Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Mokykla 1974 - 1990 m.

1974 m. Kaišiadorių vidurinė mokykla šventė savo darbo penkiasdešimtmetį. Mokykloje mokėsi 1728 mokiniai 1974 - 1975 m.m., dirbo 104 pedagogai. Mokyklą baigė 98 abiturientai. 3 iš jų buvo apdovanoti aukso medaliais (L.Pogoželskaitė, V.Grinkevičiūtė, R.Labūtinaitė). Iki šiol mokyklą baigė 31 medalininkas. Mokyklai vadovavo direktorius L.Ptašinskas. Mokykla dirbo dviem pamainomis. Antroje pamainoje mokėsi II, III, IV, VII klasės. Veikė 9 prailgintos darbo dienos grupės. 1972 metais mokykla pradėjo dirbti kabinetine sistema. VIII-XI kl. mokiniai naudojosi 16 kabinetų. Nemaža tuo laiku mokyklos biblioteka. Jos fonduose buvo sukaupta apie 2000 knygų.

Prie mokyklos veikė 216 vietų bendrabutis, valgykla, bufetas. Mokykloje buvo gydytoja ir stomatologinis kabinetas. Mokykla turėjo ir turi gerą sporto salę, aikštyną, plaukimo baseiną.

Vidurinės mokyklos bazėje veikė sporto mokykla, padėjusi išugdyti ne vieną gerą sportininką. Iki 1974 metų mokyklą baigė 2 sporto meistrai, 2 kandidatai į sporto meistrus, 13 pirmaatskyrininkų.

Veikė daug būrelių, nemažai mokinių mėgstamų dalykų žinias gilino fakultatyviniuose užsiėmimuose, daugelis lankė sportines treniruotes. Mokykloje veikė 3 chorai, 3 šokių kolektyvai, pučiamųjų orkestras, visų mėgstamas vokalinis ansamblis, paįvairinantis visas šventines pramogas. Veikė dramos būrelis. Gyvai vyko mokyklinės šventės: pirmojo ir paskutiniojo skambučio, abėcėlės, pilnametystės. Mokykloje svečiavosi žymūs rašytojai, kompozitoriai.

Iš Kaišiadorių labai lengva nuvykti į Vilnių ar Kauną, todėl mokiniai ir mokytojai dažni svečiai naujuose spektakliuose, įdomiuose koncertuose.

1974-1984 m. Lietuva būdama TSRS sudėtine dalimi turėjo vykdyti suvažiavimų ir plenumų nutarimus. 1975 m. priimtas LTSR liaudies švietimo įstatymas, iš esmės įgyvendintas visuotinis vidurinis jaunimo mokslas. Sustiprinta mokyklų darbinio mokymo ir auklėjimo materialinė bazė. Buvo įkurtas mokyklos bazėje tarpmokyklinis gamybinio mokymo kombinatas (direktorius Pr.Zaveckas), kuris veikė pradinės mokyklos patalpose. Veikė daug būrelių. Tuo laikotarpiu Lietuvos vyriausybė numatė sutvarkyti bendrojo lavinimo mokslo struktūrą, glaudžiau susieti mokymo ir auklėjimo procesą su gamybiniu darbu, tobulinti užklasinę ir užmokyklinę veiklą. Nuo 1980 m. mokykloje atidaryuta sustiprinta matematikos mokymo klasė, o nuo 1989 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokymo klasė.

1984 - 1990 m. vykdant švietimo ministerijos nutarimus 1986 - 1987 m.m. pereita prie 12 metų mokymo. Pradinis mokslas pradedamas nuo 6 metų. 1988 m. pabaigoje paskelbta Tautinės mokyklos koncepcija. Šioje koncepcijoje švietimas suprantamas kaip istoriškai susiformavęs tikslingų veiklos būdų bei organizacinių struktūrų visuma, kurios paskirtis įgyvendinti asmens ir visuomenės ugdymo tikslus. Valstybingumo atkūrimas atvėrė naujas, tautos siekius atliepiančias Lietuvos socialinės, kultūrinės, ekonominės bei politinės raidos perspektyvas. Reformuoto Lietuvos švietimo paskirtis- ne pateisinant įteisinti susiformavusias socialines bei ideologines struktūras, bet duoti pagrindą dinamiškai atsinaujinančiai visuomenei, atvirai ir kritiškai visuomenės sąmonei. Reformuoto ugdymo pagrindinis tikslas- savaranki ir kūrybinga, maksimaliai jau mokykloje savo gebėjimus išskleidžianti asmenybė. Reformuota mokykla turėtų padėti asmeniui atsiskleisti socialinėje ir kultūrinėje erdvėje, brandinti ugdytinio kultūrinę savimonę ir nuostatą, kad jis yra ne vien gimtosios kultūros vartotojas, bet ir jos kūrėjas, atsakingas už jos raidą ir identiteto išsaugojimą. Mokykla iškėlė reikalavimą glaudžiau bendradarbiauti su šeima ir visuomene. Reformuotos mokyklos ugdomas asmuo turės būti subrendęs ir įsipareigojęs naujam krašto istorinės raidos laikotarpiui, sąmoningas, savarankiškai apsisprendžiantis, socialiai veiklus, savo pasaulėžiūrą grindžiantis tautos ir bendrosiomis žmogaus vertybėmis, gebantis kompetentingai ir atsakingai dalyvauti demokratinės visuomenės bei valstybės kūrime ir plėtotėje. Mokykla paskelbta mokymo centru. Mokymo programos keičiasi. Į mokyklą grįžta dorinis ugdymas - etikos ir tikybos pamokos. Mokykla perėjo prie 5 darbo dienų per savaitę. Sumažėjo mokinių klasėse iki 24. Kiekviena klasė turėjo savo kabinetą, o mokinys - savo darbo vietą.


RENGINIŲ KALENDORIUS

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 78 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1299
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5231519
http://1rxpills.com/