Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
Designed by:

Verta perskaityti

Knyga mokytojams

Mokytis padedantis vertinimas150 2020Wiliam D. Mokytis padedantis vertinimas.-V.: Eugrimas, 2020.- 239 p.

Rašydamas knygą, siekiau dviejų pagrindinių tikslų. Pirmasis tikslas – pateikti paprastų, praktinių idėjų apie tai, kokių pokyčių gali imtis kiekvienas mokytojas pamokose, siekdamas patobulinti savo mokymo praktiką, antrasis – pateikti duomenų, įrodančių, kad šie pokyčiai turės įtakos gerinant mokinių mokymosi rezultatus. Pirmajame knygos skyriuje paaiškinama, kodėl mokymosi pasiekimai yra tokie svarbūs ir kodėl juos gerinti turėtų būti prioritetinė užduotis.

Antrajame skyriuje aptariama keletas būdų, kaip mokytojai turėtų gerinti savo pedagoginius įgūdžius, taip pat įtaka, kurią šie pokyčiai gali padaryti mokinių mokymosi rezultatams.
Antrojo skyriaus antroje dalyje apibendrinami tyrimai, kuriuose buvo nagrinėtos pamokose taikomos formuojamojo vertinimo praktikos, ir pateikiama įrodymų, kad šios praktikos, regis, turi didesnį poveikį mokymosi pasiekimams nei daugelis kitų švietimo srities reformų.
Antrojo skyriaus pabaigoje apibendrintai pateikiami esminiai formuojamojo vertinimo bruožai ir išdėstomos penkios pagrindinės formuojamojo vertinimo strategijos.

Trečiajame, ketvirtajame, penktajame, šeštajame ir septintajame skyriuose nagrinėjamos penkios pagrindinės formuojamojo vertinimo strategijos:

1. Mokymosi tikslų ir sėkmės kriterijų išaiškinimas, aptarimas ir suvokimas.
2. Duomenų apie mokymąsi rinkimas.
3. Grįžtamojo ryšio, skatinančio toliau mokytis, teikimas.
4. Mokinių skatinimas padėti vieni kitiems mokytis.
5. Mokinių atsakomybės už savo mokymąsi ugdymas.

Kiekviename iš šių penkių skyrių pateikiami apibendrinti tyrimų duomenys, parodantys atitinkamos strategijos poveikį, taip pat keletas mokytojų išbandytų praktinių metodų.

Iš viso minėtuose penkiuose skyriuose aptariama daugiau nei septyniasdešimt praktinių būdų, skirtų formuojamajam vertinimui pamokose atlikti. Dauguma jų – jau girdėti. Tačiau šį tą naujo išties rasite antrajame skyriuje, kuriame pateikiamas formuojamojo vertinimo kontekstas, parodantis, kaip šie atskiri metodai dera tarpusavyje, taip pat aptariami tyrimų duomenys, atskleidžiantys, kad šie metodai padeda veiksmingai padidinti mokinių įsitraukimą ir leidžia mokytojams labiau atsižvelgti į mokinių poreikius.“

 

Dr. Dylanas Wiliamas konsultuoja Šiaurės Amerikos, Jungtinės Karalystės ir daugelio kitų šalių pedagogus, padėdamas jiems įgyvendinti veiksmingą, tyrimais paremtą formuojamojo vertinimo praktiką. Anksčiau jis ėjo Londono universiteto Švietimo instituto direktoriaus pavaduotojo pareigas. Per savo karjerą jam teko dirbti įvairiose švietimo srityse: nuo mokytojavimo valstybinėse miesto mokyklose, vadovavimo didelio masto tyrimų programai iki darbo universiteto administracijoje.

 

Bibliotekininkės

 

 

Privalomosios literatūros sąrašai

Privalomosios literatūros sąrašas

 

I gimnazijos klasei

 

1.         V. Juknaitė. „Išsiduosi. Balsu“ (štraukos).

2.         M. Remarkas. „Trys draugai“ / M. Haddon. „Tas keistas nutiimas šuniui naktį“.

3.         Vydūnas. „Tėvynė ir žmogus“ (iš Vydūno „Septyni šimtmečiai lietuvių ir vokiečių

santykių“) .

