Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Dalinamės gerąja patirtimi


Tėvams organizuojami susirinkimai, paskaitos, individualios konsultacijos. Gimnazijos „atvirų durų dienose“ tėvai veda pamokas, pristato pasiekimus profesinėje veikloje, jie patys tampa aktyvūs savo profesijų propaguotojai. Klasių auklėtojams informacija teikiama mokyklos interneto puslapyje. Profesinio informavimo klausimai nuolat aptariami klasių auklėtojų ir įvairių dalykų mokytojų metodinėse grupėse. Gimnazijoje profesinio informavimo veikla vykdoma dviem kryptimis:
1. Anketavimas ir profesinio informavimo planavimas. Profesinio informavimo tyrimai klasėse atliekami pildant anketas, o jų duomenys pristatomi mokiniams ir tėvams. Anketos apsvarstomos klasių auklėtojų metodinėje grupėje, jomis gali naudotis visi klasių auklėtojai, pagal poreikį keisti jų turinį.
2. Klubinė veikla (pagal profesijos pasirinkimo kryptį). Mokiniai buriasi į klubus pagal būsimų studijų kryptis.

 

 

BIOMEDICINOS KLUBAS. Klube dalyvaujantys mokiniai apsilanko Kauno medicinos universiteto anatomijos muziejuje, Lietuvos žemdirbystės institute, Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultete ir mikrobiologijos laboratorijoje, Vilniaus universiteto atvirų durų dienoje, įmonėje UAB „Fermentas“, Biotechnologijos institute, Lietuvos veterinarijos universitete, Abromiškių reabilitacijos centre ir kt. Vykdant tiriamąją mokslinę veiklą biologijos kabinetas virsta laboratorija. Žemesniųjų klasiųmokiniai gauna užduotis, o 11 klasės mokiniai rengia projektinius darbus.
ŽURNALISTŲ KLUBAS. Jį lanko mokiniai, kurie dalyvauja mokyklos laikraščio „Rašaluoti pirštai“ kūrime ir mokyklos radijo „Devintoji banga“ veikloje. Mokiniai bendrauja su masinės informacijos priemonių leidėjais ir žurnalistais, susipažįsta su jų darbu, išgirsta žurnalistų išsakytus argumentuotus teiginius, skatinančius rinktis žurnalisto profesiją. Mokiniai ima interviu iš garsių gimnazijai ir miestui nusipelniusių žmonių, mokyklos svečių.
SOCIALINIŲ MOKSLŲ KLUBAS. Nemažai pamokų vyksta Kaišiadorių teismo rūmuose. Mokiniai stebi teismo procesus, susitinka su teisėjais, kitais žymiais Lietuvos žmonėmis. Mokiniams organizuojamos ekskursijos į Lietuvos aukštąsias mokyklas, kur jie susipažįsta su studijų programomis, karjeros galimybėmis, mokesčiu už studijas ir galimybe mokytis valstybės finansuojamose vietose.
FIZINIŲ IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ KLUBAS. Veiklos tikslas: drąsinti 10–11 klasių mokinius, baigus gimnaziją rinktis studijuoti fizinius ir technologinius mokslus.
Uždaviniai:
1. Pristatyti mokiniams fizinius ir technologinius mokslus kaip perspektyviausius.
2. Išaiškinti mokiniams studijų teikiamas galimybes ir privalumus (KTU, VGTU, kolegijos, verslo ir technologijų mokyklos).
3. Atskleisti mokiniams perspektyvas gauti valstybės finansavimą, mokantis fizinius ir technologijos mokslus.
Pastebima tendencija, kad baigę gimnaziją, mokiniai renkasi lengvesnius socialinius mokslus ir populiaresnes specialybes. Susitikimuose su Kauno technologijos universiteto studentais ir dėstytojais mokiniams suprantamai ir patraukliai perteikiama informacija bei išsklaidomi mitai apie technologinių ir fizinių mokslų neperspektyvumą, dalinama spausdinta informacija, pristatomos techniškųjų mokslų pasirinkimo galimybės ir stojimo kriterijai, atskleidžiamos įsidarbinimo užsienio šalyse galimybės pagal Lietuvoje įgytą specialybę. Renginiuose mokiniai susipažįsta su Lietuvos mokslo naujovėmis, dalyvauja diskusijose žinių poreikio, inovacijų temomis. Žemos mokymosi motyvacijos 9–10 klasių mokiniams siūloma susitikti su Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos, Elektrėnų profesinio mokymo centro dėstytojais, organizuojamos ekskursijos į Kauno statybininkų rengimo centrą, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centrą, Kauno taikomosos dailės mokyklą. Kiekvienais metais gimnazijos mokiniai aktyviai lankosi studijų mugėse Vilniuje ir Kaune. Organizuojami susitikimai su užsienio šalių universitetų atstovais, kurie bendraudami su 11–12 klasių mokiniais anglų kalba pristato ir šalį, ir studijų galimybes. Profesinis informavimas gimnazijoje vyksta atsižvelgiant į mokinių amžių bei poreikius. Jis suskirstytas etapais:
1. Profesinis konsultavimas.
2. Mokinių ir tėvų supažindinimas bendruose susirinkimuose su ugdymo planų pasirinkimo privalumais pagal studijų sritis.
3. Mokinio ir jo tėvų konsultavimas, kokią studijų (ar mokymosi) kryptį pasirinkti.
Siekiama, kad 11–12 klasių mokiniai mokytųsi ne atsitiktinai, o pagal tai, ką ketina studijuoti universitetuose, kolegijose ir kitose švietimo įstaigose. Pagal atitinkamą studijų kryptį detaliai paaiškinama, į ką ir kodėl reikia atkreipti dėmesį, renkantis ugdymosi planą. Kartu pateikiama Darbinės veiklos gebėjimų ugdymo ir darbo pasaulio pažinimo galimybės mokykloje informacija apie stojimo sąlygas (studijų programos, konkursinių balų skaičiavimo taisyklės) į visas Lietuvos mokyklas ir profesijų perspektyvas Lietuvoje bei užsienyje. Konsultantais dirba patyrę pristatomos studijų srities žinovai – gimnazijos administracija. Mokiniai supažindinami su profesinio informavimo šaltiniais, patariama, kur internete rasti informaciją apie studijų galimybes ir konsultavimo institucijas, testavimosi galimybes ir t. t. Mokiniams padeda klasių auklėtojai, psichologė, socialinė pedagogė, PIT konsultantai, bibliotekos darbuotojai.
Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija bendradarbiauja su Kaišiadorių darbo birža, Kaišiadorių verslo informacijos centru, Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Kauno technologijos universitetu, Fundamentaliųjų mokslų fakultetu, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.
Gimnazija aktyviai dalyvauja projekte „Drąsinkime ateitį“.

RENGINIŲ KALENDORIUS

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 69 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1299
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5232291
http://1rxpills.com/