickienė ir kt.

Vadovaujantis pasirašyta bendradarbiavimo sutartimi nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. steigiama (pirmoji Kaišiadorių rajone) universitetinė klasė (I KTU).

Numatytos ir kitos, platesnės negu standartinėje bendradarbiavimo sutartyje, kryptys bei veiklos bendradarbiaujant.

Bendradarbiavimo sutartis su Kauno technologijos universitetu (KTU)

IMG_0013 IMG_0018 IMG_0027 IMG_0044 IMG_0057 IMG_0068 IMG_0090 IMG_0130

 

Informacijos centras-biblioteka

 

 

Gimnazija švenčia 90-metį (2014 m.)

Baltoji gulbė – mano mokykla

Kai viena iš daugybės Kaišiadorių mokyklos abiturientų – Romualda Pukalskaitė-Suslavičienė – prieš daugelį metų sukūrė eiles savo mokyklai, ji tuomet tikrai buvo balta ir vienintelė mieste. Todėl nenuostabu, kad daugybė šalyje žinomų ir garsių žmonių, kilusių ir gyvenusių Kaišiadoryse, baigė būtent šią mokyklą. 2004 m. vasario 1-ąją gimnazija paminėjo 90 metų sukaktį.

Šventė truko dvi dienas

Algirdo Brazausko gimnazijoje šiuo metu mokosi 560 gimnazistų. Kadangi gimtadienio tikroji diena išpuolė šeštadienį, tai mokyklos bendruomenė jį pradėjo švęsti dar išvakarėse. Tą dieną vyko absoliučiai nematytos ir negirdėtos pamokos. Gimnazistai apjuosė mokyklą gyva grandine. Vyko kiti įdomūs renginiai. O vasario 1-ąją, tikrąją gimimo dieną, į savo mokyklą – išgražėjusią, suremontuotą, skubėjo buvę mokytojai, mokiniai, susirinko būrys garbių svečių. Su dovanomis atskubėjo Kaišiadorių savivaldybės meras R. Urmilevičius. Nuoširdžius žodžius tarė Kaišiadorių vyskupas Jo Ekscelencija J. Ivanauskas, įteikęs gimnazijos direktoriui S. Bernikui Popiežiaus Pranciškaus portetą. Svečių būryje – Prezidento Algirdo Brazausko dukros Audronė Usonienė ir Laima Mertinienė. „Be mokytojų nebūtų tokių garbių, žinomų žmonių. Už jų meilę, atsidavimą, kantrybę ir perduotas žinias nuoširdų dėkoju“,–sakė verslininkas, rajono tarybos narys Kęstas Moroza.

Padėkomis apdovanoti buvę mokyklos vadovai R. Kubiakas, direktoriavęs 1981 – 1993 m. ir V. Gladutis, direktoriumi dirbęs 1953 – 1957 metais. Šventėje negalėjusio dalyvauti buvusio direktoriaus J. Endrijaičio (1979 – 1981) linkėjimus mokyklai ir visam kolektyvui perdavė savivaldybės meras.

Gimnazijos direktorius S. Bernikas medaliu „Už pasiekimus” apdovanojo mokytojus: Č. Kriščiūną – už pasiekimus ugdant kūrybinį ir aktyvų jaunimą; L. Sabaliauskienę – už profesionalumą ir gamtos mokslų puoselėjimą; L. Vinevičienę – už kūrybišką pedagoginį darbą bei radijo Devintoji banga” veiklą; D. Tamulevičių – už kūno kultūros plėtrą gimnazijoje. Visam būriui pedagogų, dirbusių daugiau kaip 25 metus gimnazijoje, buvo įteiktos padėkos. Tai B. Dastikienei, I. Šimkūnaitei, B. Girėnui, L. Motiekaitienei, J. Bagdonienei, S. Kriugždienei, A. Mitkuvienei ir kitiems.

Gabių ir išradingų gimnazistų bei jų mokytojų mokykloje apstu. Gimnazijoje veikia įvairūs būreliai, kelios įvairių mokslų akademijos, dirba žiniasklaidos centras, kuris leidžia laikraštį Rašaluoti pirštai”, veikia radijo stotis Devintoji banga”. Todėl ir šventę vedė saviškiai: integruotai istorijos pamokai vadovavo E. Švelnikienė, jai talkino gimnazistai V. Miliauskaitė, G. Grybaitė, J. Kavaliauskas, E. Gumbrevičiūtė, D. Šimašius. Pastarasis – šiais mokslo metais išrinktas gimnazijos mokinių prezidentu, jam šventės pradžioje buvo patikėta įnešti gimnazijos vėliavą.

