Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Iš bibliotekos istorijos puslapių...

BIBLIOTEKOS DARBUOTOJAI

 

        1938 metų rugpjūčio 28 dieną Kaišiadorių gimnazijoje pradėjo dirbti jaunas mokytojas Rapolas Šaltenis, jis dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, turėjo apie 20 savaitinių pamokų, auklėjamąją klasę bei bibliotekininko pareigas (už auklėjamąją klasę 63 Lt, už darbą bibliotekoje – 73 Lt.). Į pagalbą bibliotekininko darbe nuolat ateidavo mokiniai. 1940 m. buvo duotas įsakymas iš pagrindų pertvarkyti mokyklos biblioteką – išmesti iš apyvartos daugelį knygų, nes keitėsi metai, keitėsi ideologija, buvo nupirkti nauji (tarybiniai) rusų literatūros vadovėliai. Naujas direktorius (S.Kairiūkštis), kitos programos, kiti vadovėliai...

       Nuo 1950 m. iki 1951 m. rugpjūčio 28 d. bibliotekos vedėja - Antanina Petrelytė.

       1951 m. rugsėjo 1 d. – 1952 m. rugsėjo 1 d. mokyklos bibliotekos vedėja – Stefa Underytė, nuo 1952 rugsėjo 1 d. ji paskiriama mokymo dalies vedėja.

       Nuo 1952 m. rugsėjo 1 d. mokytojas Juozas Stanulis buvo paskirtas mokyklos bibliotekos vedėju, o 1953 m. rugsėjo 1 d. bibliotekos vedėjas (laikinai) buvo Petras Balionis. Spalio 15 d. iš dekretinių atostogų grįžus, bibliotekos vedėja paskiriama Aleksandra Bražinskienė.

       1954 m. rugsėjo 1 d. bibliotekos vedėju paskirtas Antanas Lapinskas (Šis faktas rastas Kaišiadorių gimnazijos įsakymų knygoje, kai jam susirgus bibliotekos vedėją pavaduoti turėjo jo žmona Aldona Lapinskienė).

       1963 m. mokyklai persikėlus į naują triaukštį pastatą miesto centre, biblioteka įsikuria pirmame aukšte prie centrinio įėjimo, šalia direktoriaus ir sekretorės kabineto. Bibliotekos vedėja turėjo atskirą kabinetą, kuris vėliau atiteko direktoriaus pavaduotojai. Bibliotekos plotas buvo 80 kv. m. Bibliotekos struktūra (dvi patalpos): vadovėlių saugykla ir abonementas. Tuo metu bibliotekoje dirbo dvi bibliotekininkės. Ilgiausiai, beveik 28 metus, bibliotekoje išdirbo Elena Brukštienė (1963 m. liepos 8 d. – 1991 m. balandžio 30 d.). Aldona Laurinavičienė dirbo iki 1998 m. rugpjūčio 18 dienos.

       1965 metais Kaišiadorių I-ojoje vidurinėje mokykloje atidaryta rajoninė vaikų biblioteka. Viena iš bibliotekininkių dirbo Stasė Ladienė.

