Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
ezenklas
Designed by:

Verta perskaityti

Naujos knygos mūsų bibliotekoje

                           scan0001  scan0002 

Anušauskas A. Išdavystė: Markulio dienoraščiai.-Vilnius: Versus aureus, 2017.- 191 p.

Tai istorija apie kontroversišką profesoriaus Juozo Albino Markulio asmenybę, apie rezistentus ir jų išdavikus, herojus ir okupantų agentus, seniai pamirštas paslaptis ir atradimus naujai surastuose dienoraščiuose. Markulio sukurtas įvaizdis iki šiol audrina vaizduotę. Ką slėpė penki agento bylos tomai, kas užšifruota jo dienoraščiuose, kokios gyvenimo aplinkybės nuslėptos. Ši knyga leidžia visapusiškai patyrinėti žmonių silpnybes, pasitikėjimo kelius ir gyvenimo klystkelius.

Abromavičius S., Juodis D. Jonas Misiūnas – Žalias Velnias.- Kaunas, 2015.- 288 p.

Šioje knygoje, paremtoje Lietuvos ypatingojo archyvo dokumentais ir bendražygių prisiminimais, pasakojimas apie Didžiosios Kovos apygardos, pokariu kovojusios Širvintų, Kaišiadorių, Trakų, Ukmergės, Jonavos dabartinių rajonų teritorijose, vadą Joną Misiūną-Velnią, jo draugus, partizanų kovas ir veikimo taktiką.

Nauja knyga mokytojams

Projektas „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“/Red. Lidija Laurinčiukienė.- Vilnius: Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra, 2017.-140 p.

Šiame leidinyje pateikiama projekte dalyvavusių mokyklų patirtis ir jas konsultavusių švietimo ekspertų įžvalgos. Projekto esmė – pasitikrinti, ar mokytojų mokymasis daro įtaką mokinių mokymuisi ir jų pažangai bei pasiekimams.

Gero skaitymo.

 

Bibliotekos vedėja Rita Tadarauskienė

Naujos knygos bibliotekos lentynose

                            scan0002  scan0001

Arlauskienė A. Tomas Šernas: vakar buvo rytoj (istorinė apybraiža).- Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.- 200 p.

Pirma knyga apie garsųjį muitinės darbuotoją Tomą Šerną, vienintelį gyvą išlikusį po žudynių Medininkų muitinės poste 1991 m. liepos 31 d. Faktais, pokalbiais, autentiškais įspūdžiais ir išgyvenimais grįsta knyga, veikianti tikrovės vaizdais ir jaudinančiu pasakojimu. Jos sudėtinė dalis – paties Tomo Šerno užrašai ir eseistika. Jos paskirtis – įprasminti reikšmingą įvykį ir ypatingą asmenybę, pamatyti juos Lietuvos kovų už laisvę kelyje.

 

Genzelis B. Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena (straipsnių rinkinys).- Vilnius: Versmė, 2016.- 304 p.

Žinomas Lietuvos intelektualas, filosofas, politinis bei visuomenės veikėjas, Kovo 11-osios signataras, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Bronislavas Genzelis savo atsiminimų ir apmąstymų knygoje „Politikos laisvamanio užrašai: sovietmetis, Sąjūdis, nūdiena“ aprėpia bemaž viso sąmoningo gyvenimo laikotarpį – nuo ankstyvosios jaunystės atsiminimuose įsirėžusio brutalaus, kruvino ir neteisingo pokario iki šių dienų. Autorius „nevynioja į vatą“, vedamas įgimto teisingumo siekio jausmo autentiškai ir nepagražintai perteikia bei vertina jam žinomus istorijos faktus.

Bibliotekininkės

Naujos knygos

                  scan00010101  scan000333333

 

Nikas Vujičičius (Vujicic Nick) - bestselerių autorius, įkvepiantis oratorius, lektorius, keliaujantis po visą pasaulį. Jis taip pat vadovauja organizacijai „Gyvenimas be galūnių“. Savo teigiamu požiūriu, pozityviu mąstymu ir įkvepiančiomis istorijomis, kaip nugalėti kliūtis ir siekti svajonės, yra pavyzdys daugeliui žmonių.

 

 

Vujicic Nick. Be ribų.- Vilnius: Alma litera, 2017.- 215 p.

Išdrįskite siekti savo svajonių ir niekada neabejokite savo gebėjimais nugalėti iškilusius sunkumus.

 

Vujicic Nick. Nesustabdomas: ko galime pasiekti tikėdami. Tikra istorija.- Vilnius: Alma litera, 2016.- 264 p.