Šventės dalyviai sugiedojo gimnazijos himną, išėjusius Anapilin pagerbė tylos minute. Jubiliejaus svečius maloniai nuteikė ir ypatingą atmosferą kūrė gimnazijos dainininkai ir muzikantai. Visą vakarą nepavargdami koncertavo modernaus folkloro studijos Čiutyta” auklėtiniai. Mokytojui Č. Kriščiūnui su mielu noru talkino jau gimnaziją baigę mokiniai. Specialiai šiai šventei atsikūrė buvęs mokyklos choras Nona”, vadovaujamas mokytojos J. Jašauskienės. Tiesa, chorisčių buvo gerokai mažiau, nei anuomet, bet dvasia, net tie patys drabužiai - išlaikyti iki šiol. Sentimentaliai skambėjo merginų atliekamas ankstesnis mokyklos himnas “Baltoji gulbė – mano mokykla”.

Absolventai garsina Kaišiadoris

Nebuvo pamiršti ir seniau dirbę, daug savo žinių ir talento mokiniams atidavę pedagogai. Dalis jų dalyvavo šventėje. Tai P. Motiejūnienė, S. Barzinskas, V. Bagdonas, I. Pilkienė, kiti. Visų dirbusių ir dirbančių mokykloje mokytojų indėlis – didžiulis. Tuo smagiau, kad baigę mokyklą mokiniai visada nori čia sugrįžti. Kad Kaišiadorių vidurinėje mokykloje, o dabar – Algirdo Brazausko gimnazijoje dirbama kryptingai, atsakingai, kad mokykla, lyg ta rūpestinga mama, su meile ir atsidavimu išleidžia savo auklėtinius, liudija šią mokyklą baigę garsūs gydytojai, teisininkai, mokslininkai, politikai, rašytojai, menininkai. Šios mokyklos auklėtiniai užėmė ir užima garbius, aukštus postus valstybės valdyme. Jie garsino ir garsina ne tik Kaišiadoris, bet ir Lietuvą. Tai A. Brazauskas, B. Genzelis, A. Valionis, N. Sabulytė, K. Čereška, K. Morkūnas, A. Arbačiauskas, V. Gaižauskaitė, G. Greičius, R. Pukalskaitė – Suslavičienė ir daugelis kitų.

… Čia prasideda ir baigias gimnazisto diena. Ir taip kas dieną, metai po metų. Tikimės, kad šaunioji baltoji gulbė, nors ir įsirengusi į naują rūbą, gyvuos, klestės ir sulauks 100 – ojo gimtadienio.

 

Žurnalistė Virginija Šimkūnienė

 

 

 

Mokykla 2011 – 2020 metais

2011 m. liepos 14 d. įvyko atestatų teikimo šventė. Atestatus gavo 182 abiturientai. Į gyvenimą išleista 73(1) gimnazistų laida. Atkurtos gimnazijos I – oji gimnazistų laida pasodino ąžuolą gimnazijos ąžuolyne.

2012 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 603 gimnazistai: I klasėse – 167, II klasėse – 131, III klasėse – 158, IV klasėse – 147.

2013 m. vasario 1 d. Gimnazijai - 89. Įvyko šventinė konferencija „Sidabrinė laiko upė teka“. Ta proga buvo atidengtas Prezidento Algirdo Brazausko bareljefas.

Vasario 2 d. keitėsi gimnazijos pavadinimas. Tapome Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija.

2014 m. vasario 1 d. gimnazija šventė 90- ąjį gimtadienį. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje – 507 mokiniai.

2015 m. sausio 30 d. gimnazija šventė 91-ąjį gimtadienį. Gimtadienio šventėje dalyvavo svečiai iš Anykščių Jono Biliūno gimnazijos, dovanų atvežė spektaklį. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 488 mokiniai, po metų – 430 mokiniai. Gimnazistų skaičius kiekvienus metus mažėja.

2017 m. vasario 1 d. gimnazija šventė 93-ąjį gimtadienį. Gimtadienio šventėje koncertavo dainininkas Sasha Song. Liepos 14 d. įteikti 104 mokslo baigimo atestatai 79(7) abiturientų laidai.

Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokosi 406 gimnazistų: pirmokų – 100, antrokų – 108, trečiokų – 91, ketvirtokų – 107.

2018 m. vasario 1 d. gimnazijai – 94 ir Lietuvos atkūrimo 100-osios metinės. Šventės proga kartu su Kaišiadorių rajono savivaldybės darbuotojais vyko gyvoji akcija (iš žmonių sustatytas „gyvas“ 100).

Balandžio 20 d. „Lietuvos šimtmečiui – šimtas ąžuolų prie Girelės tvenkinių“. Gimnazistai pasodino 100 ąžuolų. Birželio mėnesį gimnaziją papuošė Palaimintojo Teofiliaus Matulionio freska. Autorius Tadas Vincaitis. Gimnazijoje suorganizuota stovykla būsimiems gimnazistams „Būk gimnazistas“. Rugsėjo 1 d. gimnazijoje mokėsi 351 gimnazistas.

