Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Istorijos dulkėmis kvepianti kolekcija

Seniausios grožinės ir mokslinės knygos mūsų bibliotekoje

(1918 – 1930 m.)

 

Graudūs verksmai/ vertė vyskupas Antanas Bagdonas. –Vilnius, V.Malkauskio knygyno leidinys, 1918. - 16p.

 

Knygelėje rasime religines giesmes, raudas „Verksmingas dūšios pasikalbėjimas su Sopulingąja Motina, verkiančia savo sūnaus“.

 

Tarp pietų Amerikos gyvulių: ištraukos iš Čarlio Darvino rašto „Kelionė Biglio laivu“/ vertė M.Šalčius.- Šiauliai, „Kultūros“ bendrovės leidinys, 1921. - 48 p. Kaina – 10 auksinų.

 

Vertėjas ir keliautojas Matas Šalčius prakalboje nurodo, kad „tai yra mažos ištraukėlės iš didžiojo gamtininko Č.Darvino rašto „Kelionė Biglio laivu“, ir kiekvienas straipsnelis ką nors nauja iškelia aikštėn gyvulių prigimčiai pažinti.“

 

J.F.Cooper. Medžiotojas: sutrumpintas jaunuomenei vertimas. Vertė K.Kairys. -Kaunas, „Vaivos“ bendrovės leidinys, 1923. - 93p. (Serija „Jaunimo skaitymai“)

 

Šventoji senojo įstatymo istorija: parašė prof. Kazimieras Paltarokas, T.M. – Kaunas, „Šviesos“ spaustuvė, 1925. – 106p. (Švento Kazimiero draugijos leidinys Nr. 319)

 

Prakalboje rašoma, kad istorija, kuri knygoje surašyta, vadinama „Šventoji“, nes ji pasakoja mums apie šventus tikybos dalykus. Šv. Istorija dalijas į dvi dalis: Senojo ir Naujojo Įstatymo. Skyrium abiejų įstatymų Šv. Istorija čia dviejose knygose ir išdėstyta.

 

Binkis K. Kaip Vytautas Didysis sutriuškino kryžiuočių galybę: istorijos vaizdelis. – Kaunas, „Pažangos“ bendrovės leidinys, 1930. – 64p. (Serija „Ūkininko skaitymai“ Nr.4)

 

Ši knyga skirta Vytauto Didžiojo metams - 1930 - paminėti.

 

Seniausi vadovėliai mūsų bibliotekoje

(1921 - 1938 m.)

 

A.Busilas Jaunas matininkas. D.2. Geometrija vidurinei mokyklai: linija – kampas – kampų matavimas – trikampiai – lygiagretės linijos.- Kaunas – Vilnius, 1921.- 96 p.

 

Autoriaus žodis mokytojams: „Šį vadovėlį skiriu mūsų vidurinei mokyklai, skiriu tokio amžiaus jaunuomenei, kuri dar nėra įgudusi abstraktingai galvoti. Visą laiką stengiausi duoti mokiniams į rankas knygą, kuri juos galėtų suinteresuoti, jų dėmesį pažadinti, jų darbštumą palavinti“.

 

Šviesa ir Gyvenimas: katalikų tikybos vadovas aukštesniajai mokyklai. D.2./Kun. Pijus Kirvelaitis.- Kaunas, 1933.- 146 p., iliustr.

 

Informacija ant vadovėlio: „Šis vadovėlis gaunamas visose Šv. Kazimiero Draugijos knygynuose ir centraliniam, Kaune, Rotušės Aikštė Nr.6, telefonas 26.“

 

Anglų kalbos gramatika: aukštesniajai mokyklai/sud. V.Kamantauskas; Švietimo Ministerijos Knygų ir Mokslo Priemonių Tikrinimo komisijos pripažinta tinkama mokykloms (1935 m. VII. 13 prot. Nr.494).- Spaudos fondas, 1935.- 122 p.

 

Autorius prakalboje sako:  „Be abejo, ši gramatika nėra nei tobula nei išsami. Bet, iš antros pusės, joje nėra praleistas nė vienas svarbesnis anglų kalbos dalykas, kuris įeina į mūsų gimnazijų anglų kalbos kurso programą. Jei ji palengvins mūsų mokiniams anglų kalbos mokslą, jį įnašins ir bent vienam kitam padės atverti duris į anglų literatūros lobyną, jausiuos, kad savo tikslą pasiekiau ir kad mano darbas nebuvo bergždžias“.

 

Lazauskas J. Lietuvių kalbos gramatika: V ir VI pradžios mokyklos skyriui.- (1938 m. liepos mėn. 25 d., protokolo Nr.611).- Spaudos fondas, 1938.- 320 p.

 

Pratarmėje autorius J. Lazauskas teigia:  „Vadovėlis išėjo neplonas. Bet baimintis dėl to nėra ko. Kas jį vartos, tas įsitikins, kad šio vadovėlio storumas – tik iliuzija, nes norint aiškokai ir tikslokai viską išdėstyti, reikia visa išskleisti. Taigi, reikia ir vietos.“

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 137 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1298
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5227633
http://1rxpills.com/