4.         S. Geda. „Giesmė apie pasaulio medį“.

5.         R. Gavelis. „Jauno žmogaus memuarai“ (12 laiškas, ištraukos).

6.         J. Degutytė. „Mažutė“, „Aš – Tavo“, „Gimtoji kalba“, ,,Monologas akmeniui“.

7.         Liūnė Sutema. „Nebėra nieko svetimo“, „Taip gera kalbinti tuos, kurių

nebėra…“‚Netikėjimas“, „Užsklanda: rečitatyvas ir šauksmas“, „Lietuva“.

8.        I. Šeinius. „Kuprelis“.

9.         O. Vaildas. „Doriano Grėjaus portretas“.

10.       M. K. Čiurlionis. „Laiškai Sofijai“ (ištraukos).

11.       H. Radausko, J. Aisčio, A. Nykos-Niliūno, A. Marčėno eilėraščiai apie kūrybą.

12.       Vėliaus pokalbis su Marija Gimbutiene ,,Iš paskutinių M.Gimbutienės susitikimų“,

„Sužeistas vėjas“, „Kaip atsirado žemė“ (sudarytojas N. Vėlius)

13.       Pasakojimai apie Sovijų ,Vaidevutį, Palemoną.

14.       Pasaka „Eglė žalčių karalienė“.

15.       Liaudies daina (3 pasirinktos liaudies dainos).

16.       A. Strazdas. „Strazdas“.

17.       A. Vienažindis. „Ilgu ilgu man ant svieto“ arba „Linksminkimos“.

18.       M. Martinaitis. „Kai sirpsta vyšnios“.

19.       Donelaitis. „Metai“ (ištraukos).

20.       Žemaitė. „Marti“.

21.       V. Krėvė. „Skerdžius“.

22.       I. Simonaitytė. „Aukštujų Šimonių likimas“.

23.       A. Baliukevičius-Dzūkas. „Dienoraštis“ (ištrauka).

24.       R. Granauskas. „Gyvenimas po klevu“.

25.       R. Granauskas. „Kai šlama ąžuolai“ arba „Liūdnosios upės“.

26.       V. V. Landsbergis. „Žodžiai, gražieji žodžiai“.

 

II gimnazijos klasei

 

1.         Graikų mitai (Prometėjas, Sizifas, Narcizas, Orfėjas ir Euridikė, Dedalas ir Ikaras).

2.         Homeras „Iliada“ (pasirinktos giesmės).

3.         „Periklio kalba laidojant atėniečius“ iš Tukidido „Peloponeso karo“ (ištraukos).

4.         Sofoklis „Antigonė“.

5.         Horacijus „Jaunimui“.

6.         Kalbos, telkiančios bendruomenę (iš N. Sadūnaitės kalbos teisme (ištraukos), 1975. S. Geda „Žodis Lietuvai: kalba Persitvarkymo Sąjūdžio mitinge Vingio parke“(1988.07.09).

7.         Just. Marcinkevičius „Kalba laidojant sausio 13 d. žuvusiuosius“.

8.         V. Landsbergis „Kalba Jungtinėse Tautose“(1991.09.17).

9.         Senasis ir Naujasis Testamentai (ištraukos).

10.       Dantė „Dieviškoji Komedija“ (ištraukos).

11.       T. Meloris „Pasakojimas apie karalių Artūrą“ (ištraukos).

12.       M. de Servantesas „Don Kichotas“ (ištraukos).

13.       Didžiųjų kunigaikščių laiškai.

14.       Just. Marcinkevičius „Mindaugas“.

15.       I. Meras „Lygiosios trunka akimirką“.

16.       J. Grušas „Meilė, džiazas ir velnias“.

17.       W. Goldingas „Musių valdovas“.

18.       Dž. Orvelas „Gyvulių ūkis“.

19.       K. Ostrauskas „Jūratė ir Kastytis“.

20.       K. Binkis „100 pavasarių“ (3 pasirinkti eilėraščiai).

 

III gimnazijos klasei

 

1.         M. Mažvydas. Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba).

2.         M. Daukša. Postilė („Prakalba į malonųjį skaitytoją“).

3.         J. Radvanas. Radviliada (I d. 31–96 eil., III d. 85–169 eil.).

4.         V. Šekspyras. Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). Hamletas.

5.         M. K. Sarbievijus. Lyrika (pasirinkti eilėraščiai).

6.         J. V. Gėtė. Faustas. I dalis, II dalies pabaiga.

7.         K. Donelaitis. Metai.

8.         A. Mickevičius. Eilėraščiai Romantika, Odė jaunystei, Akermano stepės, Vėlinės, II, IV dalis, poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.)

