Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazija

Paieška

Vertėjas

Lithuanian English French German Italian Russian Spanish
ezenklas
Designed by:

Apie mus

Informacijos centro-bibliotekos užimtumas.

Renginiai bibliotekoje 2017 metais

Ugdymo procesas, kuriame dalyvavo bibliotekininkės.

          Istorijos pamokos (modulis) skirtos darbui su šaltiniais, tema - „Istorinės asmenybės“ (3 pamokos: vasario 7-8 dienomis I hs klasei, vasario14 dieną III hs2 klasei. Istorijos mokytoja  O. Jodonytė).

          Šventinės - pažintinės istorijos pamokos gimnazistams - pirmokams Priesaikos dieną (rugsėjo 21-22 d.). Pamokos skirtos Prezidento Algirdo Brazausko 85 – mečiui paminėti.

         Biblioterapijos užsiėmimas bibliotekoje „Katinas, kuris atėjo...“  Renginys skirtas susipažinti su sielą gydančiomis knygomis. Užsiėmimą vedė gimnazijos psichologas ir bibliotekininkė. Renginys buvo skirtas gimnazijos bendruomenei, vyko kovo 1 dieną).

         Bibliotekininkių iniciatyva buvo gauta Kaišiadorių muziejaus kilnojamoji paroda „Bažnytinis paveldas“ (eksponuota gimnazijos pirmame aukšte balandžio mėnesį).

        Pažintinės valandėlės gimnazistams - naujokams ( Ia, If, Ihs, Ifg klasėms). Supažindinti su literatūros (vadovėlių) gavimu ir grąžinimu, abonemento, skaityklų darbu, bibliotekos teikiamomis paslaugomis, bibliotekos naudojimosi taisyklėmis ir nuostatais. Valandėlės vyko rugsėjo 25-27 dienomis.

       Parengta 18 literatūros parodų, paminėta: „2017- tieji Lietuvoje Piliakalnių metai“, „Tautinio kostiumo metai“, „Prezidento Algirdo Brazausko – 85 – metis“, „Lietuvių dainiaus Maironio – 155-metis“, „Lietuvių rašytojos Ievos Simonaitytės 120 – metis“ ir kt.

        Informacijos centre-bibliotekoje įvyko: popietė – 1, posėdžiai – 11, bandomieji egzaminai – 9, protmūšiai – 5, paskaitos – 6, konkursai – 3, seminarai – 2, klasės renginių (valandėlių) – 26, pamokų – 434.

       Statistika. Bibliotekoje užregistruota 470 skaitytojų, apsilankymų skaičius – 34672, dokumentų išduotis – 8046 egz. (į namus – 3002 egz., vietoje – 5044 egz.). Dokumentų fondas – 26297 egz. (knygų – 25955 egz., žemėlapių – 6 egz., vaizdinių – 10 egz., garsinių ir regimųjų dokumentų – 34 egz., kompaktinių plokštelių – 278 egz., brošiūrų – 14 egz.). Vadovėlių turime – 20781 egz. 

Informacijos centro-bibliotekos vedėja R.Tadarauskienė

 

Iš bibliotekos istorijos puslapių...

BIBLIOTEKOS DARBUOTOJAI

 

        1938 metų rugpjūčio 28 dieną Kaišiadorių gimnazijoje pradėjo dirbti jaunas mokytojas Rapolas Šaltenis, jis dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, turėjo apie 20 savaitinių pamokų, auklėjamąją klasę bei bibliotekininko pareigas (už auklėjamąją klasę 63 Lt, už darbą bibliotekoje – 73 Lt.). Į pagalbą bibliotekininko darbe nuolat ateidavo mokiniai. 1940 m. buvo duotas įsakymas iš pagrindų pertvarkyti mokyklos biblioteką – išmesti iš apyvartos daugelį knygų, nes keitėsi metai, keitėsi ideologija, buvo nupirkti nauji (tarybiniai) rusų literatūros vadovėliai. Naujas direktorius (S.Kairiūkštis), kitos programos, kiti vadovėliai...

       Nuo 1950 m. iki 1951 m. rugpjūčio 28 d. bibliotekos vedėja - Antanina Petrelytė.

       1951 m. rugsėjo 1 d. – 1952 m. rugsėjo 1 d. mokyklos bibliotekos vedėja – Stefa Underytė, nuo 1952 rugsėjo 1 d. ji paskiriama mokymo dalies vedėja.

       Nuo 1952 m. rugsėjo 1 d. mokytojas Juozas Stanulis buvo paskirtas mokyklos bibliotekos vedėju, o 1953 m. rugsėjo 1 d. bibliotekos vedėjas (laikinai) buvo Petras Balionis. Spalio 15 d. iš dekretinių atostogų grįžus, bibliotekos vedėja paskiriama Aleksandra Bražinskienė.