       Nuo 1993 m. spalio 23 d. mokyklos bibliotekininke pradėjo dirbti Rita Tadarauskienė. Ji priimta darbui su vadovėliais. Su jos atėjimu prasidėjo didieji bibliotekos atnaujinimo darbai, projektai. 1997 – 2000 m. parengti 5 projektai išgarsina biblioteką respublikoje. 2000 metais bibliotekininkė stažuojasi Danijoje, dvi kadencijas dalyvauja Lietuvos kultūros ministerijoje bibliotekininkų taryboje, įgyja teisę atstovauti respublikos mokyklų bibliotekininkams. Jos dėka, kartu su operatore Ž. Razulevičiūte, 2004 metais įdiegta kompiuterinė programa MOBIS. 2005 m. vedami kursai respublikos bibliotekininkams „Mokyklų bibliotekų kompiuterinė programa MOBIS“ (6 grupės). 2006 – 2012 m. respublikinio projekto „Drąsinkime ateitį“ koordinatorė mokykloje. Per šį laiką suorganizuoti 52 susitikimai su buvusiais mūsų mokyklos mokiniais. 2007 m. bibliotekininkė veda kursus pradedantiesiems bibliotekininkams Pedagogų profesinio rengimo centre (PPRC 60 val.). 2008 m. dalyvauja projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ nuostatų kūrimo darbo grupėje. Bendradarbiaujant su mokytojais parengiami metodiniai darbai: „Informacijos šaltiniai ir saugyklos“ (2003 m.), „Mokyklos muziejaus veikla“ (2004 m.), „Informacinių gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“ (2004 m.), „Į pagalbą mokyklos bibliotekininkui“ (2009 m.).

       Bibliotekoje prasideda specialistų kaita. Į užtarnautą poilsį išeina Aldona Laurinavičienė. Biblioteka persikelia į naujas patalpas, plotas jau 324 kv.m., įkuriamos trys skaityklos. Bibliotekoje patalpinami pirmieji kompiuteriai. Nesėkmingai, tik tris mėnesius, bibliotekininke dirbo Alma Medzevičienė, o 1999 m. sausio 2 d. dirbti bibliotekininke darbui su skaitytojais priimama Regina Demjanovienė. Per didelius vargus, darant žygius į savivaldybę, buvo „išprašytas“ dar vienas bibliotekininko etatas. Taip bibliotekoje nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. pradeda dirbti Angelė Paškevičienė. Ji atsakinga už darbą su vadovėliais. A. Paškevičienė dirbo tik kelis metus ir vėl reikėjo ieškoti naujo žmogaus. Nuo 2003 metų iki 2011 metų bibliotekoje dirbo Rima Parniauskienė.

       Mokyklos bibliotekos darbuotojų kolektyvas tampa pastovus: Regina Demjanovienė (1 etatas, darbui su skaitytojais), Rima Parniauskienė (1 etatas, darbui su vadovėliais), R. Tadarauskienė (1 etatas, bibliotekininkė einanti vedėjos pareigas, bet ne vedėja). Bibliotekos valytojomis dirbo: Valė Butrimavičienė, Rima Pliskauskienė. Nuo 2007 m. – Audronė Pukevičienė.

       Nuo 2000 m. įvykiai keičia vieni kitus, plečiasi bibliotekos plotas (631 kv. m.), bibliotekoje jau 7 skaityklos, 48 kompiuteriai. Bibliotekininkės, turėdamos savo tiesioginius darbus, didelius plotus, gausybę skaitytojų, nepajėgia prižiūrėti kompiuterių, rūpintis kopijavimo darbais, todėl bibliotekoje atsiranda operatoriaus etatas. Pirmiausia dirba S. Lenkas, po to V. Dzunkovas ir 2002 m. dirbti pradeda Ž. Razulevičiūtė, o ją pakeičia V. Petrulėnienė.

       Istorijos ratas sukasi, Lietuvoje ekonominė krizė ir visa tai atsiliepia bibliotekos darbui. Vėl etatų mažinimas, biblioteka netenka pusės operatoriaus etato, todėl šia veikla užsiimti pasiūloma informatikos mokytojai Vilmai Dzimidavičienei, po kelių metų – Ingridai Kupčiūnienei.

       Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. atkuriama gimnazija, o biblioteka tampa informacijos centru. Pilnas pavadinimas – Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos informacijos centras-biblioteka, o Rita Tadarauskienė – informacijos centro-bibliotekos vedėja. Nuo 2013 m. vasario 1d. iš gimnazijos pavadinimo „iškritus“ žodžiui „rajono“, tampame Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos informacijos centru-biblioteka.

 

Bibliotekininkės

RENGINIŲ KALENDORIUS

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 123 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1298
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5227621
http://1rxpills.com/