 

 

Mokykla švenčia 80 - metį (2004 m.)

Apjuosim rankomis mokyklą savo...

Tokio renginio kaišiadoriečiai dar nematė. Į mokyklos kiemą išėjo šimtai Algirdo Brazausko vidurinės mokyklos mokinių, mokytojų. Jie ėmė rikiuotis į ilgą ilgą eilę. Eismas Gedimino gatvėje buvo sustabdytas. Griežė kariškių iš Vilniaus orkestras.

Ir taip susikibę rankomis mokiniai ir mokytojai apjuosė abu mokyklos pastatus: pagrindinį ir pradinių klasių, esantį kitapus gatvės. Tai buvo pagarbos ženklas savo mokyklai, švenčiančiai 80-ąsias metines. Apjuosę rankomis mokyklą visi ją dar ir apėjo ratu. Einant kas kelios minutės per gyvą grandinę vis nuvilnydavo banga – į viršų pakildavo susikibę rankos. Kelionės pabaigoje moksleiviai į padangę paleido kelias dešimtis spalvingų balionų.

Pamaldos, pokalbiai, kava

Jubiliejaus iškilmės prasidėjo pamaldomis Kaišiadorių katedroje, vysk. J. Matulaičio palaiminimu.

Mokykloje vyko pokalbiai, istorijos pamokos apie Lietuvos, Kaišiadorių ir šios mokyklos praeitį.

Šiuo metu mokykloje mokosi 1300 mokinių (iš jų 103 abiturientai), dirba 100 mokytojų.

Susirinko svečių: rajono mero pavaduotojas I. Prakapas, Krašto apsaugos pajėgų Dariaus ir Girėno apygardos 2-osios rinktinės vadas mjr. A. Dapkus, Kaišiadorių 201 kuopos vadas kpt. L. Kirsnys, vidaus tarnybos plk. ltn. M. Tamašauskas, Kaišiadorių miesto seniūnė L. Katelevskienė, urėdas S. Truskauskas ir kt.

Mokyklos direktorius S. Bernikas su svečiais apsilankė puikiai įrengtoje bibliotekoje, kurioje yra mokyklos muziejus.

Klasėse vyko tortų šventės. Visur vyravo šventinė nuotaika.

Šventė sutapo su Užgavėnėmis

Mokyklos stadione moksleivių laukė kareiviška košė. Tai buvo savanorių dovana Užgavėnių proga. O kaipgi be Morės ir didžiulio laužo apsieisi tokia proga! Skambėjo muzika, sukosi čigonaitės, trypė kaukėtieji raguotieji.

 

 

Laikraščio „Kaišiadorių aidai“ redaktorius Jonas Laurinavičius

 

 

Mokykla 2000 - 2010 metais

2000 metais Kaišiadorių 1-oji vidurinė mokykla pavadinta Kaišiadorių Algirdo Brazausko vidurine mokykla. Po metų įvyko mokyklos vėliavos, herbo, ženklo ir himno rinkimai.

2002 metais mokykloje įsteigta moksleivių prezidentūra.

2006 metais pradėjo veikti mokyklos radijas „Devintoji banga“, skambėti elektroninis (muzikinis) skambutis.

2009 metais pradinio ugdymo 1 – 4 klasės ir pagrindinio ugdymo 5 – 7 klasės perduotos Kaišiadorių V. Giržado pagrindinei mokyklai. Pradinės mokyklos pastatas perduotas su visu inventoriumi ir metodinėmis priemonėmis. Pradėjo veikti elektroninis dienynas. 812 klasių mokinių žinių ir pasiekimų vertinimai fiksuojami tik elektroniniame dienyne.

Balandžio 1 d. įvyko rekonstruotos Aktų salės atidarymas.

Rugsėjo 1 dieną mokykloje 812 klasėse mokėsi 823 mokiniai, dirbo 63 mokytojai.

2010 metais kovo mėnesį įvyko Kaišiadorių Vaclovo Giržado ir Algirdo Brazausko mokyklų direktorių ir pavaduotojų susitikimas, kuriame buvo aptartos mokyklų bendradarbiavimo kryptys.

Gegužės mėnesį įvyko gimnazisto uniformos modelio rinkimai. Gimnazijos biblioteka tapo informacijos centras-biblioteka.

Rugsėjo 1 dieną mokykla tapo Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija. Mokėsi 659 gimnazistai: I klasėse – 156, II klasėse – 164, III klasėse – 157, IV klasėse - 182. (25 klasių komplektai). Spalio 23 dieną įvyko gimnazijos inauguracija. Pasodintas Inauguracijos simbolis – ąžuolas. Pradėtas formuoti gimnazijos ąžuolynas.

 

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Gegužė 2024
Pr A T K P Š S
1
5
18
19
28
30

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 103 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1368
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5772079
http://1rxpills.com/