       1954 m. rugsėjo 1 d. bibliotekos vedėju paskirtas Antanas Lapinskas (Šis faktas rastas Kaišiadorių gimnazijos įsakymų knygoje, kai jam susirgus bibliotekos vedėją pavaduoti turėjo jo žmona Aldona Lapinskienė).

       1963 m. mokyklai persikėlus į naują triaukštį pastatą miesto centre, biblioteka įsikuria pirmame aukšte prie centrinio įėjimo, šalia direktoriaus ir sekretorės kabineto. Bibliotekos vedėja turėjo atskirą kabinetą, kuris vėliau atiteko direktoriaus pavaduotojai. Bibliotekos plotas buvo 80 kv. m. Bibliotekos struktūra (dvi patalpos): vadovėlių saugykla ir abonementas. Tuo metu bibliotekoje dirbo dvi bibliotekininkės. Ilgiausiai, beveik 28 metus, bibliotekoje išdirbo Elena Brukštienė (1963 m. liepos 8 d. – 1991 m. balandžio 30 d.). Aldona Laurinavičienė dirbo iki 1998 m. rugpjūčio 18 dienos.

       1965 metais Kaišiadorių I-ojoje vidurinėje mokykloje atidaryta rajoninė vaikų biblioteka. Viena iš bibliotekininkių dirbo Stasė Ladienė.

       Nuo 1993 m. spalio 23 d. mokyklos bibliotekininke pradėjo dirbti Rita Tadarauskienė. Ji priimta darbui su vadovėliais. Su jos atėjimu prasidėjo didieji bibliotekos atnaujinimo darbai, projektai. 1997 – 2000 m. parengti 5 projektai išgarsina biblioteką respublikoje. 2000 metais bibliotekininkė stažuojasi Danijoje, dvi kadencijas dalyvauja Lietuvos kultūros ministerijoje bibliotekininkų taryboje, įgyja teisę atstovauti respublikos mokyklų bibliotekininkams. Jos dėka, kartu su operatore Ž. Razulevičiūte, 2004 metais įdiegta kompiuterinė programa MOBIS. 2005 m. vedami kursai respublikos bibliotekininkams „Mokyklų bibliotekų kompiuterinė programa MOBIS“ (6 grupės). 2006 – 2012 m. respublikinio projekto „Drąsinkime ateitį“ koordinatorė mokykloje. Per šį laiką suorganizuoti 52 susitikimai su buvusiais mūsų mokyklos mokiniais. 2007 m. bibliotekininkė veda kursus pradedantiesiems bibliotekininkams Pedagogų profesinio rengimo centre (PPRC 60 val.). 2008 m. dalyvauja projekto „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ nuostatų kūrimo darbo grupėje. Bendradarbiaujant su mokytojais parengiami metodiniai darbai: „Informacijos šaltiniai ir saugyklos“ (2003 m.), „Mokyklos muziejaus veikla“ (2004 m.), „Informacinių gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“ (2004 m.), „Į pagalbą mokyklos bibliotekininkui“ (2009 m.).

       Bibliotekoje prasideda specialistų kaita. Į užtarnautą poilsį išeina Aldona Laurinavičienė. Biblioteka persikelia į naujas patalpas, plotas jau 324 kv.m., įkuriamos trys skaityklos. Bibliotekoje patalpinami pirmieji kompiuteriai. Nesėkmingai, tik tris mėnesius, bibliotekininke dirbo Alma Medzevičienė, o 1999 m. sausio 2 d. dirbti bibliotekininke darbui su skaitytojais priimama Regina Demjanovienė. Per didelius vargus, darant žygius į savivaldybę, buvo „išprašytas“ dar vienas bibliotekininko etatas. Taip bibliotekoje nuo 1999 m. rugsėjo 1 d. pradeda dirbti Angelė Paškevičienė. Ji atsakinga už darbą su vadovėliais. A. Paškevičienė dirbo tik kelis metus ir vėl reikėjo ieškoti naujo žmogaus. Nuo 2003 metų iki 2011 metų bibliotekoje dirbo Rima Parniauskienė.

       Mokyklos bibliotekos darbuotojų kolektyvas tampa pastovus: Regina Demjanovienė (1 etatas, darbui su skaitytojais), Rima Parniauskienė (1 etatas, darbui su vadovėliais), R. Tadarauskienė (1 etatas, bibliotekininkė einanti vedėjos pareigas, bet ne vedėja). Bibliotekos valytojomis dirbo: Valė Butrimavičienė, Rima Pliskauskienė. Nuo 2007 m. – Audronė Pukevičienė.