Knygoje Nikas įkvepia ir moko, kaip įveikti:

 • Asmenines krizes,
 • Blogas mintis, emocijas ir įpročius,
 • Santykių problemas,
 • Patyčias,
 • Persekiojimą, žiaurumą ir nepakantumą,
 • Kūno, proto, širdies ir dvasios kančias,
 • Sveikatos ir negalios bėdas,
 • Jausmą, kad nevaldote savo likimo.

 Bibliotekininkės

Vasara su knyga

Privalomosios literatūros sąrašas

I gimnazijos klasei

 

 

    1. V. Juknaitė. „Išsiduosi. Balsu“ (štraukos).

    2. M. Remarkas. „Trys draugai“.

    3. Vydūnas. „Tėvynė ir žmogus“.

    4. Geda. „Giesmė apie pasaulio medį“.

    5. Gavelis. „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas).

    6. Degutytė. „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“.

    7. Liūnė Sutema. „Nebėra nieko svetimo“.

    8. Šeinius. „Kuprelis“.

    9. Vaildas. „Doriano Grėjaus portretas“.

   10. K. Čiurlionis. „Laiškai Sofijai“ (ištraukos).

  11. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.

  12. Vėliaus pokalbis su Marija Gimbutiene ,,Iš paskutinių M.Gimbutienės susitikimų“,

„Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sudarytojas N. Vėlius)

  13. Pasakojimai apie Sovijų ,Vaidevutį, Palemoną.

  14. Pasaka „Eglė žalčių karalienė“.

  15. Liaudies daina (3 pasirinktos liaudies dainos).

  16. Strazdas. „Strazdas“.

  17. Vienažindis. „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“.

  18. Martinaitis. „Kai sirpsta vyšnios“.

  19. Donelaitis. „Metai“ (ištraukos).

  20. Žemaitė. „Marti“.

  21. Krėvė. „Skerdžius“.

  22. Simonaitytė. „Aukštujų Šimonių likimas“.

  23. Baliukevičius-Dzūkas. „Dienoraštis“ (ištrauka).

  24. Granauskas. „Gyvenimas po klevu“.

  25. Granauskas. „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“.

  26. Landsbergis. „Žodžiai, gražieji žodžiai“.

 

II gimnazijos klasei

 1. Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras).
 2. Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės).
 3. „Periklio kalba laidojant atėniečius“ iš Tukidido „Peloponeso karo“ (ištraukos).
 4. Sofoklis „Antigonė“.
 5. Horacijus „Jaunimui“.
 6. Kalbos, telkiančios bendruomenę (iš N. Sadūnaitės kalbos teisme (ištraukos), 1975. S. Geda „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“(1988.07.09).
 7. Just. Marcinkevičius „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“.
 8. V. Landsbergis „Kalba Jungtinėse Tautose“(1991.09.17).
 9. Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos).
 10. Dantė „Dieviškoji Komedija“ (ištraukos).
 11. T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos).
 12. M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).
 13. Didžiųjų kunigaikščių laiškai.
 14. Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.
 15. I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.
 16. J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.
 17. W. Goldingas „Musių valdovas“.
 18. Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.
 19. K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“.
 20. K. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).

III gimnazijos klasei

 1. M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).
 2. M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).
 3. J. Radvanas. Radviliada (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.).
 4. V. Šekspyras. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). Hamletas.
 5. M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).
 6. J. V. Gėtė. Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.
 7. K. Donelaitis. Metai.
 8. A. Mickevičius. Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės, Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.)
 9. A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
 10. V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių.
 11. Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai
 12. J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai.
 13. J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.
 14. Šatrijos Ragana. Sename dvare.
 15. V. Krėvė. Skirgaila
 16. V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly.
 17. F. Kafka. Metamorfozė.
 18. J. Savickis. Novelės.
 19. J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.
 20. H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

IV gimnazijos klasei

 1. A.Kamiu. Svetimas.
 2. V. Mačernis. Metai (pasirinkti sonetai).
 3. S. Nėris. Prie didelio kelio.
 4. B. Sruoga. Dievų miškas.
 5. Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai.
 6. Škėma. Balta drobulė.
 7. Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.
 8. M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo.
 9. J. Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai).
 10. M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai.
 11. S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
 12. Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai.
 13. J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai.
 14. A. Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).
 15. J. Kunčinas. Tūla.
 16. M. Ivaškevičius. Madagaskaras.

Pabraukti didesnės apimties kūriniai.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Sausis 2018
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 368 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
940
Straipsniai
895
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5475654
http://1rxpills.com/