Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Nuolat veikiančios darbo grupės

Metodinės grupės

Gimnazijoje sudaromos metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės skirtos mokytojams kartu su pagalbos specialistais pasirengti ir ugdyti mokinius: planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo(si) ir ugdymo(si) priemones ir patyrimą, kurį mokytojai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį individualioms mokinių reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Gimnazijos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Gimnazijos pažangos. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Gimnazijoje, teikia Gimnazijos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo gerinimo.

Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, kuratoriai, bibliotekos darbuotojai, psichologas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, bendrabučio auklėtojai, neformaliojo ugdymo pedagogai. Metodinės tarybos nutarimu į metodines grupes gali būti įtraukiami ir kiti gimnazijos darbuotojai. Metodinei grupei vadovauja metodinės grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių vedėjai. Gimnazijos metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių pirmininkai, ugdymo skyrių vedėjai. Metodinei tarybai vadovauja pavaduotojas ugdymui.

Metodinės tarybos ir metodinių grupių priimti sprendimai yra atitinkamos mokytojų grupės susitarimas. Sprendimas tampa privalomu daliai mokytojų ar visiems bendruomenės nariams, kai jį įsakymu patvirtina Gimnazijos direktorius.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 75 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1299
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5231495
http://1rxpills.com/