       Nuo 2000 m. įvykiai keičia vieni kitus, plečiasi bibliotekos plotas (631 kv. m.), bibliotekoje jau 7 skaityklos, 48 kompiuteriai. Bibliotekininkės, turėdamos savo tiesioginius darbus, didelius plotus, gausybę skaitytojų, nepajėgia prižiūrėti kompiuterių, rūpintis kopijavimo darbais, todėl bibliotekoje atsiranda operatoriaus etatas. Pirmiausia dirba S. Lenkas, po to V. Dzunkovas ir 2002 m. dirbti pradeda Ž. Razulevičiūtė, o ją pakeičia V. Petrulėnienė.

       Istorijos ratas sukasi, Lietuvoje ekonominė krizė ir visa tai atsiliepia bibliotekos darbui. Vėl etatų mažinimas, biblioteka netenka pusės operatoriaus etato, todėl šia veikla užsiimti pasiūloma informatikos mokytojai Vilmai Dzimidavičienei, po kelių metų – Ingridai Kupčiūnienei.

       Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. atkuriama gimnazija, o biblioteka tampa informacijos centru. Pilnas pavadinimas – Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijos informacijos centras-biblioteka, o Rita Tadarauskienė – informacijos centro-bibliotekos vedėja. Nuo 2013 m. vasario 1d. iš gimnazijos pavadinimo „iškritus“ žodžiui „rajono“, tampame Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos informacijos centru-biblioteka.

 

Bibliotekininkės

Atsinaujinusi gimnazijos biblioteka

Kviečiame apsilankyti

IMG_0576 IMG_1524 IMG_2564 IMG_2566 IMG_2619 IMG_2622 IMG_2777 IMG_2779

Nuotraukos Ritos Tadarauskienės

Informacijos centro-bibliotekos žingsniai. Istorija.

Kada buvo įkurta biblioteka, tikslių žinių nėra. Pirmieji įrašai dokumentuose padaryti 1939 metais, kai mokykla buvo įsikūrusi dviejuose namuose, priklausančiuose geležinkeliečiams. Vienos patalpos mokyklai buvo visai tinkamos – su erdviu koridoriumi. Čia tilpo 6 klasės, mokytojų kambarys ir fizikos kabinetas. Šis pastatas per karą sudegė. Kitos patalpos - daug mažesnės: nedidelė salė, kurioje ruošiami vakarai, mokinių „subatvakariai“, gimnazijos raštinė, direktoriaus kabinetas, virtuvė, dvi nedidelės klasės ir biblioteka. Daug metų biblioteka turėjo mažas, ne bibliotekai skirtas patalpas. Pastačius naują mokyklą, bibliotekai buvo sudarytos geresnės darbo sąlygos. Biblioteka patalpinta naujos mokyklos pirmame aukšte. Šiose patalpose biblioteka gyvavo nuo 1963 iki 1996 metų. 1997 m. biblioteka perkeliama į bendrabučio korpusą. Prasideda bibliotekos klestėjimo metai: daug skaitytojų, ilgos darbo valandos, gera materialinė bazė, prieiga prie Interneto, kvalifikuoti darbuotojai. 2001 m. biblioteka tampa didžiausia mokyklos biblioteka respublikoje. Jos plotas 631 kv.m.

Nuo 2004 m. įdiegta kompiuterinė programa MOBIS. Bibliotekoje patalpintas mokyklos istorijos muziejus, kuriame sukaupta nemažai dokumentų, nuotraukų, eksponatų. Bibliotekoje 200 darbo vietų (54 kompiuterizuotos), 7 skaityklos. Modernioje bibliotekoje yra du akvariumai (pirmasis akvariumas padovanotas 2011 metais 73 (1) abiturientų laidos), kavos aparatas. Į bibliotekos patalpas integruotas mokytojų kambarys. Naujausias bibliotekos knygas puošia gimnazisto Žygimanto Sadonio sukurtas Ekslibris. Nuo 2017 m. kuprinių saugojimo vietoje įdiegta vaizdo stebėjimo kamera.

 

Bibliotekininkės

Biblioteka mokinių akimis

 1. Kas bibliotekoje Tau labiausia patinka?

Išanalizavus anketas matome, kad labiausiai bibliotekoje gimnazistams patinka knygų gausa ir žurnalų įvairovė (30%), kompiuteriai ir Apple klasė (25%), bibliotekos darbuotojų paslaugumas ir kompetencija (17%). Tai bibliotekos egzistavimo trys kertiniai (stipriausi) kampai: materialinė bazė, technika, žmonės.

Gimnazistai vertina bibliotekos jaukumą, gražią aplinką (kavos aparatas, akvariumas), ramybę ir tylą, sudarytas geras darbo, laisvalaikio, poilsio vietas (zonas). Džiaugiamės tokiais gimnazistų pastebėjimais ir matome, kad mūsų triūsas pastebimas.