9.         A. Baranauskas. Anykščių šilelis.

10.       V. Kudirka. Tautiška giesmė. Varpas. Labora. Iš mano atsiminimų keletas žodelių.

11.       Maironis. Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai

12.       J. Biliūnas. Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai.

13.       J. Tumas-Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.

14.       Šatrijos Ragana. Sename dvare.

15.       V. Krėvė. Skirgaila

16.       V. Mykolaitis-Putinas. Tarp dviejų aušrų. Altorių šešėly.

17.       F. Kafka. Metamorfozė.

18.       J. Savickis. Novelės.

19.       J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai.

20.       H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai.

 

IV gimnazijos klasei

 

1.         A.Kamiu. Svetimas.

2.         V. Mačernis. Metai (pasirinkti sonetai).

3.         S. Nėris. Prie didelio kelio.

4.         B. Sruoga. Dievų miškas.

5.         Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai.

6.         Škėma. Balta drobulė.

7.         Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai.

8.         M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo.

9.         J. Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai).

10.       M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai.

11.       S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.

12.       Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai.

13.       J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai.

14.       A. Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai).

15.       J. Kunčinas. Tūla.

16.       M. Ivaškevičius. Madagaskaras.

 

Lietuvių kalbos mokytojos

 

Knyga progresyviam jaunimui

scan0004Ši knyga apie mokymąsi naujai – veikti, kurti, išbandyti save naujose situacijose ir pareigose. Šiandien jauniems žmonėms rūpi savo ateities profesijas išbandyti patiems, čia ir dabar. Todėl „Junior Achievement“ drąsina veikti ir sykiu mokytis: tai tikrai labiau suprantama ir priimtina Z kartai, nei mūsų tradicinis būdas „šviesti ir mokyti“.

 

Istorijos, papasakotos šioje knygoje, rodo, kiek nedaug reikia, kad padėtume jaunam žmogui pačiam susikurti savo ateitį. Padovanokime šiek tiek dėmesio jiems. Padrąsinkime juos. Visa kita padarys jie patys. Pasitikėkime jais.

 

 

Tautinės dainos

scan0003Tautinės dainos. T.1. Dainos surinktos Kietaviškių, Semeliškių, Žiežmarių apylinkėse/užrašė Teodoras Brazys.- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2014.- 500 p.

 

Gilų pėdsaką lietuvių tautinės kultūros raidoje per trisdešimt savo veiklos metų XX amžiaus pradžioje paliko kunigas iš pašaukimo ir muzikologas, kompozitorius ir pedagogas iš profesijos Teodoras Brazys. Svari vieta jo interesų akiratyje teko mūsų dainuojamajai tautosakai, ypač liaudies dainų melodijoms.

Liaudies dainos T.Brazį traukė kaip gausi ilgaamžė meninės kūrybos sritis, atspindinti ir išreiškianti lietuvių tautos poetinės ir muzikinės kūrybos galias. Suvokdamas ir kartu pabrėždamas, kad mūsų dainos palyginus su kitų tautų analogiška kūryba yra labai savitos, joms vadinti pasirinko tada gyvavusį tautinių dainų terminą.

Jei domitės liaudies dainomis ar mėgstate dainuoti, tai šis dainų rinkinys skirtas jums.

 

 

Kelionė į tikrumo šviesą

scan0005Ozolas R. Rinktiniai raštai. D. 1. Filosofijos istorija.- Vilnius,2020.- 600 p.

 

 Jai jus domina pirmykštė pasaulėžiūra, Rytų (indų ir kinų) minties raidos pobūdis, antikinė (graikų ir romėnų) pasaulėžiūra, graikų mitologija, antikinė filosofija: Sofistai ir Sokratas, Antika ir Seneka, klasikinė vokiečių filosofija: Kantas, Fichtė, Šelingas, Hėgelis, Platono politikos teorija ir Alberto Kamiu egzistencializmas – ši knyga skirta jums.

Skaitykite ir filosofuokite.

 

Bibliotekininkės

 

RENGINIŲ KALENDORIUS

Prisijungti

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 86 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
28
Straipsniai
1353
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
5721419
http://1rxpills.com/