Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba:

  • yra aukščiausia mokytojų savivaldos institucija bendriesiems ugdymo klausimams spręsti, kurią sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai,
  • informacijos centro-bibliotekos vedėjas, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, auklėtojai, psichologas, socialinis ir specialusis pedagogai, logopedas, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys;
  • nustato, kad mokytojų tarybos pirmininku tampa Gimnazijos direktorius. Mokytojų tarybos pirmininko teikimu renkamas mokytojų tarybos sekretorius;
  • paveda mokytojų tarybos pirmininkui ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį šaukti posėdžius ir parengti jų darbotvarkę;
  • priima sprendimus dalyvaujančių mokytojų balsų dauguma. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 mokytojų, kurių darbas Gimnazijoje yra pagrindinė darbovietė.
  • priima nutarimus vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais bendraisiais ugdymo planais ir kitais norminiais dokumentais, kuriuose mokytojų tarybai deleguojamas sprendimų priėmimas;
  • savo veikloje vadovaujasi mokytojų tarybos nuostatais, kuriuos tvirtina Gimnazijos direktorius.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 136 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1299
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5232208
http://1rxpills.com/