 1. Kas bibliotekoje Tau nepatinka?
 • trūksta kai kurių knygų, ypač skirtų laisvalaikio skaitymui;
 • pastoviai užimta sofutė;
 • nėra sėdmaišių;
 • WI-FI su slaptažodžiu;
 • nepatinka, kad reikia palikti kuprines;
 • neleidžiama žaisti kompiuterinių žaidimų laisvu laiku;
 • negalima valgyti; neštis kavos į skaityklas;
 • nėra šokoladukų aparato.
 1. Kokių paslaugų bibliotekoje pasigendi?

Dauguma atsakė, kad nepasigenda nieko, paslaugų pakanka.

 

 1. Kokios informacijos (leidinių) nerandi bibliotekoje?
 • mažai knygų, skirtų jaunimui ir laisvalaikio skaitymui;
 • per mažai knygų, kurias privalu perskaityti visiems (t.y. privalomos literatūros)
 • pasigendama kultūrinių leidinių, taip pat leidinių apie etiką;
 • Žurnalų „Geo“, „Ateitis“;
 • „Protmūšių“, žaidimų knygų
 1. Su kokiu įžymiu žmogumi norėtum susitikti
 • Dainininku Marijonu Mikutavičiumi (5 atsakymai)
 • Aktoriumi Algiu Ramanausku – Greitai (4 atsakymai)
 • Krepšininku Ramūnu Šiškausku (3 atsakymai)
 • Gabrieliu Liaudansku -Svaru (3 atsakymai)
 • Rašytoju Juozu Erlicku (3 atsakymai)
 • Režisieriumi Rimu Tuminu
 • Poetu Nerijum Cibulsku
 • Krepšininku Mantu Kalniečiu (2 atsakymai)
 • Dainininku Andriumi Mamontovu
 • Žurnalistu Algimantu Čekuoliu (2 atsakymai)
 • Aktore Inga Norkute
 • Karininke Elmyra Baljanaite (mūsų gimnazijos mokinė) (2 atsakymai)
 • Dainininku Radžiu
 • Dainininku Ryčiu Cicinu (2 atsakymai)
 • Dainininke Vitalija Katunskyte (2 atsakymai)
 • Kaišiadorių muziejaus direktoriumi Olijardu Lukoševičiumi
 • Prezidente Dalia Grybauskaite (2 atsakymai)
 • Krepšininku Arvydu Saboniu (2 atsakymai)
 • Dainininku Linu Adomaičiu (2 atsakymai)
 • Karininku Andriumi Kubiliumi (mūsų gimnazijos mokinys)
 • Plaukike Rūta Meilutyte (2 atsakymai)
 • Vytautu V. Landsbergiu
 • Liaudies dainininke Veronika Pavilioniene
 • Giedriumi Drukteiniu
 • Aktoriumi Audriumi Bružu
 • Aktoriumi Džiugu Siaurusaičiu
 • Poetu Kęstučiu Navaku
 • Poetu Antanu A.Jonynu
 • Žurnalistu, poetu, dramaturgu Mindaugu Nastaravičiumi
 • Poetu, dainų autoriumi ir atlikėju Domantu Razausku
 1. Kokią knygą pasiūlytum draugui perskaityti?
 • Balys Sruoga. Dievų miškas (4 atsakymai)
 • Joanne K.Rouling. Haris Poteris(3 atsakymai)
 • Erikas Marija.Remarkas. Vakarų fronte nieko naujo (2 atsakymai)
 • Laurie Halse Anderson. Žiemos mergaitės (2 atsakymai)
 • Stephenie Meyer. Saulėlydis
 • Melvin Burgess. Heroinas
 • Kristina Sabaliauskaitė. Silva Rerum
 • John Green. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos
 • Doris Gluck. Priversta tylėti
 • Edmundas Malūkas. Šiukšlyno žmonės
 • Moljeras.Tartiufas
 • Rhonda Byerne. Paslaptis
 • Juozas Grušas. Meilė, velnias ir džiazas
 • Emma Donoghue. Kambarys
 • Bel Kaufman. Aukštyn laiptais besileidžiant žemyn
 • Mathias Malzieu. Mechaninė širdis
 • Johnas Ronaldas Tolkinas. Hobitas
 • Vladas Vitkauskas. Everestas – manoji lemtis
 • Anthony Kiedis. Randai
 • Suzan Ee. Angelų įsiveržimas
 • Kęstutis Navakas. Laiškai Lorelei
 • Antanas A.Jonynas. Sentimentalus romansas
 • Mantvydas Leknickas. Kniedytos mintys

Bibliotekininkės

RENGINIŲ KALENDORIUS

Lapkritis 2018
Pr A T K P Š S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dabar lankosi

Dabar svetainėje 411 svečiai (-ių) ir narių nėra

Skaitliukas

Lankytojai
1050
Straipsniai
1001
Nuorodos
3
Straipsnių peržiūrėjimai
8410455
http://1rxpills.com/